Αρχές Περιβαλλοντικής Χημείας (3η έκδοση)
Κατάλληλο για φοιτητές με ένα γενικό υπόβαθρο στη χημεία, το βιβλίο Aρχές Περιβαλλοντικής Χημείας βοηθά τους φοιτητές στην κατανόηση των χημικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον, ενώ παρουσιάζει πόσο δύσκολο είναι να μετρηθούν αυτά τα συστήματα.
Τιμή πώλησης: 80 €
Οικονομική Αξιολόγηση στη Γονιδιωματική Ιατρική
Η Οικονομική αξιολόγηση στη Γονιδιωματική Ιατρική παρέχει μια σύντομη και περιεκτική επισκόπηση της υπάρχουσας υπερσύγχρονης εφαρμογής του αναδυόμενου πεδίου της οικονομικής αξιολόγησης στη γονιδιωματική περίθαλψη υγείας και της ιατρικής ακρίβειας. Το πεδίο της γονιδιωματικής ιατρικής εξελίσσεται ραγδαία και γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό για τη συμβατική ιατρική πράξη, όχι μόνο αιτιολογώντας τη λήψη κλινικών αποφάσεων, αλλά και τη χρήση φαρμάκων. Το τελευταίο μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των συνολικών δαπανών στην περίθαλψη φροντίδας, καθώς μια από τις θεμελιώδεις συμβολές της γονιδιωματικής ιατρικής είναι η μείωση του κόστους στην περίθαλψη υγείας.
Τιμή πώλησης: 40 €
Φροντίζοντας το παιδί μου (2η έκδοση)
Το βιβλίο 'Φροντίζοντας το παιδί μου' σας δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να πάρετε την καλύτερη απόφαση σχετικά με την υγεία του παιδιού σας, γρήγορα και με σιγουριά.
Τιμή πώλησης: 14 €
Υπέρταση
Τιμή πώλησης: 10 €