Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση: 210 2855183 / 210 2815902

Περιβαλλοντολογία - Οικολογία : Περιβαλλοντική Επιστήμη: Προς ένα βιώσιμο Mέλλον (11η έκδοση)

Slider Homepage

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Δείτε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο.

Περιβαλλοντική Επιστήμη: Προς ένα βιώσιμο Mέλλον (11η έκδοση)

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
RICHARD T. WRIGHT, DOROTHY F. BOORSE
Επιμέλεια:
Θ. Πετανίδου, Σ. Ριζοπούλου
ISBN:
978-960-394-906-0
Διαστάσεις:
21x28
Σελίδες:
750
Έτος έκδοσης:
2013
Κατηγορία προϊόντος: Περιβαλλοντολογία - Οικολογία
Τιμή πώλησης 115 €
  • 0 Review

 

ΜΕΡΟΣ 1 Πλαίσιο για ένα βιώσιμο μέλλον 1
1 Επιστήμη και περιβάλλον 2
2 Οικονομία, κρατική πολιτική και δημόσια πολιτική 27
ΜΕΡΟΣ 2 Οικολογία: Η επιστήμη των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους 58
3 Βασικές ανάγκες των ζώντων οργανισμών 59
4 Πληθυσμοί και βιοκοινότητες 87
5 Οικοσυστήματα: Ενέργεια, πρότυπα και διαταραχές 118
6 Άγρια είδη και βιοποικιλότητα 149
7 Χρήση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων 184
ΜΕΡΟΣ 3 Ανθρώπινος πληθυσμός και απαραίτητοι πόροι 218
8 Ο ανθρώπινος πληθυσμός 219
9 Πληθυσμός και ανάπτυξη 252
10 Νερό: Υδρολογικός κύκλος και χρήση από τον άνθρωπο 280
11 Έδαφος: Το θεμέλιο των χερσαίων οικοσυστημάτων 310
12 Η παραγωγή και η διανομή της τροφής 338
13 Επιβλαβείς οργανισμοί και έλεγχός τους 370
ΜΕΡΟΣ 4 Εκμετάλλευση της ενέργειας από τις ανθρώπινες κοινωνίες 399
14 Ενέργεια από ορυκτά καύσιμα 400
15 Πυρηνική ενέργεια 429
16 Ανανεώσιμη ενέργεια 457
ΜΕΡΟΣ 5 Ρύπανση και πρόληψη 485
17 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και ανθρώπινη υγεία 486
18 Παγκόσμια κλιματική αλλαγή 517
19 Ατμοσφαιρική ρύπανση 555
20 Υδατική ρύπανση και πρόληψή της 596
21 Κοινοτικά στερεά απόβλητα: Διάθεση και ανάκτηση 627
22 Επικίνδυνες χημικές ουσίες: Ρύπανση και πρόληψη 651
ΜΕΡΟΣ 6 Μέριμνα για ένα βιώσιμο μέλλον 677
23 Βιώσιμες κοινότητες και τρόποι ζωής 678
Παράρτημα Α Περιβαλλοντικές οργανώσεις 707
Παράρτημα Β Μονάδες μέτρησης 711
Παράρτημα Γ Μερικές βασικές έννοιες χημείας 713
Ευρετήριο 725
Γλωσσάριο 745

 
Πληροφορίες Meta
Προσωπικός τίτλος σελίδας
Meta Λέξεις κλειδιά