×
{{ order.total_quantity }} προϊόν στο καλάθι {{ order.total_quantity }} προϊόντα στο καλάθι
×
{{item.title}}
ISBN {{item.code}}
{{item.total_price}}
{{item.total_discounted_price}}
{{key}}
{{value}}
Άδετο
Αρχική Τιμή
{{order.total_cost}}
Έκπτωση
{{order.savings}}
Τελικό Σύνολο
{{order.final_cost}}
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ (4Η ΕΚΔ.)
Συγγραφέας ΘΩΜΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
ISBN 9789603946892
Σελίδες 296
Έτος έκδοσης 2010
Άμεσα Διαθέσιμο
TIMH
27,00€
Ποσότητα
Η παρούσα τέταρτη έκδοση του βιβλίου «Εγχειρίδιο Εργαστηριακής Διάγνωσης» έρχεται 18 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση και ύστερα από τρεις άλλες εκδόσεις και πολλές ανατυπώσεις. Για να τηρηθεί η υπόσχεση της συνεχούς ενημέρωσης, διατηρήθηκε η οργάνωση της ύλης των προγενέστερων εκδόσεων, αφού έχει κριθεί επιτυχημένη και εύχρηστη.
Σχεδόν σε όλα τα κεφάλαια έχουν γίνει προσθήκες εξετάσεων, που εκτελούνται πλέον στα κλινικά βιοχημικά εργαστήρια και όχι μόνο στα ερευνητικά. Ενδεικτικά αναφέρονται το αγγειοδραστικό εντερικό πεπτίδιο (VIP), η γλυκαγόνη, το D-διμερές, οι ελεύθερες ρίζες, η ερυθροποιητίνη, το μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτασίνης, η μελανίνη, ο μόλυβδος, η ομοκυστεΐνη, το πλασμινογόνο, η τροπονίνη, η φιμπρονεκτίνη, η χρωμογρανίνη, το 3a-Diol-G, οι δοκιμασίες d-ROM, PAPP-a κ.ά.
Περιεχόμενα
Αντί Προλόγου vi
Πρόλογος της δεύτερης έκδοσης vii
Πρόλογος της τρίτης έκδοσης ix
Πρόλογος της τέταρτης έκδοσης xi
Μέρος εργαστηριακών εξετάσεων
Κεφάλαιο 1 Αιματολογία
1.1 Γενική εξέταση αίματος 3
1.1.1 Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) 3
1.1.2 Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) 5
1.1.3 Αιμοπετάλια (PLT) 13
1.1.3.1 Λειτουργία των αιμοπεταλίων 15
1.1.4 Αιμοσφαιρίνη (Hb) 15
1.1.5 Αιματοκρίτης (Hct) 18
1.1.6 Διάφοροι δείκτες 19
1.1.7 Μορφολογικές παρατηρήσεις 21
1.1.8 Ερυθροκυτταρικοί δείκτες και αναιμίες 26
1.2 Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων 27
1.3 Η βιοχημεία της αιμοσφαιρίνης 28
1.3.1 Φυσιολογικές αιμοσφαιρίνες 28
1.3.2 Παθολογικές αιμοσφαιρίνες 29
1.4 Ο ρόλος του σιδήρου 31
1.4.1 Ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα του ορού (TIBC) 33
1.4.2 Εκατοστιαίος κορεσμός σιδήρου 34
1.4.3 Φερριτίνη 35
1.5 Ο έλεγχος της πηκτικότητας του αίματος 36
1.5.1 Προθρομβίνη ή Παράγοντας II 37
1.5.2 Ινωδογόνο ή Παράγοντας I 37
1.5.3 Δοκιμασίες πηκτικότητας 37
1.5.4 Αναστολείς της πήξης 41
1.5.5 Πλασμινογόνο 41
1.6 Άλλες εξετάσεις 42
1.6.1 Βιταμίνη Β12 42
1.6.2 Φυλλικό οξύ 43
Κεφάλαιο 2 Η βιοχημεία του αίματος
2.1 Ουρία 45
2.2 Κρεατινίνη – Κρεατίνη 47
2.3 Ουρικό οξύ 50
2.4 Γλυκόζη 52
2.4.1 Γλυκόζη διώρου μετά από γεύμα 55
2.4.2 Καμπύλη σακχάρου 56
2.4.3 Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) 58
2.4.4 C-Πεπτίδιο 59
2.4.5 Φρουκτοζαμίνη 60
2.5 Λιπίδια 60
2.5.1 Ολικά λιπίδια 60
2.5.2 Ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFA) 61
2.5.3 Τριγλυκερίδια 62
2.5.4 Χοληστερόλη 64
2.5.5 Φωσφολιπίδια 66
2.5.6 Λιποπρωτεΐνες 67
2.5.7 Απολιποπρωτεΐνες 69
2.5.8 Λιποπρωτεΐνη-α 71
2.6 Πρωτεΐνες 71
2.6.1 Ολικές πρωτεΐνες 71
2.6.2 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών 72
2.6.3 Παθολογικές πρωτεΐνες 85
2.6.4 Άλλες πρωτεΐνες και πεπτίδια 97
Κεφάλαιο 3 Ηλεκτρολύτες – Ανόργανες ενώσεις
3.1 Γενικά 101
3.2 Νάτριο (Na+) 102
3.3 Κάλιο (Κ+) 105
3.4 Ασβέστιο (Ca++) 108
3.5 Μαγνήσιο (Mg++) 111
3.6 Χλωριούχα (Cl–) 114
3.7 Φωσφόρος (P–5) 116
3.8 Λίθιο (Li+) 118
3.9 Ολικά διττανθρακικά 118
3.10 Μόλυβδος 119
3.11 Χάσμα ανιόντων 119
Κεφάλαιο 4 Ένζυμα
4.1 Γενικά 121
4.2 Διαγνωστική σημασία των ενζύμων 121
4.2.1 Ένζυμα ως νεοπλασματικοί δείκτες 122
4.3 Ισοένζυμα 122
4.4 Φωσφατάσες 123
4.4.1 Αλκαλική φωσφατάση (ALP) 123
4.4.2 Όξινη φωσφατάση (ACP) 125
4.5 Τρανσαμινάσες 127
4.5.1 Ασπαραγινική τρανσαμινάση (AST) 127
4.5.2 Τρανσαμινάση αλανίνης (ALT) 129
4.5.3 Αναλογία AST/ALT στον ορό 130
4.6 γ-Γλουταμυλ-τρανσφεράση (γ-GT) 131
4.7 Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) 132
4.8 Φωσφοκινάση κρεατίνης (CPK) 134
4.9 Χολινεστεράση (ChE) 135
4.10 Αλδολάση (ALS ή ALD) 137
4.11 α-Αμυλάση (AMS) 137
4.12 Λιπάση (LPS) 138
4.13 Φωσφορική εξοϊσομεράση (PHI) 139
4.14 Ορνιθινο-καρβαμυλ-τρανσφεράση (OCT) 139
4.15 α-Υδροξυβουτυρική αφυδρογονάση (α-HBD) 140
4.16 Ρενίνη 140
4.17 Ισοκιτρική αφυδρογονάση (ICD) 141
4.18 Μηλική αφυδρογονάση (MD) 142
4.19 Αμινοπεπτιδάση λευκίνης (LAP) 142
4.20 5΄-Νουκλεοτιδάση (5’-ΝΤ) 142
4.21 Γλυκοζο-6-φωσφορική αφυδρογονάση (G-6-PD) 143
4.22 Μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτασίνης Ι (ACE) 143
Κεφάλαιο 5 Ορμόνες
5.1 Γενικά 145
5.1.1 Ορμόνες ως νεοπλασματικοί δείκτες 145
5.2 Ορμόνες της αδενοϋπόφυσης 146
5.2.1 Αυξητική ορμόνη (GH) 146
5.2.2 Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) 147
5.2.3 Φλοιο(επινεφριδιο) τρόπος ορμόνη (ACTH) 148
5.2.4 Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) 149
5.2.5 Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) 150
5.2.6 Προλακτίνη (PRL) 152
5.3 Ορμόνες του θυρεοειδούς αδένα 153
5.3.1 Ολική τριιωδοθυρονίνη (Τ3) 154
5.3.2 Ολική θυροξίνη (Τ4) 155
5.3.3 Ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη (FΤ3) 156
5.3.4 Ελεύθερη θυροξίνη (FΤ4) 157
5.3.5 Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη (TBG) 157
5.3.6 Θυρεοσφαιρίνη (Tg) 158
5.3.7 Ανάστροφη Τ3 (rT3) 158
5.3.8 Πρόσληψη ή Δοκιμασία Τ3 (T3-Uptake) 159
5.3.9 Πρόσληψη ή Δοκιμασία Τ4 (T4-Uptake) 159
5.3.10 Δείκτης ελεύθερης θυροξίνης (FTI) 159
5.3.11 Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (ΑΘΑ) 160
5.3.12 Αντισώματα TSI 161
5.3.13 Αντιθυρεοτροπινικά αυτοαντισώματα (anti-TSH) 161
5.3.14 Αντιθυροξινικά αυτοαντισώματα (anti-T4) 161
5.3.15 Αντισώματα anti-TPO 161
5.3.16 Ιώδιο δεσμευμένο από πρωτεΐνες (ΡΒΙ) 162
5.3.17 Δοκιμασία TRH 162
5.3.18 Καλσιτονίνη (CT) ή Θυρεοκαλσιτονίνη (TCT) 163
5.3.19 Δραστικό πηλίκο θυροξίνης (ETR) 163
5.4 Ορμόνες του φλοιού των επινεφριδίων 164
5.4.1 Κορτιζόλη (ουσία F) 164
5.4.2 Τρανσκορτίνη (CBG) 168
5.4.3 Αλδοστερόνη (ALDO) 169
5.4.4 Ανδρογόνα 171
5.5 Ορμόνες του μυελού των επινεφριδίων 173
5.6 Ορμόνες των ωοθηκών 175
5.6.1 Οιστρογόνα 175
5.6.2 Προγεστερόνη (PRG) 177
5.6.3 Ανδρογόνα 179
5.7 Ορμόνες των όρχεων 179
5.8 Ορμόνες του πλακούντα 181
5.8.1 Χοριακή γοναδοτροπίνη (HCG) 181
5.8.2 Πλακουντικό γαλακτογόνο (HPL) 183
5.8.3 Οιστρογόνα 183
5.8.4 Προγεστερόνη (PRG) 184
5.8.5 Προγεννητικοί βιοχημικοί έλεγχοι για σύνδρομο Down 184
5.9 Άλλες ορμόνες 185
5.9.1 Ινσουλίνη 185
5.9.2 Παραθορμόνη (PTH) 186
5.9.3 Αντιδιουρητική ορμόνη (ADH) 187
5.9.4 Σωματομεδίνη 187
5.9.5 Ερυθροποιητίνη (ΕΡΟ) 188
5.9.6 Γλυκαγόνη 188
Κεφάλαιο 6 Ορολογικές εξετάσεις
6.1 Γενικά 191
6.2 Σύφιλη 192
6.2.1 Δοκιμασίες μη σπειροχαιτικών αντιγόνων 192
6.2.2 Δοκιμασίες σπειροχαιτικών αντιγόνων 192
6.3 Σαλμονέλωση 194
6.4 Βρουκέλωση 195
6.5 Τοξοπλάσμωση 196
6.6 Εχινοκοκκίαση 196
6.7 Στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις 197
6.8 Οξεία ιογενής ηπατίτιδα 198
6.8.1 Ιογενής ηπατίτιδα τύπου «Α» 198
6.8.2 Ιογενής ηπατίτιδα τύπου «Β» 198
6.8.3 Ιογενής ηπατίτιδα τύπου «C» 201
6.8.4 Ιογενής ηπατίτιδα τύπου «D» 202
6.8.5 Ιογενής ηπατίτιδα τύπου «Ε» 202
6.9 Δείκτες αυτοάνοσων νοσημάτων 202
6.9.1 Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA) 202
6.9.2 Αντισώματα κατά λείων μυϊκών ινών (ASMA) 203
6.9.3 «Ατελή» anti-Rh αντισώματα (δοκιμασία Coombs) 203
6.9.4 Ρευματοειδείς παράγοντες (RF) 204
6.9.5 Αντιθυρεοειδικά αντισώματα 205
6.9.6 Αντισώματα εκχυλίσιμων πυρηνικών αντιγόνων 205
6.9.7 Αντισώματα κατά τοιχωματικών κυττάρων (APCA) 206
6.9.8 Αντισώματα κατά της σκληροδερμίας (anti-Scl-70) 206
6.9.9 Αντισπερματικά αντισώματα 206
6.9.10 Αντιπατρικά αντισώματα 207
6.9.11 Αντι-ινσουλινικά αντισώματα 207
6.9.12 Anti-Jo1 αντισώματα 207
6.9.13 Αντισώματα κατά βασικής μεμβράνης νεφρικών σπειραμάτων (anti-GBM) 207
6.9.14 Αντισώματα αντιουδετεροφιλικά κυτταροπλασματικά (ANCA) 207
6.9.15 Αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα 207
6.9.16 Αντισώματα κατά του κυκλικού κιτρουλλινικού πεπτιδίου (anti-CCP) 208
6.9.17 Αντισώματα αντικεντρομεριδιακά (ACA) 208
6.9.18 Αντισώματα κατά λείων μυϊκών ινών 208
6.10 Αντιγόνα ιστοσυμβατότητας (HLA) 208
6.10.1 Τυποποίηση HLA 210
6.11 Έλεγχος αλλεργίας – ειδικές ανοσοσφαιρίνες IgE 210
6.12 Ορολογικός έλεγχος άλλων λοιμώξεων 212
6.12.1 Χλαμύδια 212
6.12.2 Μυκοπλάσματα 213
6.12.3 Ερπητοϊός 213
6.12.4 Μεγαλοκυτταροϊός 213
6.12.5 Ιός Epstein-Barr (EB) 214
6.12.6 Ερυθρά 214
Κεφάλαιο 7 Λειτουργικές δοκιμασίες
7.1 Έλεγχος ηπατικών λειτουργιών 215
7.1.1 Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης 216
7.1.2 Δοκιμασία θολερότητας θυμόλης 216
7.1.3 Δοκιμασία κροκύδωσης κεφαλίνης-χοληστερόλης 216
7.1.4 Δοκιμασία απέκκρισης βρωμοσουλφοφθαλεΐνης 216
7.1.5 Χολερυθρίνη 217
7.2 Έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας 218
7.2.1 Κάθαρση κρεατινίνης 218
7.2.2 Σχέση ουρίας/κρεατινίνης 219
7.3 d-ROM test 220
Κεφάλαιο 8 Ούρα
8.1 Μακροσκοπική εξέταση ούρων 221
8.1.1 Χρώμα 221
8.1.2 Οσμή 222
8.1.3 Όψη 222
8.2 Ειδικές εξετάσεις 222
8.2.1 Ειδικό βάρος (ε.β.) 222
8.2.2 pH 223
8.2.3 Αίμα ή αιμοσφαιρίνη 224
8.2.4 Λεύκωμα 225
8.2.5 Σάκχαρο 225
8.2.6 Κετονικά σώματα 226
8.2.7 Νιτρικά 226
8.2.8 Χολερυθρίνη 226
8.2.9 Οξαλικά 226
8.2.10 Κιτρικά 226
8.2.11 Μικροαλβουμίνη 227
8.2.12 Αιμοσιδηρίνη 227
8.3 Μικροσκόπηση του ιζήματος των ούρων 227
8.3.1 Ερυθρά αιμοσφαίρια 227
8.3.2 Λευκά αιμοσφαίρια 228
8.3.3 Επιθηλιακά κύτταρα 228
8.3.4 Κύλινδροι 228
8.3.5 Κρύσταλλοι 229
8.3.6 Βακτήρια 230
8.3.7 Ζύμες και μύκητες 230
Κεφάλαιο 9 Κόπρανα
9.1 Αίμα 231
9.2 Λευκά αιμοσφαίρια 231
9.3 Λιπαρές ύλες 232
Κεφάλαιο 10 Σπέρμα
10.1 Σπερμοδιάγραμμα 233
Μέρος δεύτερο Επιλογές εργαστηριακών εξετάσεων
Κεφάλαιο 11 Αιματολογία
11.1 Αναιμίες 238
11.2 Αιμολυτικές παθήσεις 238
11.3 Αιμορραγικά νοσήματα/Διαταραχές αιμόστασης 238
11.4 Συγγενής σφαιροκυττάρωση 238
11.5 Λευχαιμίες/Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα 238
11.6 Λεμφώματα 239
Κεφάλαιο 12 Αναπνευστικό σύστημα
12.1 CA/Βρογχογενές καρκίνωμα 239
12.2 Πνευμονία 239
12.3 Βρογχικό άσθμα 239
12.4 Φυματίωση 239
12.5 Σαρκοείδωση 239
Κεφάλαιο 13 Ανοσολογία-Αντοάνοσα νοσήματα
13.1 Αναφυλαξία 239
13.2 Κνίδωση/Αγγειοοίδημα 240
Κεφάλαιο 14 Γηριατρική
14.1 Άνοια/Κατάθλιψη 240
Κεφάλαιο 15 Γυναικολογικά/μαιευτικά
15.1 Προεμμηνοπαυσιακές ανωμαλίες περιόδου 240
15.2 Προγεννητικός έλεγχος 240
Κεφάλαιο 16 Δέρμα
16.1 Δερματικά νοσήματα/Εξανθήματα 240
Κεφάλαιο 17 Ενδοκρινείς αδένες
17.1 Δυσλειτουργία υπόφυσης 240
17.2 Άποιος διαβήτης 240
17.3 Μεγαλακρία/Γιγαντισμός 241
17.4 Παθήσεις θυρεοειδούς 241
17.5 Παθήσεις παραθυρεοειδών και μεταβολισμού ασβεστίου/φωσφόρου 241
17.6 Οστεοπάθειες (οστεοπόρωση/ραχίτιδα/οστεομαλάκυνση) 241
17.7 Έλεγχος λειτουργίας επινεφριδίων 241
17.8 Αμηνόρροια 241
17.9 Δασυτριχισμός/Αρρενοποίηση 241
17.10 Θηλυπρέπεια/Ανδρικός υπογοναδισμός 242
17.11 Ανδρική στειρότητα 242
17.12 Γυναικεία στειρότητα 242
17.13 Αλδοστερονισμός 242
17.14 Φαιοχρωμοκύτωμα/Φλοιοεπινεφριδιοπάθειες 242
17.15 Όγκοι των νησιδίων του παγκρέατος 242
17.16 Δυσλειτουργία γεννητικών αδένων του θήλεος 242
17.17 Δυσλειτουργία γεννητικών αδένων του άρρενος 242
17.18 Καρκίνος προστάτη 242
17.19 Σακχαρώδης διαβήτης 242
Κεφάλαιο 18 Κοιλία και γαστρεντερικό/ πεπτικό-ήπαρ-χοληφόρα-πάγκρεας
18.1 Ναυτία και έμετος 243
18.2 Αιμορραγίες γαστρεντερικού 243
18.3 Οξύς κοιλιακός πόνος 243
18.4 Οξεία διάρροια 243
18.5 Χρόνια γαστρίτιδα 243
18.6 Κακοήθειες 243
18.7 Γαστρίνωμα (Σύνδρομο Zollinger-Ellison) 243
18.8 Εντερίτιδες 243
18.9 Οξεία εντερική απόφραξη (έμφραγμα του εντέρου) 243
18.10 Κακή εντερική απορρόφηση 244
18.11 Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας 244
18.12 Ηπατοχολικά νοσήματα 244
18.13 Ορολογικός έλεγχος ιογενούς ηπατίτιδας 244
18.14 Παγκρεατικά νοσήματα 244
18.15 Παρασιτικά νοσήματα 244
Κεφάλαιο 19 Κακοήθη νοσήματα
19.1 Σύνδρομο καρκινοειδούς 245
19.2 Καρκίνος οισοφάγου 245
19.3 Καρκίνος στομάχου 245
19.4 Καρκίνος παχέος εντέρου/ορθού 245
19.5 Καρκίνος ήπατος 245
19.6 Καρκίνος παγκρέατος 245
19.7 Καρκίνος ωοθηκών 245
19.8 Καρκίνος μήτρας 246
19.9 Καρκίνος μαστού 246
19.10 Καρκίνος νεφρών/ουροδόχου κύστης 246
19.11 Καρκίνος προστάτη 246
19.12 Καρκίνος όρχεων 246
19.13 Καρκίνος πνευμόνων/βρόγχων 246
19.14 Νευροβλάστωμα 246
19.15 Μεταστάσεις στα οστά 246
Κεφάλαιο 20 Καρδιαγγειακές παθήσεις
20.1 Αρρυθμίες 246
20.2 Λιποθυμία/Συγκοπή 246
20.3 Οξεία στηθάγχη/Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 247
20.4 Παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου 247
20.5 Οξύς ρευματικός πυρετός 247
20.6 Υπέρταση 247
Κεφάλαιο 21 Διαταραχές μεταβολισμού
21.1 Πορφυρίες 247
21.2 Έλλειψη G-6-PD 247
21.3 Σύνδρομο Down (Τρισωμία 21, Μογγολισμός) 247
21.4 Ανεπάρκεια πρωτεϊνών/θερμίδων 248
21.5 Υπερλιπιδαιμίες/Υπερλιποπρωτεϊναιμίες 248
21.6 Έλεγχος διαβητικής προδιάθεσης/Υπογλυκαιμίας 248
Κεφάλαιο 22 Μυοσκελετικά νοσήματα
22.1 Βαριά μυασθένεια 248
22.2 Πολυμυοσίτιδα 248
22.3 Παραμορφωτική οστεΐτιδα 248
22.4 Φλεγμονώδεις/Εκφυλιστικές παθήσεις σκελετού 248
22.5 Πρωτεΐνες οξείας φάσης φλεγμονής 249
22.6 Ινομυαλγία 249
Κεφάλαιο 23 Νεφροπάθειες
23.1 Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας 249
23.2 Νεφρική ανεπάρκεια 249
23.3 Νεφρωσικό σύνδρομο 249
23.4 Πυελονεφρίτιδα 249
Κεφάλαιο 24 Ρευματικά και αυτοάνοσα νοσήματα
24.1 Ρευματοειδής αρθρίτιδα 249
24.2 Ουρική αρθρίτιδα 250
24.3 Δερματομυοσίτιδα 250
24.4 Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα 250
24.5 Πολυμυαλγία 250
24.6 Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 250
24.7 Σύνδρομο Sjogren 250
24.8 Επώδυνο οίδημα αρθρώσεων 250
Φυσιολογικές τιμές συστατικών ούρων 251
Πίνακας μονάδων 252
Βιβλιογραφία 253
Ευρετήριο 259
Λεπτομέρειες Βιβλίου

Εκδότης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ

Διαστάσεις 14.0 x 21.0

Βάρος 0.398 kg

Κωδικός Ευδόξου 12507652

Κριτικές αναγνωστών

ΒΙΒΛΙΑ
  ΑΡΘΡΑ
   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
    Δεν βρέθηκαν
    αποτελέσματα