×
{{ order.total_quantity }} προϊόν στο καλάθι {{ order.total_quantity }} προϊόντα στο καλάθι
×
{{item.title}}
ISBN {{item.code}}
{{item.total_price}}
{{item.total_discounted_price}}
{{key}}
{{value}}
Άδετο
Αρχική Τιμή
{{order.total_cost}}
Έκπτωση
{{order.savings}}
Τελικό Σύνολο
{{order.final_cost}}
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (4Η ΕΚΔ.)

Επιμέλεια ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ , ΡΟΙΔΩ ΜΗΤΟΥΛΑ

ISBN 9789603949916
Σελίδες 544
Έτος έκδοσης 2016
Άμεσα Διαθέσιμο
TIMH
60,00€
Ποσότητα
Το παρόν εγχειρίδιο βοήθησε στον προσδιορισμό του πεδίου της Συμπεριφορικής Οικολογίας. Στην παρούσα τέταρτη έκδοση το κείμενο αναθεωρήθηκε πλήρως· παράλληλα, προστέθηκαν νέα κεφάλαια και πολλές νέες εικόνες και έγχρωμες φωτογραφίες.
Το θέμα, για ακόμα μία φορά, είναι η επίδραση της φυσικής επιλογής στη συμπεριφορά –ο αγώνας ενός ζώου να επιβιώσει και να αναπαραχθεί εκμεταλλευόμενο πόρους και ανταγωνιζόμενο γι’ αυτούς, αποφεύγοντας τους θηρευτές, επιλέγοντας συντρόφους και φροντίζοντας τους απογόνους του– και το πώς οι κοινωνίες των ζώων αντανακλούν τόσο τη συνεργασία όσο και τη σύγκρουση μεταξύ ατόμων.
Με ύφος διαυγές, οι συγγραφείς εξηγούν τις πλέον σύγχρονες θεωρητικές ιδέες χρησιμοποιώντας παραδείγματα από μικροοργανισμούς, ασπόνδυλα και σπονδυλωτά. Υπάρχουν χωρία εντός πλαισίων για συγκεκριμένα θέματα, ενώ οι σημειώσεις στο περιθώριο της σελίδας καθοδηγούν τον αναγνώστη. Το βιβλίο θα αποτελέσει βασικό ανάγνωσμα για τους φοιτητές της συμπεριφορικής οικολογίας, της συμπεριφοράς των ζώων και της εξελικτικής βιολογίας.
Περιεχόμενα
Πρόλογος xi
Ευχαριστίες xv
Πρόλογος ελληνικής έκδοσης xvii
1 Φυσική επιλογή οικολογία και συμπεριφορά 1
Παρατηρώντας διερωτώμενοι 1
Φυσική επιλογή 5
Γονίδια και συμπεριφορά 6
Συμπεριφορές με βάση το ατομικό συμφέρον ή το συμφέρον της ομάδας 10
Φαινοτυπική πλαστικότητα: η κλιματική αλλαγή και οι περίοδοι αναπαραγωγής 19
Συμπεριφορά οικολογία και εξέλιξη 23
Περίληψη 23
Περαιτέρω βιβλιογραφία 24
Θέματα για συζήτηση 24
2 Έλεγχος υποθέσεων στη συμπεριφορική οικολογία 25
Η συγκριτική προσέγγιση 26
Η αναπαραγωγική συμπεριφορά των γλάρων σε σχέση με τον κίνδυνο θήρευσης 27
Κοινωνική οργάνωση των υφαντών 28
Κοινωνική οργάνωση στα αφρικανικά οπληφόρα 31
Οι περιορισμοί των πρώιμων συγκριτικών ερευνών 34
Συγκριτική προσέγγιση της οικολογίας και της συμπεριφοράς των πρωτευόντων 35
Η χρήση της φυλογενετικής προσέγγισης στη συγκριτική ανάλυση 40
Επισκόπηση της συγκριτικής προσέγγισης 48
Πειραματικές μελέτες των προσαρμογών των ειδών στο περιβάλλον τους 49
Περίληψη 52
Περαιτέρω βιβλιογραφία 53
Θέματα για συζήτηση 54
3 Η οικονομική της λήψης αποφάσεων και το άτομο 55
Η ενεργειακή οικονομία της μεταφοράς φορτίων 55
Η ενεργειακή οικονομία της επιλογής του θηράματος 63
Δειγματοληψία και συγκέντρωση πληροφοριών 64
Ο κίνδυνος της ασιτίας 66
Περιβαλλοντική μεταβλητότητα τα ενεργειακά αποθέματα του οργανισμού
και αποθήκευση τροφής 69
Τα πουλιά που αποθηκεύουν την τροφή τους: από τη συμπεριφορική οικολογία
στη νευροεπιστήμη 70
Η εξέλιξη της νόησης 75
Οι κίνδυνοι κατά την αναζήτηση τροφής: μια αντισταθμιστική σχέση 77
Κοινωνική μάθηση 79
Μοντέλα βελτιστοποίησης και συμπεριφορά: μια επισκόπηση 84
Περίληψη 86
Περαιτέρω βιβλιογραφία 87
Θέματα για συζήτηση 87
4 Θηρευτές εναντίον θηραμάτων: εξελικτική κούρσα εξοπλισμών 88
Η υπόθεση της «Κόκκινης Βασίλισσας» 88
Θηρευτές εναντίον κρυπτικών θηραμάτων 90
Ενισχύοντας το καμουφλάζ 98
Προειδοποιητικός χρωματισμός: ο αποσηματισμός 100
Μιμητισμός 105
Η αντιστάθμιση κόστους-οφέλους στους αντιθηρευτικούς μηχανισμούς 108
Κούκοι εναντίον ξενιστών 111
Περίληψη 118
Περαιτέρω βιβλιογραφία 120
Θέματα για συζήτηση 120
5 Ο ανταγωνισμός για πόρους 122
To παίγνιο Γεράκι-Περιστέρι 122
Ο ανταγωνισμός για την εκμετάλλευση των πόρων: η ιδανική ελεύθερη κατανομή 125
Ανταγωνισμός για την υπεράσπιση των πόρων: η δεσποτική κατανομή 129
Η ιδανική ελεύθερη κατανομή με άνισους ανταγωνιστές 130
H ενεργειακή οικονομία της υπεράσπισης των πόρων 133
Οι παραγωγοί και οι αμακαδόροι (κλέφτες) 137
Εναλλακτικές αναπαραγωγικές στρατηγικές και τακτικές 140
Ο συλλογισμός βάσει της ΕΣΣ 151
Τα ζώα έχουν προσωπικότητα 151
Περίληψη 153
Περαιτέρω βιβλιογραφία 154
Θέματα για συζήτηση 155
6 Ζώντας σε ομάδες 156
Πώς η ομαδοποίηση μπορεί να μειώσει τη θήρευση 157
Πώς η ομαδοποίηση μπορεί να βελτιώσει την αναζήτηση τροφής 169
Η εξέλιξη της κοινωνικής διαβίωσης: η συγκέντρωση των ψαριών γκάπυ σε κοπάδια 173
Μέγεθος της ομάδας και λοξότητα 175
Λήψη αποφάσεων στα πλαίσια της ομάδας 180
Περίληψη 188
Περαιτέρω βιβλιογραφία 189
Θέματα για συζήτηση 190
7 Φυλοεπιλογή σπερματικός ανταγωνισμός και η πάλη των φύλων 191
Αρσενικά και θηλυκά 192
Γονική επένδυση και ανταγωνισμός των φύλων 194
Γιατί τα θηλυκά επενδύουν περισσότερο στη φροντίδα των απογόνων απ’ ό,τι
τα αρσενικά 196
Αποδεικτικά στοιχεία για τη δράση της φυλοεπιλογής 199
Γιατί τα θηλυκά είναι επιλεκτικά 202
Γενετικά οφέλη από την επιλογή του θηλυκού: δύο υποθέσεις 207
Έλεγχος των υποθέσεων του γενετικού οφέλους 210
Όταν τα αρσενικά επιλέγουν τα θηλυκά 214
Διαφορές των δύο φύλων ως προς τον ανταγωνισμό 217
Ο ανταγωνισμός του σπέρματος 218
Περιορισμοί στην επιλογή συντρόφου και στα εκτός του δεσμού
του ζεύγους ζευγαρώματα 222
Η πάλη των φύλων 223
Η πάλη των φύλων: ποιος κερδίζει 231
Η συνεξέλιξη των τεχνασμάτων των αρσενικών και της αντίστασης των θηλυκών 232
Περίληψη 234
Περαιτέρω βιβλιογραφία 235
Θέματα για συζήτηση 236
8 Γονική φροντίδα και συγκρούσεις συμφερόντων στο πλαίσιο
της οικογένειας 237
Εξέλιξη της γονικής φροντίδας 237
Γονική επένδυση: το βέλτιστο ενός γονέα 241
Η γονική φροντίδα κυμαίνεται ανάλογα με το κόστος και το όφελος που αποφέρει 243
Σύγκρουση συμφερόντων των δύο φύλων 247
Αδελφική αντιπαλότητα και σύγκρουση γονέων-απογόνων: θεωρία 253
Αδερφική αντιπαλότητα: τα υποστηρικτικά στοιχεία 255
Σύγκρουση γονέα-απογόνου: αποδεικτικά στοιχεία 258
Αναπαραγωγικά παράσιτα 265
Περίληψη 268
Περαιτέρω βιβλιογραφία 269
Θέματα για συζήτηση 269
9 Συστήματα αναπαραγωγής 271
Συστήματα αναπαραγωγής όπου το αρσενικό δεν παρέχει γονική φροντίδα 271
Συστήματα αναπαραγωγής όπου το αρσενικό παρέχει γονική φροντίδα 281
Μια ιεραρχική προσέγγιση στην ποικιλομορφία των συστημάτων αναπαραγωγής 298
Περίληψη 299
Περαιτέρω βιβλιογραφία 299
Θέματα για συζήτηση 300
10 Κατανομή φύλου 301
Η θεωρία της ίσης επένδυσης του Fisher 304
Η κατανομή του φύλου όταν οι συγγενείς αλληλεπιδρούν 305
Η κατανομή του φύλου σε ευμετάβλητα περιβάλλοντα 315
Διαστρέβλωση της αναλογίας φύλου από εγωιστικά άτομα 323
Περίληψη 325
Περαιτέρω βιβλιογραφία 325
Θέματα για συζήτηση 326
11 Κοινωνικές συμπεριφορές: αλτρουισμός παρά φθόνος 327
Επιλογή συγγενών και εγκλείουσα αρμοστικότητα 328
Ο κανόνας του Hamilton 332
Πώς τα άτομα αναγνωρίζουν τους συγγενείς 338
Η διάκριση των συγγενών δεν είναι απαραίτητη για την επιλογή των συγγενών 342
Περιορισμός της ιδιοτέλειας και επιλογή των συγγενών 344
Φθόνος 347
Περίληψη 351
Περαιτέρω βιβλιογραφία 352
Θέματα για συζήτηση 353
12 Συνεργασία 354
Τι είναι η συνεργασία 354
Η ελεύθερη συμμετοχή και το πρόβλημα της συνεργασίας 356
Επίλυση του προβλήματος της συνεργασίας 357
Επιλογή των συγγενών 359
Κρυμμένα οφέλη 361
Όφελος ως παραπροϊόν εγωιστικής συμπεριφοράς 361
Αμοιβαιότητα 366
Επιβολή 371
Μια μελέτη περίπτωσης – το πουλί του είδους Acrocephalus sechellensis 375
Xειρισμός της συμπεριφοράς των άλλων 378
Περίληψη 378
Περαιτέρω βιβλιογραφία 379
Θέματα για συζήτηση 379
13 Αλτρουισμός και συγκρούσεις στα κοινωνικά έντομα 381
Τα κοινωνικά έντομα 381
Ο κύκλος της ζωής και η φυσική ιστορία ενός κοινωνικού εντόμου 385
Η ενεργειακή οικονομία της ευκοινωνικότητας 387
Η πορεία προς την ευκοινωνικότητα 387
Η υπόθεση της απλοδιπλοειδίας 388
Η υπόθεση της μονογαμίας 392
Τα οικολογικά οφέλη της συνεργασίας 396
Σύγκρουση μέσα στις κοινωνίες των εντόμων 400
Σύγκρουση για την αναλογία του φύλου στα κοινωνικά υμενόπτερα 401
Αστυνόμευση των εργατριών στην κοινωνία των υμενοπτέρων 408
Υπεροργανισμοί 411
Σύγκριση των σπονδυλωτών με τα έντομα 412
Περίληψη 413
Περαιτέρω βιβλιογραφία 414
Θέματα για συζήτηση 415
14 Επικοινωνία και σήματα 416
Τύποι επικοινωνίας 417
Το πρόβλημα της αξιοπιστίας του σήματος 418
Δείκτες 419
Μειονεκτήματα 426
Κοινό συμφέρον 434
Η ανθρώπινη γλώσσα 439
Μη ειλικρινή σήματα 439
Περίληψη 444
Περαιτέρω βιβλιογραφία 445
Θέματα για συζήτηση 445
15 Επίλογος 447
Πόσο εύλογες είναι οι κύριες παραδοχές μας 447
Αιτιώδεις και λειτουργικές εξηγήσεις 459
Ένα τελευταίο σχόλιο 461
Περίληψη 463
Περαιτέρω βιβλιογραφία 464
Παραπομπές 465
Ευρετήριο 513
Λεπτομέρειες Βιβλίου

Εκδότης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ

Μετάφραση ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΡΟΙΔΩ ΜΗΤΟΥΛΑ

Διαστάσεις 19.5 x 25.0

Βάρος 1.22 kg

Κωδικός Ευδόξου 41959416

Κριτικές αναγνωστών

ΒΙΒΛΙΑ
  ΑΡΘΡΑ
   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
    Δεν βρέθηκαν
    αποτελέσματα