×
{{ order.total_quantity }} προϊόν στο καλάθι {{ order.total_quantity }} προϊόντα στο καλάθι
×
{{item.title}}
ISBN {{item.code}}
{{item.total_price}}
{{item.total_discounted_price}}
{{key}}
{{value}}
Άδετο
Αρχική Τιμή
{{order.total_cost}}
Έκπτωση
{{order.savings}}
Τελικό Σύνολο
{{order.final_cost}}
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Συγγραφέας ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
ISBN 9789603944461
Σελίδες 268
Έτος έκδοσης 2007
Άμεσα Διαθέσιμο
TIMH
38,00€
Ποσότητα
Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους προσδοκούν αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υγείας σε ένα σύγχρονο, ανθρώπινο, νοσηλευτικό περιβάλλον.
Στο Κεφάλαιο Α επιχειρείται μια συστηματική οργάνωση της λειτουργικής συγκρότησης του νοσοκομείου, δημιουργώντας το κοινό υπόβαθρο για την επικοινωνία και τη συνεργασία όλων όσοι εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στον σχεδιασμό και στη λειτουργία του νοσοκομείου.
Το Κεφάλαιο Β αρχίζει με την παρουσίαση μιας επιθυμητής διαδικασίας προγραμματισμού-σχεδιασμού του νοσοκομείου, που προηγείται χρονικά της σύνθεσης και στη συνέχεια την ακολουθεί και την υποστηρίζει.
Στο Κεφάλαιο Γ προτείνεται μια συστηματική διαδικασία για την εκπόνηση ρυθμιστικών μελετών για την αναμόρφωση και την επέκταση υφισταμένων κτιρίων.
Το Κεφάλαιο Δ αναφέρεται στον σχεδιασμό κάθε τμήματος του νοσοκομείου. Καταγράφονται οι ανάγκες κάθε τμήματος, οι σύγχρονες τάσεις οργάνωσης και διαμόρφωσής του και προτείνονται τρόποι επίλυσης των κρισίμων προβλημάτων, με παράλληλη επισήμανση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Στο Κεφάλαιο Ε δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις για την οικοδομική των νοσοκομείων και στη συνέχεια προδιαγράφονται όλα τα οικοδομικά στοιχεία, με συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών.
Με το νοσοκομείο ασχολούνται επαγγελματικά όσοι το σχεδιάζουν (αρχιτέκτονες και μηχανικοί διάφορων ειδικοτήτων) και όσοι το λειτουργούν (ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό). Όμως, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του νοσοκομείου αφορά σε κάθε άνθρωπο, αφού όλοι μας είμαστε εν δυνάμει χρήστες του.
Στην Ελλάδα υπάρχει ελάχιστη σχετική βιβλιογραφία, ενώ η διεθνής είναι περιορισμένη και αναφέρεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε διαφορετικά δεδομένα. Αυτό το γνωρίζουν οι αρχιτέκτονες, οι ιατροί και οι λοιποί λειτουργοί των νοσοκομείων και αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα για τους σπουδαστές που αναζητούν πληροφόρηση.
Περιεχόμενα
Πρόλογος vii
A Λειτουργική συγκρότηση του νοσοκομείου 1
1. Οι λειτουργίες του νοσοκομείου 2
2. Συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων 4
3. Τύποι νοσοκομείων 16
4. Βασικά ποσοτικά στοιχεία 18
B Αρχιτεκτονική σύνθεση νοσοκομείων 21
1. Διαδικασία προγραμματισμού σχεδιασμού 22
2. Σχέσεις των επιμέρους τμημάτων με τις εξωτερικές προσβάσεις 25
3. Διατμηματικές σχέσεις 26
3.1. Μοντέλο χωροθέτησης των τμημάτων 26
3.2. Διάκριση διατμηματικών κυκλοφοριών 31
4. Εσωτερική ευελιξία και επεκτασιμότητα 32
4.1. Εσωτερική ευελιξία 33
4.2. Επεκτασιμότητα 34
5. Διάταξη ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων 34
5.1. Ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα 37
5.2. Ογκώδης ιατροτεχνικός εξοπλισμός 37
5.3. Όροφος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 38
5.4. Κτίριο ενέργειας 38
5.5. Κτίριο αερίων 39
5.6. Αποτεφρωτικός κλίβανος 39
6. Παθητική πυροπροστασία 39
7. Θεραπευτικό αρχιτεκτονικό περιβάλλον 43
8. Μοντέλα ογκοπλαστικής ανάπτυξης 47
8.1 Ιστορική εξέλιξη της ογκοπλαστικής σύνθεσης 47
των νοσοκομείων
8.2 Νοσοκομεία σε αστικά οικόπεδα 50
8.3 Νοσοκομεία σε μη αστικά οικόπεδα 51
8.4 Λειτουργική ογκοπλαστική σύνθεση 51
9. Αρχιτεκτονικός χαρακτήρας 52
9.1 Πριν το μοντέρνο κίνημα 52
9.2 “Mοντέρνα” νοσοκομεία 56
9.3 Σύγχρονα νοσοκομεία 57
ΓΓ ρυθμιστική μελέτη για την αναμόρφωση και επέκταση υφιστάμενων νοσοκομείων 61
1. Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης 62
1.1 Καταγραφή του κτιριακού συγκροτήματος 62
του υφισταμένου νοσοκομείου
1.2 Καταγραφή των λειτουργικών τμημάτων 63
και των κυριότερων προβλημάτων τους
1.3 Καταγραφή των διατμηματικών σχέσεων και της κυκλοφορίας 64
και των κυριοτέρων προβλημάτων τους
1.4 Καταγραφή των κυριοτέρων προβλημάτων 65
παθητικής πυροπροστασίας
2. Εκτίμηση και ιεράρχηση των καταγραφέντων προβλημάτων 65
3. Οριστικοποίηση και ιεράρχηση των στόχων 65
4. Εκτίμηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του νοσοκομείου βάσει 66
των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων και των δομικών
περιορισμών που προκύπτουν από την κατάσταση
των υφιστάμενων κτιρίων
5. Εκπόνηση εναλλακτικών master plans 67
5.1 Σχέδιο γενικής διάταξης 68
5.2 Περιγραφή της πρότασης 68
5.3 Προγραμματισμός υλοποίησης της πρότασης κατά στάδια 68
5.4 Κτιριολογικό πρόγραμμα 72
5.5 Χρονικός προγραμματισμός οικοδομικών εργασιών 72
έτσι ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία
5.6 Προσεγγιστικός προϋπολογισμός κατά στάδια 76
6. Σύγκριση των εναλλακτικών master plans 76
Δ Σχεδιασμός των επιμέρους τμημάτων 77
1. Γενικές νοσηλευτικές μονάδες 78
1.1 Γεωμετρικά μοντέλα νοσηλευτικών μονάδων 78
1.2 Κατανομή των κλινών σε θαλάμους 79
1.3 Θάλαμοι απομόνωσης 82
1.4 Ανάπτυξη του συστήματος προοδευτικής νοσηλείας 85
1.5 Απαραίτητοι χώροι νοσηλευτικών μονάδων 87
2. Ειδικές νοσηλευτικές μονάδες 88
2.1 Παιδιατρική νοσηλευτική μονάδα 88
2.2 Νεογνική νοσηλευτική μονάδα 89
2.3 Μαιευτική νοσηλευτική μονάδα 90
2.4 Νοσηλευτική μονάδα λοιμωδών 90
2.5 Νοσηλευτική μονάδα aids 91
3. Μονάδες εντατικής θεραπείας (μεθ) 92
4. Μονάδα τεχνητού νεφρού 94
5. Μονάδα αναπαραγωγής 95
6. Τακτικά εξωτερικά ιατρεία 97
7. Διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών 99
8. Διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων 102
9. Τμήμα πυρηνικής ιατρικής 105
10. Τμήμα επειγόντων περιστατικών (τεπ) 106
11. Τμήμα χειρουργικών επεμβάσεων 112
12. Τμήμα ενδοσκοπήσεων 116
13. Συγκρότημα μαίευσης 117
14. Τμήμα ακτινοθεραπείας 118
15. Τμήμα φυσικής ιατρικής αποκατάστασης 119
16. Τμήμα παρακολούθησης εγκύων 121
17. Τμήμα αιμοδοσίας 121
18. Φαρμακείο 122
19. Κεντρική αποστείρωση 124
20. Μαγειρείο 124
21. Φύλαξη νεκρών νεκροτομείο 125
22. Ναΐσκος 126
23. Αποδυτήρια προσωπικού 126
Ε Οικοδομική των νοσοκομείων 129
1. Γενικές οικοδομικές κατευθύνσεις 130
1.1 Ασηψία 130
1.2 Ακτινοπροστασία και προστασία από ραδιενεργά υλικά 132
1.3 Πυροπροστατευτικές κατασκευές 134
1.4 Ύψη χώρων 135
1.5 Φυσικός φωτισμός και αερισμός 136
1.6 Ηχομόνωση ηχοπροστασία 136
1.7 Εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες 137
1.8 Σήμανση 138
2. Επιμέρους οικοδομικά στοιχεία 139
2.1 Φέρουσα κατασκευή 139
2.2 Εξωτερικό περίβλημα 141
2.3 Εσωτερικοί τοίχοι 142
2.4 Επιφανειακά τελειώματα τοίχων 144
2.5 Δάπεδα 146
2.6 Ψευδοροφές 149
2.7 Θύρες 151
2.8 Κλιμακοστάσια 153
2.9 Ανελκυστήρες 154
2.10 Ιδιαίτερες απαιτήσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 155
2.11 Εργαστηριακοί πάγκοι 158
2.12 Προστατευτικές λωρίδες τοίχων και θυρών 159
Σημειώσεις 160
Ειδική ορολογία 162
Πηγή φωτογραφιών 163
Βιβλιογραφία 164
Λεπτομέρειες Βιβλίου

Εκδότης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ

Διαστάσεις 17.0 x 24.0

Βάρος 0.39 kg

Κωδικός Ευδόξου 41575

Κριτικές αναγνωστών

ΒΙΒΛΙΑ
  ΑΡΘΡΑ
   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
    Δεν βρέθηκαν
    αποτελέσματα