×
{{ order.total_quantity }} προϊόν στο καλάθι {{ order.total_quantity }} προϊόντα στο καλάθι
×
{{item.title}}
ISBN {{item.code}}
{{item.total_price}}
{{item.total_discounted_price}}
{{key}}
{{value}}
Άδετο
Αρχική Τιμή
{{order.total_cost}}
Έκπτωση
{{order.savings}}
Τελικό Σύνολο
{{order.final_cost}}
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (7Η ΕΚΔ.)

Επιμέλεια ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΚΗΣ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ , ΧΑΡΙΣ ΛΙΑΠΗ

ISBN 9789603949237
Σελίδες 886
Έτος έκδοσης 2014
Μη Διαθέσιμο
TIMH
145,00€
Το εγχειρίδιο «Φαρμακολογία» των Rang και Dale παρέχει μια εμπεριστατωμένη και πλήρη προσέγγιση στην ανάλυση των θεραπευτικών παραγόντων, τόσο σε κυτταρικό όσο και σε μοριακό επίπεδο. Τα λεπτομερή διαγράμματα και οι έγχρωμες φωτογραφίες, σε συνδυασμό με το πλούσιο κείμενο, βοηθούν στην κατανόηση ακόμη και των πιο πολύπλοκων εννοιών.
• Μάθετε για τις κλινικές εφαρμογές μέσα από ένα εκτενώς ενημερωμένο και αναθεωρημένο κείμενο.
• Μείνετε ενήμεροι ως προς τις τελευταίες ανακαλύψεις στη φαρμακολογία χάρη στις σημαντικές ενημερώσεις που έχουν γίνει σε κεφάλαια αναφορικά με τον τρόπο δράσης των φαρμάκων, τους διαβιβαστές αμινοξέων, τα αναλγητικά φάρμακα, τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα και τον εθισμό, την εξάρτηση και την κατάχρηση ουσιών.
• Νέα και αναδιοργανωμένα κεφάλαια: άμυνα ξενιστή, φλεγμονώδεις διαμεσολαβητές, φαρμακογενετική, φαρμακογενωμική και εξατομικεύμενη ιατρική, υδροξυτρυπταμίνη και φαρμακευτική αντιμετώπιση της ημικρανίας, πουρίνες.
• Εύκολη εύρεση των απαιτούμενων πληροφοριών χάρη στη χρωματική διάταξη του βιβλίου.
• Λεπτομερή διαγράμματα και έγχρωμες φωτογραφίες, που καθιστούν σαφείς ακόμη και τις πιο πολύπλοκες έννοιες και διευκολύνουν την επανάληψη.
• Πλαίσιο με σημεία-κλειδιά και πλαίσια με κλινικές χρήσεις, που υπογραμμίζουν σημαντικές πληροφορίες και κλινικές εφαρμογές.
Περιεχόμενα
Πρόλογος xvii
Ευχαριστίες xviii
Πρόλογος Eλληνικής Έκδοσης xix
Συντμήσεις και ακρωνύμια xxiii
Ενότητα 1: Γενικές αρχές
1. Τι είναι η φαρμακολογία 1
Επισκόπηση 1
Τι είναι φάρμακο 1
Απαρχές και προπομποί 1
Η φαρμακολογία στον 20ό και τον 21ο αιώνα 2
Αρχές εναλλακτικής θεραπευτικής 2
Η έλευση της βιοτεχνολογίας 3
Η φαρμακολογία σήμερα 4
2. Πώς δρουν τα φάρμακα: γενικές αρχές 6
Επισκόπηση 6
Εισαγωγή 6
Πρωτεϊνικοί στόχοι για τη δέσμευση των φαρμάκων 6
Υποδοχείς φαρμάκων 7
Εκλεκτικότητα των φαρμάκων 7
Ταξινόμηση υποδοχέων 8
Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων–υποδοχέων 8
Συναγωνιστικός ανταγωνισμός 10
Μερικοί αγωνιστές και η έννοια της αποτελεσματικότητας 12
Ανταγωνισμός και συνέργεια φαρμάκων 16
Χημικός ανταγωνισμός 16
Φαρμακοκινητικός ανταγωνισμός 16
Αποκλεισμός σύνδεσης υποδοχέα/ενδογενούς διαμεσολαβητή 16
Φυσιολογικός ανταγωνισμός 16
Απευαισθητοποίηση και ταχυφυλαξία 17
Ποσοτική προσέγγιση της αλληλεπίδρασης φαρμάκου-υποδοχέα 18
Η φύση της φαρμακολογικής επίδρασης 20
3. Πώς δρουν τα φάρμακα: μοριακές πτυχές 22
Επισκόπηση 22
Στόχοι της δράσης των φαρμάκων 22
Υποδοχείς 22
Κανάλια ιόντων 22
Ένζυμα 23
Μεταφορικές πρωτεΐνες 25
Πρωτεΐνες-υποδοχείς 25
Απομόνωση και κλωνοποίηση υποδοχέων 25
Τύποι υποδοχέων 26
Μοριακή δομή των υποδοχέων 26
Τύπος 1: κανάλια ιόντων εξαρτώμενα από πρόσδεμα 28
Τύπος 2: υποδοχείς συζευγμένοι με g-πρωτεΐνες (gpcr) 30
Τύπος 3: υποδοχείς συνδεδεμένοι με κινάσες και συγγενείς υποδοχείς 41
Τύπος 4: πυρηνικοί υποδοχείς 44
Τα κανάλια ιόντων ως στόχοι φαρμάκων 47
Εκλεκτικότητα ως προς τα ιόντα 48
Έλεγχος διάνοιξης 48
Μοριακή δομή των καναλιών ιόντων 48
Φαρμακολογία των καναλιών ιόντων 50
Έλεγχος της έκφρασης των υποδοχέων 50
Υποδοχείς και ασθένειες 51
4. Δράση φαρμάκων: κυτταρικές διαδικασίες – διέγερση σύσπαση και έκκριση 54
Επισκόπηση 54
Ρύθμιση του ενδοκυττάριου ασβεστίου 54
Μηχανισμοί εισόδου ασβεστίου 54
Μηχανισμοί αποβολής ασβεστίου 57
Μηχανισμοί απελευθέρωσης ασβεστίου 57
Καλμοδουλίνη 58
Διέγερση 58
Το κύτταρο «εν ηρεμία» 59
Ηλεκτρικά και ιοντικά συμβάντα που υπόκεινται του δυναμικού ενέργειας 59
Λειτουργία των καναλιών 60
Μυϊκή σύσπαση 65
Σκελετικός μυς 65
Καρδιακός μυς 65
Λείος μυς 66
Απελευθέρωση χημικών διαμεσολαβητών 67
Εξωκυττάρωση 68
Μηχανισμοί απελευθέρωσης εκτός κυστιδίων 69
Επιθηλιακή μεταφορά ιόντων 70
5. Κυτταρικός πολλαπλασιασμός απόπτωση επούλωση και αναγέννηση 72
Επισκόπηση 72
Κυτταρικός πολλαπλασιασμός 72
Ο κυτταρικός κύκλος 72
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ κυττάρων αυξητικών παραγόντων και μορίων του εξωκυττάριου χώρου 75
Αγγειογένεση 77
Απόπτωση και απομάκρυνση των κυττάρων 77
Μορφολογικές μεταβολές στην απόπτωση 78
Οι κύριοι πρωταγωνιστές της απόπτωσης 78
Οδοί προς την απόπτωση 78
Παθοφυσιολογικές προεκτάσεις 80
Επούλωση και ίαση 80
Υπερπλασία 80
Ανάπτυξη διήθηση και μετάσταση των όγκων 80
Βλαστοκύτταρα και αναγέννηση 81
Θεραπευτικές προεκτάσεις 82
Αποπτωτικοί μηχανισμοί 82
Αγγειογένεση και μεταλλοπρωτεάσες 82
Ρυθμιστές του κυτταρικού κύκλου 83
6. Κυτταρικοί μηχανισμοί: άμυνα ξενιστή 85
Επισκόπηση 85
Εισαγωγή 85
Η φυσική ανοσοαπόκριση 85
Αναγνώριση παθογόνων 86
Η ειδική ανοσοαπόκριση 91
Η επαγωγική φάση 91
Η δραστική φάση 93
Συστηματικές αποκρίσεις στη φλεγμονή 95
Ο ρόλος του νευρικού συστήματος στη φλεγμονή 96
Ανεπιθύμητες φλεγμονώδεις και ανοσολογικές αποκρίσεις 96
Η έκβαση της φλεγμονώδους απόκρισης 97
7. Μεθοδολογία και μετρήσεις στη φαρμακολογία 99
Επισκόπηση 99
Βιοπροσδιορισμός (bioassay) 99
Βιολογικά συστήματα ελέγχου 99
Γενικές αρχές του βιοπροσδιορισμού 101
Ζωικά μοντέλα ασθένειας 102
Γενετικά και διαγονιδιακά πειραματικά μοντέλα 103
Φαρμακολογικές μελέτες στους ανθρώπους 104
Κλινικές δοκιμές 104
Αποφυγή των συστηματικών σφαλμάτων 106
Το μέγεθος του δείγματος 106
Μετρήσεις κλινικών αποτελεσμάτων 107
H συχνοτική (frequentist) και η Μπεϋζιανή (bayesian) προσέγγιση 107
Εικονικές θεραπείες 108
Μετα-ανάλυση 108
Αντισταθμίζοντας οφέλη και κινδύνους 109
8. Απορρόφηση και κατανομή των φαρμάκων 111
Επισκόπηση 111
Εισαγωγή 111
Φυσικοχημικές διαδικασίες που καθορίζουν την τύχη των φαρμάκων στον οργανισμό 111
Η κίνηση των μορίων των φαρμάκων μέσω των κυτταρικών φραγμών 111
Πρόσδεση των φαρμάκων στις πρωτεΐνες του πλάσματος 116
Καταμερισμός στο σωματικό λίπος και σε άλλους ιστούς 117
Απορρόφηση των φαρμάκων και οδοί χορήγησης 119
Χορήγηση από του στόματος 120
Υπογλώσσια χορήγηση 121
Χορήγηση από το ορθό 122
Εφαρμογή σε επιθηλιακές επιφάνειες 122
Χορήγηση με εισπνοή 122
Χορήγηση με ένεση 122
Κατανομή των φαρμάκων στον οργανισμό 123
Διαμερίσματα των υγρών του σώματος 123
Όγκος κατανομής 125
Ειδικά συστήματα χορήγησης φαρμάκων 125
Βιολογικά διασπάσιμα μικροσφαιρίδια 125
Προ-φάρμακα 126
Συμπλέγματα φαρμάκου-αντισώματος 126
Ενσωμάτωση σε λιποσώματα 127
Επικάλυψη εμφυτεύσιμων συσκευών 127
9. Μεταβολισμός και απέκκριση των φαρμάκων 128
Επισκόπηση 128
Εισαγωγή 128
Μεταβολισμός των φαρμάκων 128
Αντιδράσεις φάσης 1 128
Αντιδράσεις φάσης 2 130
Στερεοεκλεκτικότητα 131
Αναστολή του ρ450 131
Επαγωγή των μικροσωμιακών ενζύμων 131
Μεταβολισμός πρώτης διόδου (προσυστηματικός) 132
Φαρμακολογικά δραστικοί μεταβολίτες φαρμάκων 132
Απέκκριση των φαρμάκων και των μεταβολιτών τους 133
Έκκριση χολής και εντεροηπατική κυκλοφορία 133
Νεφρική απέκκριση των φαρμάκων και των μεταβολιτών τους 133
10. Φαρμακοκινητική 136
Επισκόπηση 136
Εισαγωγή: ορισμός και χρησιμότητα της φαρμακοκινητικής 136
Χρησιμότητα της φαρμακοκινητικής 137
Αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού 137
Απομάκρυνση φαρμάκου εκφρασμένη ως κάθαρση 137
Μονοδιαμερισματικό μοντέλο 138
Επίδραση επαναλαμβανόμενων δόσεων 139
Επίδραση της μεταβλητότητας στον ρυθμό απορρόφησης 140
Πιο πολύπλοκα μοντέλα κινητικής 140
Μοντέλο δύο διαμερισμάτων 141
Κινητική κορεσμού 142
Πληθυσμιακή φαρμακοκινητική 142
Περιορισμοί της φαρμακοκινητικής 143
11. Φαρμακογενετική φαρμακογενωμική και «εξατομικευμένη ιατρική» 145
Επισκόπηση 145
Εισαγωγή 145
Συναφείς στοιχειώδεις πληροφορίες γενετικής 146
Μονογονιδιακές διαταραχές φαρμακοκινητικής 146
Ανεπάρκεια χολινεστεράσης του πλάσματος 147
Οξεία διαλείπουσα πορφυρία 147
Ανεπάρκεια ακετυλίωσης φαρμάκων 147
Ωτοτοξικότητα από αμινογλυκοσίδες 148
Φάρμακα και κλινικώς διαθέσιμες φαρμακογενωμικές αναλύσεις 148
Αναλύσεις γονιδίων hla 149
Αναλύσεις σχετικές με γονίδια μεταβολισμού των φαρμάκων 150
Γονιδιακές αναλύσεις σχετικές με στόχους φαρμάκων 150
Συνδυασμένες γονιδιακές αναλύσεις (μεταβολισμού και στόχου) 151
Συμπεράσματα 151
Ενότητα 2: Χημικοί μεσολαβητές 12. Χημικοί διαμεσολαβητές και το αυτόνομο νευρικό σύστημα 153
Επισκόπηση 153
Ιστορικά στοιχεία 153
Το αυτόνομο νευρικό σύστημα 154
Βασική ανατομική και φυσιολογία 154
Διαβιβαστές στο αυτόνομο νευρικό σύστημα 156
Γενικές αρχές της χημικής διαβίβασης 158
Η αρχή του dale 158
Η υπερευαισθησία της απονεύρωσης 158
Προσυναπτική ρύθμιση 158
Μετασυναπτική ρύθμιση 160
Διαβιβαστές έκτος της ακετυλοχολίνης και της νοραδρεναλίνης 161
Συν-διαβίβαση 162
Τερματισμός της διαβιβαστικής δράσης 163
Βασικά στάδια στη νευροχημική διαβίβαση: στόχοι δράσης των φαρμάκων 164
13. Χολινεργική διαβίβαση 166
Επισκόπηση 166
Μουσκαρινικές και νικοτινικές δράσεις της ακετυλοχολίνης 166
Υποδοχείς ακετυλοχολίνης 166
Νικοτινικοί υποδοχείς 166
Μουσκαρινικοί υποδοχείς 168
Φυσιολογία της χολινεργικής διαβίβασης 169
Σύνθεση και απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης 170
Ηλεκτρικά γεγονότα κατά τη διαβίβαση στις ταχείες χολινεργικές συνάψεις 171
Επίδραση των φαρμάκων στη χολινεργική διαβίβαση 172
Φάρμακα που επηρεάζουν τους μουσκαρινικούς υποδοχείς 172
Φάρμακα που επηρεάζουν τα γάγγλια του αυτόνομου 177
Νευρομυϊκοί αποκλειστές 179
Φάρμακα που δρουν προσυναπτικά 183
Φάρμακα που ενισχύουν τη χολινεργική διαβίβαση 184
Άλλα φάρμακα που ενισχύουν τη χολινεργική διαβίβαση 189
14. Νοραδρενεργική διαβίβαση 190
Επισκόπηση 190
Κατεχολαμίνες 190
Ταξινόμηση των αδρενεργικών υποδοχέων 190
Φυσιολογία της νοραδρενεργικής διαβίβασης 191
Ο νοραδρενεργικός νευρώνας 191
Πρόσληψη και καταβολισμός των κατεχολαμινών 195
Φάρμακα που δρουν στην αδρενεργική διαβίβαση 197
Φάρμακα που δρουν στους αδρενεργικούς υποδοχείς 197
Φάρμακα που επηρεάζουν τους νοραδρενεργικούς νευρώνες 208
15. Η φαρμακολογία της ημικρανίας 213
Επισκόπηση 213
5-Υδροξυτρυπταμινη 213
Κατανομή βιοσύνθεση και αποδόμηση 213
Φαρμακολογικές επιδράσεις 214
Ταξινόμηση των 5-ητ υποδοχέων 215
Φάρμακα που δρουν στους 5-ητ υποδοχείς 216
Ημικρανία και άλλες κλινικές καταστάσεις στις οποίες η 5-ητ διαδραματίζει κάποιον ρόλο 219
Ημικρανία και αντιημικρανικά φάρμακα 219
Καρκινοειδές σύνδρομο 221
Πνευμονική υπέρταση 223
16. Πουρίνες 224
Επισκόπηση 224
Εισαγωγή 224
Πουρινεργικοί υποδοχείς 224
Η αδενοσίνη ως διαμεσολαβητής 225
Η αδενοσίνη και το καρδιαγγειακό σύστημα 226
Αδενοσίνη και άσθμα 226
Η αδενοσίνη στο κνς 226
Η adp ως μεσολαβητής 227
Η adp και τα αιμοπετάλια 227
Η atp ως διαμεσολαβητής 227
Η atp ως νευροδιαβιβαστής 227
Η atp στην αντίληψη του πόνου 227
Η atp στη φλεγμονή 227
Μελλοντικές προοπτικές 227
17. Τοπικές ορμόνες: κυτταροκίνες βιολογικά δραστικά λιπίδια αμίνες και πεπτίδια 229
Επισκόπηση 229
Εισαγωγή 229
Κυτταροκίνες 229
Ιντερλευκίνες 229
Χημειοκίνες 231
Ιντερφερόνες 231
Ισταμίνη 231
Σύνθεση και αποθήκευση της ισταμίνης 232
Απελευθέρωση της ισταμίνης 232
Υποδοχείς της ισταμίνης 232
Δράσεις 232
Εικοσανοειδή 233
Γενικά σχόλια 233
Δομή και βιοσύνθεση 233
Προστανοειδή 234
Λευκοτριένια 237
Λιποξίνες και ρεζολβίνες 238
Παράγοντας ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων 239
Δράσεις και ρόλος στη φλεγμονή 239
Βραδυκινίνη 239
Πηγή και σχηματισμός της βραδυκινίνης 239
Μεταβολισμός και απενεργοποίηση της βραδυκινίνης 240
Υποδοχείς βραδυκινίνης 240
Δράσεις και ρόλος στη φλεγμονή 240
Μονοξείδιο του αζώτου 241
Νευροπεπτίδια 241
Συμπεράσματα 241
18. Κανναβινοειδή 243
Επισκόπηση 243
Κανναβινοειδή προερχόμενα από τα φυτά και οι φαρμακολογικές τους δράσεις 243
Φαρμακολογικές δράσεις 243
Πληροφορίες για τη φαρμακοκινητική και τις μεθόδους ανάλυσης 244
Ανεπιθύμητες ενέργειες 244
Ανοχή και εξάρτηση 244
Υποδοχείς κανναβινοειδών 244
Ενδοκανναβινοειδή 245
Βιοσύνθεση των ενδοκανναβινοειδών 246
Τερματισμός του σήματος των
ενδοκανναβινοειδών 246
Φυσιολογικοί μηχανισμοί 247
Συμμετοχή σε παθολογικές καταστάσεις 247
Συνθετικά κανναβινοειδή 248
Κλινικές εφαρμογές 248
19. Πεπτίδια και πρωτεΐνες ως διαμεσολαβητές 250
Επισκόπηση 250
Εισαγωγή 250
Ιστορικά στοιχεία 250
Γενικές αρχές της φαρμακολογίας των πεπτιδίων 250
Δομή των πεπτιδίων 250
Τύποι πεπτιδικών διαμεσολαβητών 251
Πεπτίδια στο νευρικό σύστημα: σύγκριση με τους συμβατικούς διαβιβαστές 252
Βιοσύνθεση και ρύθμιση των πεπτιδίων 253
Πεπτιδικά πρόδρομα 253
Ποικιλότητα μεταξύ πεπτιδικών οικογενειών 255
Πεπτιδική μεταφορά και έκκριση 256
Πεπτιδικοί ανταγωνιστές 256
Πρωτεΐνες και πεπτίδια ως φάρμακα 257
Συμπεράσματα 258
20. Μονοξείδιο του αζώτου 260
Επισκόπηση 260
Εισαγωγή 260
Η βιοσύνθεση του μονοξειδίου του αζώτου και ο έλεγχος της βιοσύνθεσής του 260
Αποδόμηση και μεταφορά του μονοξειδίου του αζώτου 263
Επιδράσεις του μονοξειδίου του αζώτου 263
Θεραπευτικές προσεγγίσεις 265
Μονοξείδιο του αζώτου 265
Δότες/πρόδρομες ενώσεις μονοξειδίου του αζώτου 265
Αναστολή της σύνθεσης του μονοξειδίου του αζώτου 266
Ενίσχυση του μονοξειδίου του αζώτου 267
Κλινικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να διαδραματίζει κάποιον ρόλο το μονοξείδιο του αζώτου 267
Ενότητα 3: Φάρμακα που επηρεάζουν μείζονα οργανικά συστήματα
21. Η καρδιά 270
Επισκόπηση 270
Εισαγωγή 270
Φυσιολογία της καρδιακής λειτουργίας 270
Καρδιακή συχνότητα και ρυθμός 270
Καρδιακή συστολή 273
Κατανάλωση οξυγόνου του μυοκαρδίου και στεφανιαία αιματική ροή 274
Έλεγχος της καρδιάς από το αυτόνομο 276
Συμπαθητικό σύστημα 276
Παρασυμπαθητικό σύστημα 276
Καρδιακά νατριουρητικά πεπτίδια 277
Καρδιακή ισχαιμία 278
Στηθάγχη 278
Έμφραγμα μυοκαρδίου 278
Φάρμακα που επηρεάζουν την καρδιακή λειτουργία 279
Αντιαρρυθμικά φάρμακα 280
Φάρμακα που αυξάνουν τη συστολή του μυοκαρδίου 284
Αντιστηθαγχικά φάρμακα 285
22. Το αγγειακό σύστημα 291
Επισκόπηση 291
Εισαγωγή 291
Δομή και λειτουργία των αγγείων 291
Έλεγχος του τόνου των αγγειακών λείων μυών 292
Το αγγειακό ενδοθήλιο 292
Το σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης 296
Αγγειοδραστικά φάρμακα 297
Αγγειοσυσπαστικά φάρμακα 297
Αγγειοδιασταλτικά φάρμακα 298
Κλινικές χρήσεις των φαρμάκων που δρουν στο αγγειακό σύστημα 302
Συστηματική υπέρταση 302
Καρδιακή ανεπάρκεια 307
Καταπληξία (shock) και υποτασικές καταστάσεις 308
Περιφερική αγγειακή νόσος 310
Νόσος Raynaud 310
Πνευμονική υπέρταση 310
23. Αθηροσκλήρωση και λιποπρωτεϊνικός μεταβολισμός 314
Επισκόπηση 314
Εισαγωγή 314
Αθηρογένεση 314
Μεταφορά των λιποπρωτεϊνών 315
Δυσλιπιδαιμία 317
Πρόληψη της αθηρωματικής νόσου 317
Υπολιπιδαιμικά φάρμακα 318
Στατίνες: αναστολείς της αναγωγάσης του hmgcoa 318
Φιβράτες 320
Φάρμακα που αναστέλλουν την απορρόφηση της χοληστερόλης 320
Νικοτινικό οξύ 321
Παράγωγα ιχθυελαίου 321
24. Αιμόσταση και θρόμβωση 324
Επισκόπηση 324
Εισαγωγή 324
Πήξη αίματος 324
Καταρράκτης πήξης 324
Το αγγειακό ενδοθήλιο στην αιμόσταση και στη θρόμβωση 327
Φάρμακα που δρουν στον καταρράκτη της
πήξης 327
Διαταραχές της πήξης 327
Θρόμβωση 328
Προσκόλληση και ενεργοποίηση των
αιμοπεταλίων 333
Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα 334
Ινωδόλυση (θρομβόλυση) 337
Ινωδολυτικά φάρμακα 337
Αντιινωδολυτικά και αιμοστατικά φάρμακα 339
25. Το αιμοποιητικό σύστημα και η θεραπεία της αναιμίας 341
Επισκόπηση 341
Εισαγωγή 341
Το αιμοποιητικό σύστημα 341
Τύποι αναιμίας 341
Αιμοποιητικοί παράγοντες 342
Σίδηρος 342
Φυλλικό οξύ και βιταμίνη Β12 344
Αιμοποιητικοί αυξητικοί παράγοντες 347
Ερυθροποιητίνη 347
Παράγοντες διέγερσης σχηματισμού αποικιών 348
Αιμολυτική αναιμία 349
Υδροξυκαρβαμίδιο 349
26. Αντιφλεγμονώδη και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα 352
Επισκόπηση 352
Αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης 352
Μηχανισμός δράσης 353
Φαρμακολογικές δράσεις 353
Θεραπευτικές δράσεις 353
Ορισμένα σημαντικά μσαφ και κοξίμπες 358
Αντιρευματικά φάρμακα 361
Τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα (τναφ) 361
Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα 364
Ανταγωνιστές κυτταροκινών και άλλα βιοφαρμακευτικά προϊόντα 366
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην ουρική αρθρίτιδα 366
Ανταγωνιστές της ισταμίνης 368
Πιθανές μελλοντικές εξελίξεις 370
27. Το αναπνευστικό σύστημα 372
Επισκόπηση 372
Η φυσιολογία της αναπνοής 372
Ο έλεγχος της αναπνοής 372
Η ρύθμιση των μυών των αιμοφόρων αγγείων και των αδένων των αεραγωγών 372
Πνευμονικές νόσοι και η θεραπεία τους 373
Βρογχικό άσθμα 373
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία και την πρόληψη του άσθματος 375
Οξύ βαριάς μορφής άσθμα (status asthmaticus) 380
Αλλεργικές επείγουσες καταστάσεις 380
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 381
Επιφανειοδραστικοί παράγοντες 382
Βήχας 382
28. Ο νεφρός 384
Επισκόπηση 384
Εισαγωγή 384
Περίληψη της λειτουργίας των νεφρών 384
Η δομή και λειτουργία του νεφρώνα 384
Σωληναριακή λειτουργία 386
Οξεοβασική ισορροπία 388
Ισορροπία καλίου 389
Απέκκριση οργανικών μορίων 390
Νατριουρητικά πεπτίδια 390
Προσταγλανδίνες και νεφρική λειτουργία 390
Φάρμακα που δρουν στον νεφρό 391
Διουρητικά 391
Φάρμακα που τροποποιούν το ph των ούρων 394
Φάρμακα που τροποποιούν την απέκκριση οργανικών μορίων 395
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη νεφρική ανεπάρκεια 395
Υπερφωσφαταιμία 396
Υπερκαλιαιμία 396
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε διαταραχές της ουροποιητικής οδού 396
29. Το γαστρεντερικό σύστημα 398
Επισκόπηση 398
Η νεύρωση και οι ορμόνες του γαστρεντερικού συστήματος 398
Νευρωνικός έλεγχος 398
Ορμονικός έλεγχος 398
Γαστρική έκκριση 398
Η ρύθμιση της έκκρισης οξέος από τα τοιχωματικά κύτταρα 399
Ο συντονισμός παραγόντων που ρυθμίζουν την έκκριση οξέος 400
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αναστολή ή εξουδετέρωση της έκκρισης γαστρικού οξέος 401
Θεραπεία της λοίμωξης από Helicobacter pylori 403
Φάρμακα που προστατεύουν τον βλεννογόνο 403
Έμετος 404
Ο αντανακλαστικός μηχανισμός του εμέτου 404
Αντιεμετικά φάρμακα 404
Η κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα 406
Καθαρτικά 406
Φάρμακα που αυξάνουν την κινητικότητα του γαστρεντερικού 407
Αντιδιαρροϊκοί παράγοντες 408
Αντικινητικοί και σπασμολυτικοί παράγοντες 408
Φάρμακα για τις χρόνιες νόσους του εντέρου 409
Φάρμακα που επηρεάζουν το χοληφόρο σύστημα 409
Μελλοντικές οδηγίες 410
30. Ο έλεγχος της γλυκόζης αίματος και η φαρμακευτική θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη 411
Επισκόπηση 411
Εισαγωγή 411
Έλεγχος γλυκόζης αίματος 411
Ορμόνες των παγκρεατικών κυττάρων 411
Ινσουλίνη 412
Γλυκαγόνη 415
Σωματοστατίνη 416
Αμυλίνη (αμυλοειδές πολυπεπτίδιο των νησιδίων) 416
Ινκρετίνες 417
Σακχαρώδης διαβήτης 417
Θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη 418
Δυνητικά νέα αντιδιαβητικά φάρμακα 423
31. Παχυσαρκία 426
Επισκόπηση 426
Εισαγωγή 426
Ορισμός της παχυσαρκίας 426
Οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί ελέγχου του ενεργειακού ισοζυγίου 426
Ο ρόλος του εντέρου και άλλων ορμονών στη ρύθμιση του σωματικού βάρους 427
Νευρολογικά δίκτυα τα οποία ελέγχουν το σωματικό βάρος και τη συμπεριφορά σίτισης 428
Η παχυσαρκία ως πρόβλημα υγείας 430
Η παθοφυσιολογία της παχυσαρκίας 431
Η παχυσαρκία ως διαταραχή του ομοιοστατικού ελέγχου του ενεργειακού ισοζυγίου 432
Γενετικοί παράγοντες και παχυσαρκία 432
Φαρμακολογικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα της παχυσαρκίας 433
Σιβουτραμίνη 433
Ορλιστάτη 434
Νέες προοπτικές στη θεραπεία της παχυσαρκίας 434
32. Η υπόφυση και ο φλοιός των επινεφριδίων 437
Επισκόπηση 437
Υπόφυση 437
Πρόσθια υπόφυση (αδενοϋπόφυση) 437
Υποθαλαμικές ορμόνες 437
Ορμόνες της πρόσθιας υπόφυσης 439
Οπίσθιος αδένας υπόφυσης (νευροϋπόφυση) 442
Ο φλοιός των επινεφριδίων 444
Γλυκοκορτικοειδή 444
Αλατοκορτικοειδή 450
Νέες οδηγίες στη θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή 452
33. Θυρεοειδής 454
Επισκόπηση 454
Σύνθεση αποθήκευση και έκκριση των θυρεοειδικών ορμονών 454
Πρόσληψη ιωδίου του πλάσματος από τα θυλακικά κύτταρα 454
Οξείδωση του ιωδίου και ιωδίωση των υπολειμμάτων της τυροσίνης 454
Έκκριση των θυρεοειδικών ορμονών 454
Ρύθμιση της θυρεοειδικής λειτουργίας 455
Δράσεις των θυρεοειδικών ορμονών 456
Δράσεις στον μεταβολισμό 456
Δράσεις στην αύξηση και στην ανάπτυξη 456
Μηχανισμός δράσης 457
Μεταφορά και μεταβολισμός των θυρεοειδικών ορμονών 457
Διαταραχές της θυρεοειδικής λειτουργίας 457
Υπερθυρεοειδισμός (θυρεοτοξίκωση) 457
Απλή μη τοξική βρογχοκήλη 457
Υποθυρεοειδισμός 457
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στις ασθένειες του θυρεοειδούς 458
Υπερθυρεοειδισμός 458
Υποθυρεοειδισμός 460
34. Αναπαραγωγικό σύστημα 461
Επισκόπηση 461
Εισαγωγή 461
Ενδοκρινικός έλεγχος της αναπαραγωγής 461
Νευροορμονικός έλεγχος του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος 461
Νευροενδοκρινικός έλεγχος του ανδρικού συστήματος αναπαραγωγής 463
Συμπεριφορικές δράσεις των φυλετικών ορμονών 463
Φάρμακα που επηρεάζουν την αναπαραγωγική λειτουργία 464
Οιστρογόνα 464
Αντιοιστρογόνα 465
Προγεσταγόνα 465
Αντιπρογεσταγόνα 466
Μετεμμηνοπαυσιακή θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης 467
Ανδρογόνα 467
Αναβολικά στεροειδή 468
Αντιανδρογόνα 468
Εκλυτική ορμόνη γοναδοτροπινών: αγωνιστές και ανταγωνιστές 469
Γοναδοτροπίνες και ανάλογα 470
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για αντισύλληψη 470
Από του στόματος αντισυλληπτικά 470
Άλλα φαρμακευτικά σχήματα που χρησιμοποιούνται για αντισύλληψη 472
Η μήτρα 472
Φάρμακα που διεγείρουν τη μήτρα 472
Φάρμακα που αναστέλλουν τη συσταλτικότητα της μήτρας 473
Στυτική δυσλειτουργία 474
35. Μεταβολισμός των οστών 477
Επισκόπηση 477
Εισαγωγή 477
Δομή και σύσταση του οστού 477
Οστική ανακατασκευή 477
Η δράση των κυττάρων και των κυτταροκινών 478
Η ανακύκλωση των οστικών αλάτων 479
Ορμόνες που εμπλέκονται στον μεταβολισμό και στην ανακατασκευή των οστών 480
Διαταραχές των οστών 482
Φάρμακα χρησιμοποιούμενα σε διαταραχές των οστών 483
Διφωσφονικά 483
Οιστρογόνα και σχετικά σκευάσματα 483
Παραθορμόνη και τεριπαρατίδη 484
Ρανελικό στρόντιο 484
Σκευάσματα βιταμίνης d 485
Καλσιτονίνη 485
Άλατα ασβεστίου 485
Καλσιμιμητικά σκευάσματα 485
Νέες δυνητικές θεραπείες 486
Ενότητα 4: Το νευρικό σύστημα
36. Χημική διαβίβαση και δράση φαρμάκων στο κεντρικό νευρικό σύστημα 487
Επισκόπηση 487
Εισαγωγή 487
Χημική σηματοδότηση στο νευρικό σύστημα 487
Στόχοι για δράση φαρμάκων 490
Δράση φαρμάκων στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 490
Αιματοεγκεφαλικός φραγμός 491
Ταξινόμηση των ψυχοτρόπων φαρμάκων 491
37. Νευροδιαβιβαστικά αμινοξέα 493
Επισκόπηση 493
Διεγερτικά αμινοξέα 493
Διεγερτικά αμινοξέα ως κεντρικοί νευροδιαβιβαστές 493
Μεταβολισμός και απελευθέρωση των αμινοξέων 493
Γλουταμινικό 494
Υποτύποι υποδοχέων γλουταμινικού 494
Συναπτική πλαστικότητα και μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση 498
Φάρμακα που δρουν στους υποδοχείς του γλουταμινικού 500
γ-Αμινοβουτυρικό οξύ 502
Σύνθεση αποθήκευση και λειτουργία 502
Υποδοχείς gaba: δομή και φαρμακολογία 502
Φάρμακα που δρουν στους gaba υποδοχείς 503
Γλυκίνη 505
Συμπερασματικά σχόλια 505
38. Άλλοι νευροδιαβιβαστές και τροποποιητές 507
Επισκόπηση 507
Εισαγωγή 507
Νοραδρεναλινη 507
Ντοπαμίνη 509
Ντοπαμινεργικοί υποδοχείς 510
5-Υδροξυτρυπταμινη 513
Κλινικά χρησιμοποιούμενα φάρμακα 515
Ακετυλοχολίνη 515
Πουρίνες 518
Ισταμίνη 518
Άλλοι διαμεσολαβητές στο κνς 518
Ένα τελικό μήνυμα 520
39. Nευροεκφυλιστικές νόσοι 523
Επισκόπηση 523
Λανθασμένη αναδίπλωση και συσσώρευση
πρωτεϊνών στις χρόνιες νευροεκφυλιστικές παθήσεις 523
Μηχανισμοί νευρωνικού θανάτου 524
Τοξικότητα εξ υπερδιεγέρσεως 524
Απόπτωση 527
Οξειδωτικό στρες 527
Ισχαιμική εγκεφαλική βλάβη 528
Παθοφυσιολογία 528
Θεραπευτικές προσεγγίσεις 528
Νόσος του Alzheimer 529
Παθογένεση της νόσου του Alzheimer 529
Θεραπευτικές προσεγγίσεις 531
Νόσος του Parkinson 533
Χαρακτηριστικά της νόσου του Parkinson 533
Παθογένεση της νόσου του Parkinson 533
Φαρμακευτική θεραπεία της νόσου του Parkinson 535
Νόσος του Huntington 538
Νευροεκφυλιστικές νόσοι προερχόμενες από prions 538
40. Φάρμακα γενικής αναισθησίας 541
Επισκόπηση 541
Εισαγωγή 541
Μηχανισμός δράσης των αναισθητικών φαρμάκων 541
Λιπιδική διαλυτότητα 542
Επιδράσεις στα κανάλια ιόντων 542
Οι επιδράσεις στο νευρικό σύστημα 543
Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστημα 544
Ενδοφλέβια αναισθητικά φάρμακα 544
Προποφόλη 545
Θειοπεντάλη 545
Ετομιδάτη 546
Άλλες κατηγορίες αναισθητικών φαρμάκων 546
Εισπνεόμενα αναισθητικά 547
Φαρμακοκινητική 547
Εισπνεόμενα αναισθητικά φάρμακα 550
Ισοφλουράνιο δεσφλουράνιο σεβοφλουράνιο ενφλουράνιο και αλοθάνιο 550
Υποξείδιο του αζώτου 551
Χρήση αναισθητικών σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα 552
41. Αναλγητικά φάρμακα 553
Επισκόπηση 553
Νευρωνικοί μηχανισμοί του πόνου 553
Προσαγωγοί αισθητικοί νευρώνες του πόνου 553
Ρυθμιστικοί μηχανισμοί στην αισθητική οδό του πόνου 554
Νευροπαθητικός πόνος 557
Πόνος και αίσθηση του πόνου 557
Χημική σηματοδότηση στην αισθητική οδό του πόνου 557
Νευροδιαβιβαστές και ρυθμιστές στην αισθητική οδό του πόνου 560
Αναλγητικά φάρμακα 560
Οπιοειδή πεπτίδια 560
Παρακεταμόλη 572
Αντιμετώπιση νευροπαθητικού πόνου 572
Άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση του πόνου 573
Νέες προσεγγίσεις 573
42. Τοπικά αναισθητικά και άλλα φάρμακα που επηρεάζουν κανάλια νατρίου 576
Επισκόπηση 576
Τοπικά αναισθητικά 576
Άλλα φάρμακα που επηρεάζουν τα κανάλια νατρίου 580
Τετροδοτοξίνη και σαξιτοξίνη 580
Παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργοποίηση των καναλιών νατρίου 581
43. Αγχολυτικά και υπνωτικά φάρμακα 583
Επισκόπηση 583
Η φύση του άγχους και η θεραπεία του 583
Μέτρηση της αγχολυτικής δραστηριότητας 584
Τυπικά πρότυπα άγχους 584
Δοκιμασίες σε ανθρώπους 584
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του άγχους 584
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της αϋπνίας (υπνωτικά φάρμακα) 585
Βενζοδιαζεπίνες και σχετιζόμενα με αυτές φάρμακα 586
Μηχανισμός δράσης 586
Φαρμακολογικές δράσεις και χρήσεις 587
Φαρμακοκινητικές παράμετροι 589
Ανεπιθύμητες ενέργειες 590
Ανταγωνιστές και ανάστροφοι αγωνιστές των βενζοδιαζεπινών 590
Βουσπιρόνη 592
Άλλα πιθανά αγχολυτικά φάρμακα 593
44. Αντιεπιληπτικά φάρμακα 594
Επισκόπηση 594
Εισαγωγή 594
H φύση της επιληψίας 594
Τύποι επιληψίας 594
Νευρωνικοί μηχανισμοί και μοντέλα επιληψίας σε πειραματόζωα 596
Αντιεπιληπτικά φάρμακα 598
Καρβαμαζεπίνη 601
Φαινυτοΐνη 602
Βαλπροϊκό οξύ 603
Αιθοσουξίμιδη 603
Βενζοδιαζεπίνες 604
Νεότερα αντιεπιληπτικά φάρμακα 604
Ανάπτυξη νέων φαρμάκων 606
Άλλες χρήσεις των αντιεπιληπτικών φαρμάκων 607
Αντιεπιληπτικά φάρμακα και εγκυμοσύνη 607
Μυϊκός σπασμός και κεντρικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά 607
45. Αντιψυχωσικά φάρμακα 609
Επισκόπηση 609
Εισαγωγή 609
H φύση της σχιζοφρένειας 609
Αιτιολογία και παθογένεια της σχιζοφρένειας 610
Αντιψυχωσικά φάρμακα 611
Ταξινόμηση των αντιψυχωσικών φαρμάκων 611
Φαρμακολογικές ιδιότητες 612
Συμπεριφορικές δράσεις 616
Ανεπιθύμητες ενέργειες 616
Φαρμακοκινητική 619
Κλινική χρήση και κλινική αποτελεσματικότητα 619
Μελλοντικές εξελίξεις 620
46. Αντικαταθλιπτικά φάρμακα 621
Επισκόπηση 621
Η φύση της κατάθλιψης 621
Θεωρίες για την κατάθλιψη 621
Η θεωρία των μονοαμινών 621
Αντικαταθλιπτικά φάρμακα 623
Τύποι αντικαταθλιπτικών φαρμάκων 623
Δοκιμασίες των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων 625
Μηχανισμοί δράσης των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων 625
Αναστολείς της πρόσληψης μονοαμινών 629
Ανταγωνιστές του υποδοχέα μονοαμινών 635
Αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης 635
Διάφορα φάρμακα 637
Αντικαταθλιπτικά φάρμακα του μέλλοντος 637
Θεραπείες με διέγερση του εγκεφάλου 637
Κλινική αποτελεσματικότητα των αντικαταθλιπτικών θεραπειών 638
Άλλες κλινικές χρήσεις των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων 639
Φαρμακευτική θεραπεία της διπολικής κατάθλιψης 639
Λίθιο 639
Αντιεπιληπτικά φάρμακα 640
Άτυπα αντιψυχωτικά φάρμακα 641
47. Διεγερτικά του κνς και ψυχωσεομιμητικά φάρμακα 642
Επισκόπηση 642
Ψυχοκινητικά διεγερτικά 642
Αμφεταμίνες και σχετικά φάρμακα 642
Κοκαΐνη 645
Μεθυλοξανθίνες 646
Άλλα διεγερτικά 647
Ψυχωσεομιμητικά φάρμακα 647
Lsd ψιλοκυβίνη και μεσκαλίνη 648
Mdma («έκστασι») 649
Κεταμίνη και φαινκυκλιδίνη 649
Άλλα ψυχοσεωμιμητικά φάρμακα 649
48. Φαρμακοεξάρτηση και κατάχρηση φαρμάκων 651
Επισκόπηση 651
Εισαγωγή 651
Χρήση φαρμάκων 651
Βλάβες 652
Φαρμακοεξάρτηση 653
Ανοχή 654
Φαρμακολογικές προσεγγίσεις της θεραπείας της φαρμακοεξάρτησης 655
Νικοτίνη και καπνός 656
Φαρμακολογικές δράσεις του καπνίσματος 657
Φαρμακοκινητική 658
Ανοχή και εξάρτηση 659
Βλαβερές δράσεις του καπνίσματος 660
Φαρμακολογικές προσεγγίσεις της θεραπείας της εξάρτησης από νικοτίνη 661
Αιθανόλη 662
Φαρμακολογικές δράσεις της αιθανόλης 662
Φαρμακοκινητική 666
Ανοχή και εξάρτηση 668
Φαρμακολογικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από το αλκοόλ 668
Ενότητα 5: Φάρμακα στη θεραπεία λοιμώξεων καρκίνου και διαταραχών του ανοσοποιητικού
49. Βασικές αρχές χημειοθεραπείας 670
Επισκόπηση 670
Ιστορικό πλαίσιο 670
Η μοριακή βάση της χημειοθεραπείας 670
Οι βιοχημικές αντιδράσεις ως δυνητικοί στόχοι 671
Διάφορες δομές του κυττάρου ως δυνητικοί στόχοι 678
Αντοχή στα αντιβακτηριακά φάρμακα 679
Γενετικοί παράγοντες που καθορίζουν την αντοχή στα αντιβιοτικά 679
Βιοχημικοί μηχανισμοί της αντοχής στα αντιβιοτικά 681
Η σημερινή κατάσταση της αντοχής των βακτηρίων στα αντιβιοτικά 682
50. Αντιβακτηριακά φάρμακα 685
Επισκόπηση 685
Εισαγωγή 685
Αντιμικροβιακά φάρμακα που εμποδίζουν τη σύνθεση ή τη δράση του φυλλικού οξέος 686
Σουλφοναμίδες 686
Τριμεθοπρίμη 688
β-Λακταμικά αντιβιοτικά 689
Πενικιλλίνες 689
Κεφαλοσπορίνες και κεφαμυκίνες 691
Άλλα β-λακταμικά αντιβιοτικά 692
Αντιμικροβιακοί παράγοντες που επηρεάζουν την πρωτεϊνοσύνθεση των βακτηρίων 693
Τετρακυκλίνες 693
Αμφαινικόλες 694
Αμινογλυκοσίδες 694
Μακρολίδες 695
Αντιμικροβιακά φάρμακα που επιδρούν στην τοποϊσομεράση 696
Κινολόνες 696
Διάφορα λιγότερο συνήθη αντιβακτηριακά φάρμακα 697
Αντιμυκοβακτηριδιακά φάρμακα 698
Φάρμακα για τη θεραπεία της φυματίωσης 698
Φάρμακα για τη θεραπεία της λέπρας 701
Πιθανά μελλοντικά αντιβακτηριακά φάρμακα 701
51. Αντιικά φάρμακα 703
Επισκόπηση 703
Γενικές γνώσεις για τους ιούς 703
Η δομή των ιών σε αδρές γραμμές 703
Παραδείγματα παθογόνων ιών 703
Οι λειτουργίες και ο κύκλος ζωής των ιών 703
Η αλληλεπίδραση ιού-ξενιστή 704
Οι μηχανισμοί άμυνας του ξενιστή κατά των ιών 704
Πώς οι ιοί εισβάλλουν στα κύτταρα του ξενιστή και παρακάμπτουν τους μηχανισμούς άμυνάς του 705
Hiv και aids 706
Αντιικά φάρμακα 708
Συνδυαστική θεραπεία για την αντιμετώπιση του hiv 713
Πιθανές μελλοντικές εξελίξεις στην αντιική θεραπεία 713
52. Αντιμυκητιασικά φάρμακα 716
Επισκόπηση 716
Μύκητες και μυκητιακές λοιμώξεις 716
Αντιμυκητιασικά νφάρμακα 717
Αντιμυκητιασικά αντιβιοτικά 717
Συνθετικά αντιμυκητιασικά φάρμακα 719
Άλλα αντιμυκητιασικα φάρμακα 720
Μελλοντικές εξελίξεις 721
53. Aντιπρωτοζωικά φάρμακα 722
Επισκόπηση 722
Αλληλεπίδραση ξενιστή–παρασίτου 722
Ελονοσία και ανθελονοσιακά φάρμακα 722
Ο κύκλος ζωής του πλασμωδίου της ελονοσίας 723
Ανθελονοσιακά φάρμακα 725
Δυνητικά νέα ανθελονοσιακά φάρμακα 731
Αμοιβάδωση και αμοιβαδοκτόνα φάρμακα 732
Τρυπανοσωμίαση και φάρμακα για την αντιμετώπισή της 733
Άλλες πρωτοζωικές λοιμώξεις και τα φαρμακευτικά σχήματα που χορηγούνται για την αντιμετώπισή τους 734
Λεϊσμανίαση 734
Τριχομονάδωση 735
Γιαρδίαση ή λαμβλίαση 735
Τοξοπλάσμωση 735
Πνευμοκύστη 735
Μελλοντικές εξελίξεις 736
54. Ανθελμινθικά φάρμακα 738
Επισκόπηση 738
Λοιμώξεις από έλμινθες 738
Ανθελμινθικά φάρμακα 740
Αντοχή στα ανθελμινθικά φάρμακα 742
Εμβόλια και άλλες νέες προσεγγίσεις στην ανθελμινθική θεραπεία 743
55. Αντικαρκινικά φάρμακα 744
Επισκόπηση 744
Εισαγωγή 744
Η παθογένεση του καρκίνου 744
Η δημιουργία ενός καρκινικού κυττάρου 744
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων 745
Γενικές αρχές της δράσης των κυτταροτοξικών αντικαρκινικών φαρμάκων 747
Αντικαρκινικά φάρμακα 749
Αλκυλιωτικοί παράγοντες και σχετικές ουσίες 750
Αντιμεταβολίτες 752
Κυτταροτοξικά αντιβιοτικά 753
Φυτικά παράγωγα 755
Ορμόνες 755
Ανταγωνιστές ορμονών 756
Μονοκλωνικά αντισώματα 757
Αναστολείς πρωτεϊνικών κινασών 757
Διάφορα φάρμακα 758
Αντοχή στα αντικαρκινικά φάρμακα 758
Θεραπευτικά σχήματα 759
Τεχνικές αντιμετώπισης του εμέτου και της μυελοκαταστολής 760
Πιθανές μελλοντικές στρατηγικές αντικαρκινικής θεραπείας 760
Ενότητα 6: Γενικές αρχές
56. Ατομική ποικιλομορφία και αλληλεπιδράσεις φαρμάκων 763
Επισκόπηση 763
Εισαγωγή 763
Υπεύθυνοι παράγοντες για τις ποσοτικές ατομικές ποικιλομορφίες 763
Εθνικότητα 763
Ηλικία 764
Εγκυμοσύνη 765
Ασθένειες 766
Ιδιοσυγκρασιακές αντιδράσεις 767
Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων 767
Φαρμακοδυναμική αλληλεπίδραση 767
Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις 768
57. Βλαβερές δράσεις φαρμάκων 773
Επισκόπηση 773
Εισαγωγή 773
Κατηγορίες ανεπιθύμητων ενεργειών 774
Ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με την κύρια φαρμακολογική δράση ενός φαρμάκου 774
Ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν σχετίζονται με την κύρια φαρμακολογική δράση του φαρμάκου 774
Τοξικότητα από φάρμακα 775
Έλεγχος τοξικότητας 775
Γενικοί μηχανισμοί κυτταρικής βλάβης και θανάτου επαγόμενοι από τοξίνες 775
Μεταλλαξιγόνος και καρκινογόνος δράση φαρμάκων 779
Τερατογένεση και φαρμακοεπαγόμενη εμβρυϊκή βλάβη 780
Αλλεργικές αντιδράσεις σε φάρμακα 784
Ανοσολογικοί μηχανισμοί 784
Κλινικές μορφές της αλλεργικής αντίδρασης σε φάρμακα 785
58. Φάρμακα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής– φάρμακα και αθλητισμός 788
Επισκόπηση 788
Φάρμακα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής (φάρμακα lifestyle) 788
Ταξινόμηση φαρμάκων lifestyle 788
Φάρμακα και αθλητισμός 790
Αναβολικά στεροειδή 790
Ανθρώπινη αυξητική ορμόνη 790
Διεγερτικά φάρμακα 792
Συμπέρασμα 793
59. Βιοφαρμακευτική και γονιδιακή θεραπεία 794
Επισκόπηση 794
Εισαγωγή 794
Βιοφαρμακευτική 795
Πρωτεΐνες και πολυπεπτίδια 795
Μονοκλωνικά αντισώματα 796
Γονιδιακή θεραπεία 798
Μεταφορά γονιδίων 798
Έλεγχος της γονιδιακής έκφρασης 800
Ζητήματα ασφαλείας 801
Θεραπευτικές εφαρμογές 802
Ελλείμματα ενός μόνο γονιδίου 802
Γονιδιακή θεραπεία για τον καρκίνο 802
Γονιδιακή θεραπεία και λοιμώδης νόσος 803
Γονιδιακή θεραπεία και καρδιαγγειακή νόσος 803
Άλλες προσεγγίσεις με βάση τα γονίδια 803
60. Ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων 806
Επισκόπηση 806
Τα στάδια ενός προγράμματος 806
Η φάση της ανακάλυψης του φαρμάκου 806
Προκλινική ανάπτυξη 808
Κλινική ανάπτυξη 809
Βιοφαρμακευτικά φάρμακα 810
Εμπορικά ζητήματα 810
Μελλοντικές προοπτικές 810
Μια τελική λέξη 811
Παράρτημα 812
Ευρετήριο 823
Λεπτομέρειες Βιβλίου

Εκδότης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ

Διαστάσεις 21.0 x 28.0

Βάρος 2.176 kg

Κωδικός Ευδόξου 41959371

Κριτικές αναγνωστών

ΒΙΒΛΙΑ
  ΑΡΘΡΑ
   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
    Δεν βρέθηκαν
    αποτελέσματα