×
{{ order.total_quantity }} προϊόν στο καλάθι {{ order.total_quantity }} προϊόντα στο καλάθι
×
{{item.title}}
ISBN {{item.code}}
{{item.total_price}}
{{item.total_discounted_price}}
{{key}}
{{value}}
Άδετο
Αρχική Τιμή
{{order.total_cost}}
Έκπτωση
{{order.savings}}
Τελικό Σύνολο
{{order.final_cost}}
ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Σειρά ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (AT A GLANCE)

Συγγραφέας DONALD H. JENKINS BROOKE

Επιμέλεια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΣ

ISBN 9789603943976
Σελίδες 210
Έτος έκδοσης 2016
Άμεσα Διαθέσιμο
TIMH
32,00€
Ποσότητα
Η χημική θερμοδυναμική εξετάζει τους μετασχηματισμούς της ενέργειας που συμβαίνουν ως αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων. Αποτελεί βασικό κλάδο της χημείας και της χημικής μηχανολογίας, επιτρέποντας την πρόβλεψη της κατεύθυνσης της αυθόρμητης χημικής μεταβολής και της θέσης της χημικής ισορροπίας σε κάθε σύστημα αντιδράσεων. Καθώς βασίζεται στα μαθηματικά, συχνά το αντικείμενό της θεωρείται δύσκολο και πολλοί φοιτητές δεν εξοικειώνονται ποτέ με αυτό.
Η «Χημική Θερμοδυναμική με μια Ματιά» προσφέρει συνοπτική επισκόπηση των βασικών αρχών της χημικής θερμοδυναμικής για φοιτητές που μελετούν χημεία και άλλα συναφή μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο. Η ύλη του βιβλίου είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο φοιτητής αντιλαμβάνεται την ουσία της θερμοδυναμικής· επομένως, όσοι αναζητούν μια προσιτή επισκόπηση θα βρουν στο βιβλίο μια ιδανική πηγή των απαιτούμενων πληροφοριών. Επιπλέον, η δομημένη παρουσίαση προσφέρει μια ανεκτίμητη βοήθεια στην επανάληψη κατά την προετοιμασία των φοιτητών για τις εξετάσεις.
Κάθε κεφάλαιο αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται σε δύο μόλις σελίδες, εκ των οποίων η πρώτη περιλαμβάνει διαγράμματα που κωδικοποιούν τις απαραίτητες πληροφορίες και η δεύτερη ένα περιεκτικό κείμενο.
Καλύπτοντας μια ευρεία θεματολογία, τα βιβλία της σειράς αποτελούν ιδανικά εισαγωγικά εγχειρίδια για κάθε γνωστικό αντικείμενο, εξαιρετικά βοηθήματα για τις εξετάσεις αλλά και εύχρηστα βιβλία αναφοράς για την καθημερινή κλινική πράξη.
Η εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά βιβλίων «Με μια ματιά» έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της διεθνούς ιατρικής κοινότητας και των λοιπών επαγγελματιών υγείας.
Περιεχόμενα
Πρόλογος vii
Πρόλογος ελληνικής έκδοσης xi
0 Σύμβολα και σημειογραφία 1
1 Θερμοδυναμικές αλλαγές ιδιότητες και τύποι των εξισώσεων 4
2 Ολοκλήρωση στη θερμοδυναμική 8
3 Γραφικές κλίσεις και τομές διαφορικών σε θερμοδυναμικές καταστατικές εξισώσεις ιδανικών αερίων 12
4 Το ιδανικό αέριο 16
5 Απλοποιημένες μερικές παράγωγοι (?Z/?Y)x 18
6 Λογάριθμοι και εκθετικά 20
7 Θερμοδυναμικές συμβάσεις 24
8 Θερμότητα και έργο. Πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής 26
9 Έργο διαστολής 28
10 Εσωτερική ενέργεια U και ενθαλπία Η 30
11 Καταστάσεις αναφοράς 34
12 Ενθαλπία (ενέργεια) δεσμού 38
13 Αυθόρμητη διαδικασία εντροπία και ενέργεια Gibbs 40
14 Εντροπία και δεύτερος νόμος 44
15 Υπολογισμός της εντροπίας 48
16 Ο τρίτος νόμος της θερμοδυναμικής 52
17 Ο στατιστικός ορισμός της εντροπίας 54
18 dG = VdP – SdT: Διακύμανση του G ως προς τη θερμοκρασία Τ (dP=0) για καθαρά προϊόντα 56
19 Διακυμάνσεις της ενθαλπίας και της εντροπίας H και S ως προς τη θερμοκρασία (dP = 0) για καθαρές ουσίες 58
20 Διακύμανση της ενέργειας Gibbs G ως προς την πίεση Ρ υπό σταθερή θερμοκρασία (dT = 0) και διακύμανση της εντροπίας S ως προς την πίεση Ρ υπό σταθερή θερμοκρασία (dT = 0) για ιδανικό αέριο 60
21 Μεταβολές στη συνάρτηση της ενέργειας Gibbs G ως προς τη θερμοκρασία Τ για στερεή υγρή και αέρια φάση 64
22 Μεταβολές της ενθαλπίας Η σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία στη στερεή υγρή και αέρια φάση 66
23 Επίδραση της πίεσης στο σημείο τήξης Τm και στο σημείο βρασμού Τb. Περίπτωση (i): (κανονικές) ουσίες για τις οποίες: Vg >> Vl > Vs 68
24 Επίδραση της πίεσης στο σημείο τήξης Τm και στο σημείο βρασμού Tb. Περίπτωση (ii): νερό 72
25 Ισορροπία φάσεων Εξίσωση Clapeyron 74
26 Εξίσωση Clausius-Clapeyron κανόνας του Trouton 76
27 Ανοικτά συστήματα χημικό δυναμικό χημικές αντιδράσεις 78
28 Συζευγμένες αντιδράσεις 82
29 Χημικά δυναμικά που εφαρμόζονται σε φυσικές διεργασίες σε πολυφασικά κλειστά συστήματα 84
30 Ο κανόνας των φάσεων 88
31 Ιδανικά και πραγματικά αέρια Νόμος του Dalton για τις μερικές πιέσεις 92
32 Ιδανικό υγρό μείγμα Τάση ατμών και νόμος του Raoult 94
33 Ιδανικό υγρό μείγμα Πραγματικό υγρό μείγμα 98
34 Δυαδικά υγρά μείγματα 102
35 Χημικά δυναμικά και σχέσεις ισορροπίας 106
36 Ερμηνεία λογαριθμικού όρου Γραμμομοριακότητα κατά μάζα 110
37 Θερμοδυναμική ιδανικών μειγμάτων 116
38 Χημικά δυναμικά πραγματικών αερίων πτητικότητα f (fugacity) ενεργότητα a (activity) και συντελεστής ενεργότητας φ (activity coefficient) 122
39 Χημικά δυναμικά πραγματικών διαλυμάτων ενεργότητα a και συντελεστής ενεργότητας f 126
40 Μετρήσεις της σταθεράς ισορροπίας Κ 132
41 Πηλίκο αντίδρασης Q και σταθερά ισορροπίας Κ σχέσεις ανάμεσαστη ΔGo και Κp/p ο 134
42 Χημική ισορροπία 136
43 Κ για μια αντίδραση πολλαπλών φάσεων 138
44 Αντιδράσεις σε μη ισορροπία. Διαγράμματα συγκέντρωσης–συγκέντρωσης για την αναπαράσταση της απλής ισορροπίαςΕπίδραση στην ισορροπία μεταβαλλόμενης συγκέντρωσης 142
45 Υπολογισμός της ισορροπίας για αντιδράσεις που δεν είναι αρχικά σε ισορροπία 146
46 Η εξίσωση Gibbs–Helmholtz Μεταβολή της σταθεράς ισορροπίας Κp/pο με τη θερμοκρασία ΤΗ εξίσωση van’t Hoff 150
47 Ποιοτική ερμηνεία της εξίσωσηςτου van’t Hoff.Συζευγμένη αντίδραση 154
48 Μεταβολή της σταθεράς ισορροπίας Κ ως προς το συνολικό ποσό πίεσης P 158
49 Η αρχή Le Chatelier 160
50 Η εξίσωση των Gibbs–DuhemH εξίσωση των Gibbs–Duhem–Margules 164
51 Προσθετικές ιδιότητες: σημείο πήξης 168
52 Προσθετικές ιδιότητες:ανύψωση του σημείου βρασμού με την προσθήκη διαλυμένης ουσίας σε ένα καθαρό υγρό 174
53 Προσθετικές ιδιότητες:ωσμωτική πίεση Π 176
54 Κεντρικές θερμοδυναμικές σχέσεις 178
Παράρτημα Α: Οι λογαριθμικές εξισώσεις στη θερμοδυναμική 179
Σημειώσεις 186
Ευρετήριο 193
Λεπτομέρειες Βιβλίου

Εκδότης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ

Μετάφραση ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ

Διαστάσεις 21.0 x 28.0

Βάρος 0.604 kg

Κωδικός Ευδόξου 50798802

Κριτικές αναγνωστών

ΒΙΒΛΙΑ
  ΑΡΘΡΑ
   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
    Δεν βρέθηκαν
    αποτελέσματα