×
{{ order.total_quantity }} προϊόν στο καλάθι {{ order.total_quantity }} προϊόντα στο καλάθι
×
{{item.title}}
ISBN {{item.code}}
{{item.total_price}}
{{item.total_discounted_price}}
{{key}}
{{value}}
Άδετο
Αρχική Τιμή
{{order.total_cost}}
Έκπτωση
{{order.savings}}
Τελικό Σύνολο
{{order.final_cost}}
Διατηρώντας τους στόχους του Harrison, η παρούσα έκδοση τροποποιήθηκε εκτενώς υπό το φως των ποικίλων αναγκών των αναγνωστών του βιβλίου, καθώς και των πολλαπλών μεθόδων και μορφών διά των οποίων αποκτάται αλλά και χρησιμοποιείται σήμερα η πληροφορία. Το κέντρο βάρους της ιατρικής εκπαίδευσης παγκοσμίως μετατοπίζεται από την κλασική προσέγγιση δομή/λειτουργία/νόσημα σε μια εμπεριστατωμένη και συχνά βασιζόμενη στο εκάστοτε περιστατικό προσέγγιση, στην οποία θετικές και πληθυσμιακές επιστήμες συνδέονται ειδικώς με την πρακτική διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. Μεγάλο μέρος των ενημερώσεων και των αλλαγών που περιγράφονται εδώ έγιναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά και κλινικά περιβάλλοντα.
Η ανά χείρας καινούργια έκδοση προσφέρει μια εκτενώς ενημερωμένη παρουσίαση της κλασικής παθοφυσιολογικής βάσης της κλινικής ιατρικής και περιγράφει λεπτομερώς τις μεθόδους και τα εργαλεία αιχμής, που τώρα είναι διαθέσιμα για την εκτίμηση των συμπτωμάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενειών στο σύγχρονο περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης. Το κυρίως κείμενο συμπληρώνουν καινούργιες φωτογραφίες, ακτινογραφίες, εικόνες, γραφήματα, ειδικοί αλγόριθμοι για τη φροντίδα του ασθενούς, πίνακες, καθώς και πρακτικά πληροφοριακά βίντεο.
Έχοντας ως στόχο το βιβλίο να γίνει όσο το δυνατόν πιο εύχρηστο, χρησιμοποιήθηκε ένα νέο σύστημα παραπομπών. Λεπτομερείς βιβλιογραφικοί κατάλογοι, με περιλήψεις σχετικών άρθρων υπάρχουν στη διαδικτυακή έκδοση, αντικαθιστώντας τη γενική και περιορισμένη συλλογή των επιμέρους βιβλιογραφικών πηγών, οι οποίες στις προηγούμενες έντυπες εκδόσεις υπήρχαν στο τέλος κάθε κεφαλαίου.
Η 19η έκδοση της «Εσωτερικής Παθολογίας» συνεχίζει την πολυετή παράδοση και την επιτυχή πορεία και, ανανεωμένη και ενημερωμένη με τις πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις, έρχεται να διεκδικήσει μια θέση στη βιβλιοθήκη του φοιτητή της Ιατρικής, αλλά και του κλινικού ιατρού ή του νοσηλευτή.
Ο 4ος τόμος επικεντρώνεται σε νοσήματα κατά οργανικό σύστημα. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, οι φλεγμονώδεις και ρευματολογικές διαταραχές, η ενδοκρινολογία και ο μεταβολισμός, και οι νευρολογικές διαταραχές. Εξετάζονται επίσης η δηλητηρίαση, η υπερδοσολογία φαρμάκων και οι διαταραχές που σχετίζονται με την έκθεση στο περιβάλλον. Αρκετά κεφάλαια αντανακλούν τις ταχείες εξελίξεις στο πεδίο των ανοσοσχετιζόμενων ασθενειών και στην αντιμετώπισή τους. Από αυτή την άποψη, το Κεφάλαιο 372e «Εισαγωγή στο ανοσοποιητικό σύστημα» λειτουργεί και ω μικρό εγχειρίδιο ανοσολογίας και προσφέρεται για χρήση στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά μαθήματα. Επιπλέον, ένα καινούργιο κεφάλαιο για τη σχετιζόμενη με την IgG4 νόσο συνοψίζει ένα σημαντικό και πρόσφατα αναγνωρισμένο σύνολο οντοτήτων. Οι αναγνώστες θα βρουν εκτενή κάλυψη των νευροεκφυλιστικών παθήσεων, που υπογραμμίζει τις προόδους στην κατηγοριοποίηση και στην αντιμετώπισή τους και σκιαγραφεί τη νέα κατανόηση των μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για την απόθεση και τη διασπορά των παθογόνων πρωτεϊνικών αποθέσεων σε αυτές τις διαταραχές. Άλλα καινούργια κεφάλαια αφορούν σε επίκαιρα θέματα όπως οι πρόοδοι στην αντισύλληψη και στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, τα φλεβικά και λεμφικά νοσήματα των άκρων, οι επιπλοκές του διαβήτη, και οι νόσοι που σχετίζονται με τη θερμότητα.
Μέρος 15: Ανοσομεσολαβούμενες, φλεγμονώδεις και ρευματολογικές διαταραχές
Τμήμα 1: Το ανοσοποιητικό σύστημα στην υγεία και στη νόσο
372e Εισαγωγή στο ανοσοποιητικό σύστημα 2447
373e Το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας 2447
374 Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες 2447
375e Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες σχετιζόμενες με (ή δευτεροπαθείς σε) άλλες νόσους 2459
Τμήμα 2: Διαταραχές ανοσοεπαγόμενης βλάβης
376 Αλλεργίες, αναφυλαξία και συστηματική μαστοκυττάρωση 2459
377e Αυτοανοσία και αυτοάνοσα νοσήματα 2472
378 Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 2472
379 Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 2483
380 Ρευματοειδής αρθρίτιδα 2485
381 Οξύς ρευματικός πυρετός 2500
382 Συστηματική σκλήρυνση (σκληροδερμία) και συναφείς παθήσεις 2506
383 Σύνδρομο Sjogren 2519
384 Οι σπονδυλοαρθρίτιδες 2522
385 Τα αγγειιτιδικά σύνδρομα 2534
386e Άτλας των αγγειιτιδικών συνδρόμων 2550
387 Σύνδρομο Behcet 2550
388 Πολυμυοσίτιδα, δερματομυοσίτιδα και μυοσίτιδα με έγκλειστα σωμάτια 2551
389 Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα 2560
390 Σαρκοείδωση 2563
391e Νόσος σχετιζόμενη με IgG4 2571
392 Οικογενής μεσογειακός πυρετός και άλλα κληρονομικά αυτοφλεγμονώδη νοσήματα 2572
Τμήμα 3: Διαταραχές των αρθρώσεων και των παρακείμενων ιστών
393 Προσέγγιση στις αρθρικές και μυοσκελετικές παθήσεις 2575
394 Οστεοαρθρίτιδα 2587
395 Ουρική αρθρίτιδα και άλλες αρθροπάθειες από κρυστάλλους 2595
396 Ινομυαλγία 2601
375e Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες σχετιζόμενες με (ή δευτεροπαθείς σε) άλλες νόσους 2459
Τμήμα 2: Διαταραχές ανοσοεπαγόμενης βλάβης
376 Αλλεργίες, αναφυλαξία και συστηματική μαστοκυττάρωση 2459
377e Αυτοανοσία και αυτοάνοσα νοσήματα 2472
378 Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 2472
379 Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 2483
380 Ρευματοειδής αρθρίτιδα 2485
381 Οξύς ρευματικός πυρετός 2500
382 Συστηματική σκλήρυνση (σκληροδερμία) και συναφείς παθήσεις 2506
383 Σύνδρομο Sjogren 2519
384 Οι σπονδυλοαρθρίτιδες 2522
385 Τα αγγειιτιδικά σύνδρομα 2534
386e Άτλας των αγγειιτιδικών συνδρόμων 2550
387 Σύνδρομο Behcet 2550
388 Πολυμυοσίτιδα, δερματομυοσίτιδα και μυοσίτιδα με έγκλειστα σωμάτια 2551
389 Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα 2560
390 Σαρκοείδωση 2563
391e Νόσος σχετιζόμενη με IgG4 2571
392 Οικογενής μεσογειακός πυρετός και άλλα κληρονομικά αυτοφλεγμονώδη νοσήματα 2572
Τμήμα 3: Διαταραχές των αρθρώσεων και των παρακείμενων ιστών
393 Προσέγγιση στις αρθρικές και μυοσκελετικές παθήσεις 2575
394 Οστεοαρθρίτιδα 2587
395 Ουρική αρθρίτιδα και άλλες αρθροπάθειες από κρυστάλλους 2595
396 Ινομυαλγία 2601
397 Αρθρίτιδα σχετιζόμενη με συστηματική νόσο και άλλες αρθρίτιδες 2604
398 Περιαρθρικές παθήσεις των άκρων 2612
Μέρος 16: Ενδοκρινολογία και μεταβολισμός
Τμήμα 1: Ενδοκρινολογία
399 Προσέγγιση του ασθενούς με ενδοκρινικές διαταραχές 2617
400e Μηχανισμοί δράσης των ορμονών 2621
401e Πρόσθια υπόφυση: φυσιολογία των υποφυσιακών ορμονών 2621
402 Υποϋποφυσισμός 2621
403 Σύνδρομα νεοπλασμάτων του πρόσθιου λοβού υπόφυσης 2628
404 Διαταραχές της νευροϋπόφυσης 2644
405 Διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα 2654
406 Παθήσεις του φλοιού των επινεφριδίων 2685
407 Φαιοχρωμοκύτωμα 2708
408 Πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία 2715
409 Αυτοάνοσα πολυενδοκρινικά σύνδρομα 2725
Τμήμα 2: Αναπαραγωγική ενδοκρινολογία
410 Διαταραχές στην ανάπτυξη του φύλου 2730
411 Διαταραχές των όρχεων και του γεννητικού συστήματος του άρρενος 2740
412 Διαταραχές του γεννητικού συστήματος του θήλεος 2762
413 Η μετάβαση στην εμμηνόπαυση και η μετεμμηνοπαυσιακή ορμονική θεραπεία 2769
414 Υπογονιμότητα και αντισύλληψη 2777
Τμήμα 3: Παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης και μεταβολικό σύνδρομο
415e Βιολογία της παχυσαρκίας 2783
416 Αξιολόγηση και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας 2783
417 Σακχαρώδης διαβήτης: διάγνωση, ταξινόμηση και παθοφυσιολογία 2791
418 Σακχαρώδης διαβήτης: αντιμετώπιση και θεραπευτικές προσεγγίσεις 2801
419 Σακχαρώδης διαβήτης: επιπλοκές 2820
420 Υπογλυκαιμία 2829
421 Διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών 2836
422 Μεταβολικό σύνδρομο 2852
Τμήμα 4: Διαταραχές των οστών και του μεταβολισμού των ανόργανων στοιχείων
423 Ο μεταβολισμός των οστών και των ανόργανων αλάτων στην υγεία και στη νόσο 2858
424 Διαταραχές του παραθυρεοειδούς αδένα και της ομοιόστασης του ασβεστίου 2872
425 Οστεοπόρωση 2899
426e Νόσος Paget και άλλες δυσπλασίες των οστών 2919
Τμήμα 5: Διαταραχές του ενδιάμεσου μεταβολισμού
427 Κληρονομικές διαταραχές του συνδετικού ιστού 2919
428 Αιμοχρωμάτωση 2931
429 Νόσος Wilson 2937
430 Πορφυρίες 2940
431e Διαταραχές του μεταβολισμού της πουρίνης και της πυριμιδίνης 2954
432e Νόσοι λυσοσωματικής αποθήκευσης 2955
433e Νόσοι αποθήκευσης γλυκογόνου και άλλες κληρονομικές διαταραχές μεταβολισμού των υδατανθράκων 2955
434e Κληρονομικές διαταραχές μεταβολισμού των αμινοξέων στους ενηλίκους 2955
435e Κληρονομικές διαταραχές μεμβρανικής μεταφοράς 2955
436e Άτλας κλινικών εκδηλώσεων των μεταβολικών νοσημάτων 2956
418 Σακχαρώδης διαβήτης: αντιμετώπιση και θεραπευτικές προσεγγίσεις 2801
419 Σακχαρώδης διαβήτης: επιπλοκές 2820
420 Υπογλυκαιμία 2829
421 Διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών 2836
422 Μεταβολικό σύνδρομο 2852
Τμήμα 4: Διαταραχές των οστών και του μεταβολισμού των ανόργανων στοιχείων
423 Ο μεταβολισμός των οστών και των ανόργανων αλάτων στην υγεία και στη νόσο 2858
424 Διαταραχές του παραθυρεοειδούς αδένα και της ομοιόστασης του ασβεστίου 2872
425 Οστεοπόρωση 2899
426e Νόσος Paget και άλλες δυσπλασίες των οστών 2919
Τμήμα 5: Διαταραχές του ενδιάμεσου μεταβολισμού
427 Κληρονομικές διαταραχές του συνδετικού ιστού 2919
428 Αιμοχρωμάτωση 2931
429 Νόσος Wilson 2937
430 Πορφυρίες 2940
431e Διαταραχές του μεταβολισμού της πουρίνης και της πυριμιδίνης 2954
432e Νόσοι λυσοσωματικής αποθήκευσης 2955
433e Νόσοι αποθήκευσης γλυκογόνου και άλλες κληρονομικές διαταραχές μεταβολισμού των υδατανθράκων 2955
434e Κληρονομικές διαταραχές μεταβολισμού των αμινοξέων στους ενηλίκους 2955
435e Κληρονομικές διαταραχές μεμβρανικής μεταφοράς 2955
436e Άτλας κλινικών εκδηλώσεων των μεταβολικών νοσημάτων 2956
Μέρος 17: Νευρολογικές διαταραχές
Τμήμα 1: Διάγνωση νευρολογικών διαταραχών
437 Προσέγγιση του ασθενούς με νευρολογική πάθηση 2957
438e Η νευρολογική εξέταση 2963
439e Βίντεο του άτλαντα της λεπτομερούς νευρολογικής εξέτασης 2963
440e Η νευροαπεικόνιση στις νευρολογικές διαταραχές 2963
441e Άτλας της νευροαπεικόνισης 2964
442e Ηλεκτροδιαγνωστικές μελέτες των διαταραχών του νευρικού συστήματος: ΗΚΓ, προκλητά δυναμικά, και ΗΜΓ 2964
443e Η τεχνική της οσφυονωτιαίας παρακέντησης 2964
444e Η βιολογία των νευρολογικών παθήσεων 2965
Τμήμα 2: Παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος
445 Επιληπτικές κρίσεις και επιληψία 2965
446 Αγγειακές εγκεφαλικές νόσοι 2986
447 Ημικρανία και άλλες πρωτοπαθείς διαταραχές κεφαλαλγίας 3018
448 Νόσος Alzheimer και άλλοι τύποι άνοιας 3032
449 Νόσος Parkinson και άλλες διαταραχές της κίνησης 3045
450 Αταξικές διαταραχές 3066
451e Ταξινόμηση των νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικών αταξιών 3072
452 Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση και άλλες παθήσεις των κινητικών νευρώνων 3072
453e Νοσήματα prion 3079
454 Διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος 3079
455 Νευραλγία τριδύμου, παράλυση του Bell και άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών νεύρων 3088
456 Νόσοι του νωτιαίου μυελού 3095
457e Διάσειση και άλλες τραυματικές εγκεφαλικές κακώσεις 3107
458 Σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλες απομυελινωτικές νόσοι 3107
Τμήμα 3: Νευρικές και μυϊκές διαταραχές
459 Περιφερική νευροπάθεια 3123
460 Σύνδρομο Guillain-Barre και άλλες ανοσολογικές νευροπάθειες 3146
461 Βαριά μυασθένεια και άλλες νόσοι της νευρομυϊκής σύναψης 3154
462e Μυϊκές δυστροφίες και άλλες
463e Ειδικά ζητήματα στη νευρολογική εξέταση νοσηλευόμενων ασθενών 3162
Τμήμα 4: Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
464e Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης 3162
Τμήμα 5: Ψυχιατρικές διαταραχές και εθισμός
465e Βιολογία ψυχιατρικών διαταραχών 3163
466 Ψυχικές διαταραχές 3163
467 Οινόπνευμα και αλκοολισμός 3182
468e Διαταραχές που σχετίζονται με τη χρήση οπιοειδών 3189
469e Κοκαΐνη και άλλες συνήθεις ουσίες κατάχρησης 3189
470 Εθισμός στη νικοτίνη 3189
471e Νευροψυχιατρικές παθήσεις στους βετεράνους πολέμου 3194
Μέρος 18: Δηλητηρίαση, υπερδοσολογία φαρμάκου και έγχυση ζωικού δηλητηρίου
472e Δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα 3195
473e Δηλητηρίαση και υπερδοσολογία φαρμάκων 3195
474 Διαταραχές προκαλούμενες από δηλητηριώδη δήγματα φιδιών και από επαφή θαλάσσια ζώα 3195
475 Παρασιτώσεις από εξωπαράσιτα και δήγματα/νυγμοί από αρθρόποδα 3208
Μέρος 19: Διαταραχές σχετιζόμενες με την έκθεση στο περιβάλλον
476e Νόσος του υψομέτρου 3217
477e Υπερβαρική και καταδυτική ιατρική 3217
478e Υποθερμία και κρυοπάγημα 3217
479e Ασθένειες σχετιζόμενες με την υψηλή θερμοκρασία 3217
Παράρτημα: Εργαστηριακές τιμές κλινικής σημασίας 3218
480e Το κλινικό εργαστήριο στη σύγχρονη φροντίδα υγείας 3234
481e Εκπαιδευτικό φροντιστήριο κλινικής πράξης: τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα 3234
482e Εκπαιδευτικό φροντιστήριο κλινικής πράξης: θωρακοκέντηση 3234
483e Εκπαιδευτικό φροντιστήριο κλινικής πράξης: παρακέντηση κοιλίας 3234
484e Εκπαιδευτικό φροντιστήριο κλινικής πράξης: ενδοτραχειακή διασωλήνωση 3234
485e Εκπαιδευτικό φροντιστήριο κλινικής πράξης: διαδερμική δειγματοληψία αερίων αρτηριακού αίματος 3234
486e Εκπαιδευτικό φροντιστήριο κλινικής πράξης: οσφυονωτιαία παρακέντηση 3234
Ευρετήριο
Λεπτομέρειες Βιβλίου

Εκδότης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ

Διαστάσεις 21.0 x 28.0

Βάρος 2.052 kg

Κωδικός Ευδόξου 86200869

Κριτικές αναγνωστών

ΒΙΒΛΙΑ
  ΑΡΘΡΑ
   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
    Δεν βρέθηκαν
    αποτελέσματα