×
{{ order.total_quantity }} item in the cart {{ order.total_quantity }} items in the cart
×
{{item.title}}
ISBN {{item.code}}
{{item.total_price}}
{{item.total_discounted_price}}
{{key}}
{{value}}
Not binded
Initial price
{{order.total_cost}}
Discount
{{order.savings}}
Final Total
{{order.final_cost}}
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ (2Η ΕΚΔ.)

Editing ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΜΠΟΖΙΝΗΣ

ISBN 9789605834692
Pages 420
Year of publication 2020
Available
PRICE
45,00€
Quantity
Το βιβλίο Βιοασφάλεια και βιοτρομοκρατία υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση της βιοασφάλειας, με κάλυψη των παθογόνων, της πρόληψης και της μεθοδολογίας απόκρισης. Εξετάζει τους εν λόγω κινδύνους στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ευπάθειας και των στρατηγικών προγραμματισμού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι κυβερνήσεις και οι βιομηχανίες προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα και να αντιμετωπίσουν τέτοια γεγονότα.
Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε τέσσερα θεματικά μέρη: Το Μέρος 1 παρέχει εννοιολογική κατανόηση του βιολογικού πολέμου, της βιοτρομοκρατίας και των νόμων που ισχύουν για την εξουδετέρωσή τους. Το Μέρος 2 διερευνά τους γνωστούς βιολογικούς παράγοντες και τις απειλές των αναδυόμενων νοσημάτων. Το Μέρος 3 εστιάζει στην αγροτική τρομοκρατία και στην ασφάλεια τροφίμων. Τέλος, το Μέρος 4 συνοψίζει τις πρωτοβουλίες σε διεθνές, εθνικό (Η.Π.Α.) και τοπικό επίπεδο που αφορούν στη βιοάμυνα και στη βιοασφάλεια.
Σε όλο το βιβλίο παρέχονται μελέτες περιπτώσεων που αποτυπώνουν τη βιοάμυνα ενάντια τόσο στη διεθνή τρομοκρατία όσο και στις φυσικές επιδημίες.
Ο Jeffrey R. Ryan είναι υπεύθυνος Τμήματος και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Επείγουσας Αντιμετώπισης του Jacksonville State University. Ως αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία του στρατού των Η.Π.Α., ο Δρ Ryan διαθέτει εκτενές υπόβαθρο στην προληπτική ιατρική, στην επιδημιολογία, στις κλινικές δοκιμές και στη διαγνωστική ανάπτυξη. Έχει γράψει περισσότερα από 40 επιστημονικά άρθρα και συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου Hazard Mitigation in Emergency Management με τον Tanveer Islam. Ο Ryan έχει διδακτορικό στην ιατρική και κτηνιατρική εντομολογία.
Πληροφορίες για τον συγγραφέα xii
Πρόλογος xv
Ευχαριστίες xix
Μέρος Ι. Βιοπροστασία, βιοάμυνα και ο λόγος ύπαρξής τους 1
1. Σπόροι της καταστροφής 3
Εισαγωγή 3
Η πραγματικότητα έναντι του ενδεχομένου 5
Η ιστορία του βιοπολέμου 7
Σύγχρονη βιοτρομοκρατία 14
Οπλοποίηση 19
Ένα ζήτημα κλίμακας 21
Η γένεση της βιοπροστασίας και της βιοάμυνας 22
Οι βιολογικές απειλές σήμερα και στο μέλλον 23
Κορωνοϊός του αναπνευστικού συνδρόμου
της Μέσης Ανατολής 26
Συμπέρασμα 27
Σημαντική ορολογία 28
Θέματα προς συζήτηση 29
Ιστότοποι 30
Βιβλιογραφία 30
2. Αναγνώριση της βιολογικής απειλής 33
Εισαγωγή 33
Πύλες εισόδου 34
Παθογόνα βακτήρια 36
Παθογόνες ρικέτσιες 38
Παθογόνοι ιοί 39
Prion 39
Παθογόνοι μύκητες 40
Βιολογικές τοξίνες 41
Νόσος 41
Διάγνωση σε βαθμίδες 43
Ενδεχόμενο χρήσης 45
Συμπέρασμα 48
Σημαντική ορολογία 49
Θέματα προς συζήτηση 50
Ιστότοποι 50
Βιβλιογραφία 50
Μέρος II. Η απειλή προς την ανθρώπινη υγεία 51
3. Νόσοι και παράγοντες Κατηγορίας Α 55
Εισαγωγή 55
Άνθρακας 56
Πανώλη 62
Τουλαραιμία 67
Ευλογιά 71
Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί 76
Φλαβοϊοί 81
Αλλαντίαση 84
Συμπέρασμα 88
Σημαντική ορολογία 88
Θέματα προς συζήτηση 89
Ιστότοποι 89
Βιβλιογραφία 89
4. Νόσοι και παράγοντες Κατηγορίας Β 93
Εισαγωγή 93
Βρουκέλλωση 95
Μάλη και μελιοείδωση 100
Πυρετός Q 104
Ψιττάκωση 108
Ιογενής εγκεφαλίτιδα 112
Δηλητηρίαση από ρικίνη 116
Συμπέρασμα 119
Σημαντική ορολογία 119
Θέματα προς συζήτηση 120
Ιστότοποι 120
Βιβλιογραφία 120
5. Νόσοι και παράγοντες Κατηγορίας Γ 123
Εισαγωγή 123
Ιός Nipah 126
Ιός Hanta 129
Ιός του Δυτικού Νείλου 134
Ιός του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου (SARS) 138
Αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής (MERS) 141
Συμπέρασμα 143
Σημαντική ορολογία 144
Ιστότοποι 144
Βιβλιογραφία 145
6. Αναγνώριση, αποφυγή, απομόνωση και ειδοποίηση/RAIN 147
Εισαγωγή 147
Οργανισμοί κοινοτικής αντίδρασης 148
Η έννοια του RAIN 151
Αναγνώριση 152
Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανίχνευσης 153
Ειδικά ζητήματα για τον εξοπλισμό βιοανίχνευσης 165
Αποφυγή 168
Απομόνωση 169
Ειδοποίηση 171
Συμπέρασμα 171
Σημαντική ορολογία 172
Θέματα προς συζήτηση 172
Ιστότοποι 173
Βιβλιογραφία 173
7. Μελέτη περιπτώσεων 175
Εισαγωγή 175
Άνθρακας, Σβερντλόφσκ, Σοβιετική Ένωση, 1979:
ακούσια απελευθέρωση οπλοποιημένου υλικού 176
Σαλμονέλωση και το κίνημα Rajneesh, Δε Νταλς, Όρεγκον, Ηνωμένες πολιτείες, 1984: εσκεμμένη τροφιμογενής έξαρση 179
Πνευμονική πανώλη, Σουράτ, Ινδία, 1994: φυσική έξαρση 182
Amerithrax, Ηνωμένες Πολιτείες, 2001: εσκεμμένη απελευθέρωση μορφοποιημένου παράγοντα 184
Ρικίνη και ο ερασιτέχνης βιοτρομοκράτης, Ηνωμένες Πολιτείες, 2003 και 2004: εσκεμμένη απελευθέρωση 188
Έξαρση του ιού Ebola, δυτική Aφρική, 2014: γεωπολιτικές επιπτώσεις 191
Συμπέρασμα 194
Σημαντική ορολογία 195
Θέματα προς συζήτηση 195
Ιστότοποι 195
Βιβλιογραφία 195
Μέρος ΙΙΙ. Η απειλή προς τη γεωργία 197
8. Βιολογική απειλή προς τη γεωργία 199
Εισαγωγή 199
Η σημασία της γεωργίας 200
Ξένες ζωονόσοι 202
Αγροτρομοκρατία 207
Βιοπροστασία από την παραγωγή στην κατανάλωση 214
Αντίδραση στην έξαρση ζωονόσων 218
Συμπέρασμα 230
Σημαντική ορολογία 231
Θέματα προς συζήτηση 231
Ιστότοποι 231
Βιβλιογραφία 232
9. Πρόσφατες εξάρσεις ζωονόσων και τα μαθήματα που αποκομίστηκαν 235
Εισαγωγή 235
Αφθώδης πυρετός 237
Γρίπη των πτηνών 241
Κλασική πανώλη των χοίρων 243
Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών (BSE) 244
Μελέτη περιπτώσεων 246
Προστασία της τροφικής αλυσίδας από την BSE 255
Συμπέρασμα 256
Σημαντική ορολογία 257
Θέματα προς συζήτηση 257
Ιστότοποι 258
Βιβλιογραφία 258
Μέρος ΙV. Πρωτοβουλίες, θέματα, εργαλεία και προγράμματα 261
10. Νομικές διαστάσεις της βιοπροστασίας 263
Εισαγωγή 263
Νομοθεσία και προεδρικές οδηγίες 267
Δημόσια υγεία και η εφαρμογή του νόμου 273
Μεταφορά βιοεπικινδύνων υλικών 279
Συμπέρασμα 280
Σημαντική ορολογία 280
Θέματα προς συζήτηση 282
Ιστότοποι 282
Βιβλιογραφία σχετικά με τον νόμο περί φορητότητας και λογοδοσίας για ασφάλειες υγείας (HIPAA) 282
Βιβλιογραφία 282
11. Αντίδραση σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο 285
Εισαγωγή 285
Αναγνώριση: επιτήρηση 287
Διοίκηση και συντονισμός 290
Αντίδραση: ασφάλεια 298
Αντίδραση: βιοδειγματοληψία 302
Αντίδραση: περιορισμός 305
Συμπέρασμα 309
Σημαντική ορολογία 310
Θέματα προς συζήτηση 310
Ιστότοποι 311
Βιβλιογραφία 311
12. Προγράμματα και εργαλεία βιοπροστασίας 313
Εισαγωγή 313
Μετριασμός: θεμελίωση πολιτικής και εποπτείας 315
Ετοιμότητα 325
Αντίδραση και ανάκαμψη 335
Συμπέρασμα 344
Σημαντική ορολογία 345
Θέματα προς συζήτηση 347
Ιστότοποι 348
Βιβλιογραφία 348
13. Διαχείριση επιπτώσεων και ένα υπόδειγμα προγράμματος 351
Εισαγωγή 351
Διαχείριση επιπτώσεων 354
Συστήματα αυτόνομης ανίχνευσης 356
Σύστημα ανίχνευσης βιοκινδύνων 358
Η έννοια της λειτουργίας της ταχυδρομικής υπηρεσίας των Η.Π.Α. 367
Συμπέρασμα 372
Σημαντική ορολογία 372
Θέματα προς συζήτηση 373
Βιβλιογραφία 373
14. Μελλοντικές οδηγίες για τη βιοπροστασία 375
Εισαγωγή 375
Η σκοτεινή απειλή της τρομοκρατίας 382
Στρατηγικές πρόληψης, ετοιμότητας και περιορισμού 385
Το μέλλον της έρευνας για τη βιοάμυνα 387
Συμπέρασμα 391
Σημαντική ορολογία 391
Θέματα προς συζήτηση 392
Ιστότοποι 393
Βιβλιογραφία 393
Book details

Εκδότης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ

Translation ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΥ

Size 17.0 x 24.0

Weight 0.77 kg

Readers reviews

BOOKS
  ARTICLES
   EVENTS
    Not found
    results