ABC των Αρτηριακών και Φλεβικών Παθήσεων
Το ABC των Αρτηριακών και Φλεβικών Παθήσεων παρέχει μια δομημένη, πρακτική προσέγγιση στην κλινική αξιολόγηση, τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση των συνηθέστερων αρτηριακών και φλεβικών παθήσεων.
Τιμή πώλησης: 33 €
Επίτομος Αγγειολογία και Αγγειοχειρουργική
Η συνεχής αύξηση των αγγειακών παθήσεων, μάστιγας θνησιμότητος και νοσηρότητος στις σύγχρονες δυτικές και αναπτυσσόμενες λοιπές κοινωνίες, οδήγησε στην αυτοτέλεια του κλάδου ως ξεχωριστής Ειδικότητας της ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ και σε κατ' επιλογή μάθημα στο πρόγραμμα διδασκαλίας των Ελληνικών Πανεπιστήμιων. Το ανά χείρας έργο αποτελεί ουσιαστική σύνοψη του 4-τομου έργου μου ''Κλινική Αγγειολογία"*, προσαρμοσμένη όμως στις σύγχρονες διδακτικές απαιτήσεις. Απλή γραφή, μεγάλος αριθμός εικόνων και πινάκων, ενίοτε σύνοψη περισσοτέρων κεφαλαίων διαμορφωμένη με λακωνικότητα σε ένα κεφάλαιο, το καθιστούν πλέον προσιτό και άνετο στη μελέτη. Χαρακτηριστική είναι η σύνοψη, σε 1-2 σελίδες στην αρχή κάθε κεφαλαίου, η οποία επιτρέπει μια ταχεία ενημέρωση σε ελάχιστο χρόνο. Σε αυτά προστίθεται και το σύγχρονο κεφάλαιο της Ενδαγγειακής Χειρουργικής, με όλες τις αρχές που το χαρακτηρίζουν και τις προοπτικές του για το μέλλον που έρχεται να συμπληρώσει το κενό στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Η αντικατάσταση θεωρητικής ύλης με φωτογραφικό υλικό κλινικού, εργαστηριακού και χειρουργικού περιεχομένου απλοποιεί το νόημα και δημιουργεί μια πρώτη πρακτική άσκηση για καλύτερη εμπέδωση και διατήρηση παραστάσεων από την Αγγειολογία και Αγγειοχειρουργική.
Τιμή πώλησης: 50 €
Μαθήματα Αγγειοχειρουργικής
Το κατ' επιλογήν μάθημα της Αγγειοχειρουργικής, πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ με εξαίρετη αγγειοχειρουργική παιδεία στα οποία όμως ο χρόνος και ο χώρος δεν επέτρεψαν την διδακτική απλότητα, συστηματική ταξινόμηση, βιβλιογραφική ενημέρωση και φωτογραφική ζωντάνια να αντικατοπτρίσουν τις βαθιές τους γνώσεις και τη μακρά τους εμπειρία, στοιχεία που θα αναλυθούν όμως κατά την δι- δασκαλία. Τα κείμενα αυτά αποτελούν ένα καθρέφτη της σύγχρονης περιόδου και παρέχουν μια ευχάριστη γεύση στις τρέχουσες εξελίξεις της Αγγειοχειρουργικής. Άλλωστε περιγράφονται στην εγκεκριμένη από την Σχολή μας "Επίτομη Αγγειολογία-Αγγειοχειρουργική" του υπογράφοντος καταλλήλως ταξινομημένα και εκείνα τα κεφάλαια που δεν έχουν συμπεριληφθεί εδώ, στα οποία δύναται ο αναγνώστης άνετα και ευχάριστα να ανατρέξει. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων με το σύστημα πολλαπλής επιλογής, προσφορά και αυτές των συγγραφέων, ανευρίσκονται και στις δύο προαναφερόμενες πηγές, για μελέτη και επαρκή ενημέρωση.
Τιμή πώλησης: 10 €
Παθήσεις των Αγγείων
Τα τελευταία χρόνια ο βιομηχανοποιημένος κόσμος έχει γνωρίσει μία σταθερή αύξηση των παθήσεων των αρτηριών, φλεβών και λεμφαγγείων. Η συχνότητα της αρτηριοσκληρυντικής αγγειακής νόσου έχει προσλάβει χαρακτήρα επιδημίας. Οι παθήσεις των επιπολής και εν τω βάθει φλεβών είναι ευρέως διαδεδομένες. Κάθε κλινικός γιατρός αντιμετωπίζει καθημερινά αρτηριακές κυκλοφορικές διαταραχές των κλάδων του αορτικού τόξου, της θωρακικής και κοιλιακής αορτής των αρτηριών της πυέλου και των κάτω άκρων όπως και φλεβικές και λεμφαγγειακές παθήσεις. Σήμερα οι αγγειακές νόσοι αντιμετωπίζονται καλύτερα με συνεργασία πολλών ειδικοτήτων: οι επεμβατικοί ακτινολόγοι και οι νευρολόγοι πρέπει να είναι μέρος της ομάδας σε κάθε μεγάλο αγγειακό κέντρο. Στις αγγειακές παθήσεις όσο σε λίγες άλλες ειδικότητες, η διάγνωση και η εκτίμηση της θεραπευτικής επιτυχίας απαιτεί ένα καλά εκπαιδευμένο κλινικό μάτι. Αυτό το βιβλίο εστιάζει στην παρουσίαση φωτογραφικού υλικού σχετικά με τις σπουδαιότερες αγγειακές παθήσεις. Το συνοδευτικό κείμενο περιορίζεται σε μία βραχεία παρουσίαση των ουσιωδών στοιχείων και λειτουργεί ως εισαγωγή σε κάθε ομάδα εικόνων που αργότερα συζητούνται λεπτομερώς. Το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζεται σε αυτό τον άτλαντα σε συνδυασμό με τις σύντομες και σαφείς λεζάντες ενθαρρύνει τον αναγνώστη να ξεφυλλίσει τις σελίδες του είναι αδύνατο να μελετήσει κανείς τις αγγειακές νόσους με πιο ζωντανό και διασκεδαστικό τρόπο.
Τιμή πώλησης: 45 €
ABC της Αντιθρομβωτικής Θεραπείας (1η έκδοση)
Πολλές συχνές παθήσεις στην καθημερινή ιατρική πράξη όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, την κολπική μαρμαρυγή και ο καρκίνος σχετίζονται με το σχηματισμό θρόμβου. Το παρόν ABC συνδιαλέγεται τις αιτίες και τις συνέπειες του θρόμβου (Θρόμβωση και θρομβοεμβολή), την κατάλληλη αντιθρομβωτική θεραπεία και τα οφέλη της σε ασθενείς που βρίσκονται σε κίνδυνο, εξασφαλίζοντας έναν άριστο και πρακτικό οδηγό.

Τα κεφάλαια που καλύπτει το παρόν βιβλίο είναι: 

•           Κίνδυνοι αιμορραγίας στην αντιθρομβωτική θεραπεία
•           Φλεβικός θρομβοεμβολισμός
•           Κολπική μαρμαρυγή
•           Περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια
•           Εγκεφαλικές διαταραχές
•           Βαλβιδική καρδιακή νόσος και προσθετικές καρδιακές βαλβίδες
•           Έμφραγμα του μυοκαρδίου και σταθερή στηθάγχη
•           Οξέα στεφανιαία σύνδρομα και διαδερμικές στεφανιαίες επεμβάσεις
•           Καρδιακή ανεπάρκεια
•           Αντιθρομβωτική θεραπεία σε ιδιαίτερες καταστάσεις
•           Αντιθρομβωτική θεραπεία σε νοσοκομεία και στη γενική ιατρική

Γραμμένα από εξειδικευμένους ιατρούς, το ABC της Αντιθρομβωτικής Θεραπείας είναι μια σημαντική αναφορά για κάθε νοσοκομειακό και οικογενειακό γιατρό, για ειδικευόμενους και νεότερους ιατρούς και για εξειδικευμένες νοσηλεύτριες και φοιτητές.
Τιμή πώλησης: 20 €
Έγχρωμος Άτλας Αγγειακών Όγκων και Αγγειακών Δυσπλασιών (1η έκδοση)
Οι αγγειακοί όγκοι (συμπεριλαμβανομένου του βρεφικού αιμαγγειώματος) και οι αγγειακές δυσπλασίες είναι εκ γενετής παραμορφωτικά σημάδια, που μπορεί να εμφανιστούν στο 65% του σώματος του ασθενούς. Αυτός ο άτλας εστιάζει στην σταδιοποίηση, στην πολυπαραγοντική προσέγγιση, στην αναγνώριση και ταυτοποίηση, και στις θεραπευτικές επιλογές γι' αυτή την κατηγορία παθολογίας. Οι αγγειακές δυσπλασίες, συνιστώμενες από δυσπλαστικά αγγεία, δεν υποχωρούν ποτέ και μερικές φορές εξαπλώνονται ταχύτατα. Μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε τμήμα του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των σπλάχνων. Τόσο οι αγγειακοί όγκοι όσο και οι αγγειακές δυσπλασίες μπορεί να προκαλέσουν αισθητικά προβλήματα και λειτουργική αναπηρία και μπορεί να εξελιχθούν σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή. Μπορεί να χρειαστεί ακτινολογική απεικόνιση και παθολογοανατομία για την αναγνώριση και διαφορική διάγνωση σε ποικίλες αγγειακές ανωμαλίες. Επιπρόσθετα, νέες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μοριακής βιολογίας, έχουν εξελιχθεί, καθιστώντας δυνατή μια λιγότερο επεμβατική και πιο αποτελεσματική προσέγγιση στη διάγνωση και στη θεραπεία. Η Dr. Odile Enjolras είναι δερματολόγος και παιδιατρική δερματολόγος. Υπήρξε ενεργό μέλος μιας διεπιστημονικής ομάδας αγγειακών βλαβών στο Παρίσι, στο νοσοκομείο AP-HP Lariboisiere, από το 1977, και στο Νοσοκομείο Παίδων AP-HP Armand-Trousseau, από το 2002. Είναι ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του ISSVA. O Dr. Michel Wassef είναι Aναπληρωτής Kαθηγητής Παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Denis Diderot και ενεργός παθολογοανατόμος στο Νοσοκομείο AP-HP Lariboisiere στο Παρίσι. Ο Dr. Rene Chapot είναι Kαθηγητής Ακτινολογίας στο Τμήμα Νευροακτινολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Dupuytren στη Λιμόζ.
Τιμή πώλησης: 80 €
Υπερηχογραφική Διερεύνηση των Αγγειακών Παθήσεων
Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να προσφέρει τις γνώσεις που πρέπει να έχει ο ιατρός (ακτινολόγος, αγγειοχειρουργός, νευρολόγος, καρδιολόγος) που χρησιµοποιεί τους υπερήχους για τη διάγνωση και την παρακολούθηση ασθενών µε αγγειακή νόσο. Το βιβλίο αυτό έχει γραφεί από διακεκριµένους επιστήµονες στον τοµέα, µε µεγάλη εµπειρία στην εκτέλεση των αναίµακτων διαγνωστικών µεθόδων στις αγγειακές παθήσεις και στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων τους. Έχει επίσης ενσωµατώσει όλες τις εξελίξεις στον τοµέα της κλινικής εφαρµογής των ευρηµάτων από την Υπερηχογραφική Διερεύνηση του αγγειακού συστήµατος. Ελπίζουµε ότι το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει χρήσιµο βοήθηµα σε όλους όσους ασχολούνται µε την αναίµακτη διαγνωστική των αγγειακών παθήσεων.
Τιμή πώλησης: 60 €
Αγγειακή και Ενδαγγειακή Χειουργική (5η έκδοση)
Το βιβλίο Αγγειακή και Ενδαγγειακή Χειρουργική ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χειρουργών στην ειδικότητα και στην πρακτική, όσον αφορά στα στοιχεία που βασίζονται στις αποδείξεις σε αυτήν την υποειδικότητα που συσχετίζεται με τη γενική χειρουργική πρακτική. Είναι μια πηγή αναφοράς που ενσωματώνει τις τρέχουσες πληροφορίες στις τελευταίες εξελίξεις, στα θέματα αντιμετώπισης και στις επεμβατικές διαδικασίες. Το κείμενο υποστηρίζεται σε τεκμηριωμένη βάση από συστάσεις, όπου αυτό είναι δυνατόν, κάνοντας διαχωρισμό μεταξύ των ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων για να διεξαχθεί ένα συμπέρασμα, ενώ παράλληλα τα στοιχεία προτείνουν ότι μια σύσταση μπορεί να γίνει μέσα στο πλαίσιο των πιθανοτήτων. Γι΄ αυτήν την Πέμπτη έκδοση, η ομάδα των συγγραφέων, μέσα από τη σειρά των βιβλίων, έχει διευρυνθεί, προκειμένου να περιλάβει αυθεντίες σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, με μια ολοένα και αυξανόμενη έμφαση στην πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα περιεχόμενα έχουν εκτεταμένα διασταυρωθεί στη σειρά με τα προσφάτως δημοσιευμένα στοιχεία.
Τιμή πώλησης: 70 €
Αγγειακή και Ενδοαγγειακή Χειρουργική
Το ανά χείρας σύγγραμμα αποσκοπεί, μέσα από το κείμενο της σύγχρονης βιβλιογραφίας,της εμπειρίας χιλιάδων επεμβάσεων και την πλούσια εικονογράφηση, να προσφέρει μια σύγχρονη ενημέρωση των ενδείξεων και της εφαρμογής των διαφόρων τεχνικών αγγειακής και ενδαγγειακής χειρουργικής. Χωρισμένο σε εννέα ενότητες με συνολικά 54 κεφάλαια και 436 εικόνες καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της τρέχουσας κλασσικής αγγειοχειρουργικής και σύγχρονης ενδοαγγειακής χειρουργικής. Οι πρώτες ενότητες με τις αρχές της Αγγειακής χειρουργικής, την τακτική της αποκαλύψεως των αγγείων και την τεχνική των αγγειακών αναστομώσεων σε 20 συνολικά κεφάλαια, αποτελούν τον πρώτο Θεμελιώδη λίθο επάνω στον οποίο στηρίζεται η εκτέλεση των ποικίλων μεθόδων της αγγειοχειρουργικής. Η ενότητα της εξωκρανιακής εγκεφαλικής ισχαιμίας, η οποία ακολουθεί, περιλαμβάνει 11 κεφάλαια τα οποία παρέχουν όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και αποσαφηνίζουν τους ποικίλους κλινικούς όρους από την οξεία έως την χρόνια ισχαιμία με μονό- ή πολυεστιακό χαρακτήρα, τα ποικίλα σύνδρομα φλεγμονώδους ή εκφυλιστικής προελεύσεως, καθώς και την κλασσική ή ενδαγγειακή θεραπευτική τους προσέγγιση. Ακολουθεί η χειρουργική του ανευρύσματος, η οποία αποτελείται από 12 κεφάλαια τα οποία περιγράφουν ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης της ανευρυσματικής νόσου κάθε ανατομικής περιοχής - έκτος της ενδοκρανιακής χώρας – καθώς και τις σύγχρονες παθογενετικά αντιλήψεις γενετικής και βιοχημείας του κοιλιακού ανευρύσματος και τις προοπτικές θεραπευτικά της μελλοντικής ενδαγγειακής αποκατάστασης. Η επόμενη ενότητα αναφέρεται με 4 κεφάλαια στη χειρουργική της ισχαιμίας των άνω άκρωνκαλύπτοντας όχι μόνο τις χειρουργικές ιδιαιτερότητες της ανωνύμου αρτηρίας και του μασχαλοβραχιονίου αρτηριακού άξονα αλλά και τις νεώτερες επιτεύξεις της μικροχειρουργικής τεχνικήςγια περιφερική επαναγγείωση, καθώς και τη χειρουργική προσέγγιση των αγγείων με τις διάφορες τεχνικές για αιμοκάθαρση, απαραίτητες για κάθε δραστηριοποιημένο
Τιμή πώλησης: 45 €
Αγγειακή Χειρουργική
Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί για ποιο λόγο να χρειαζόμαστε ένα ακόμα βιβλίο αγγειακής χειρουργικής. Αυτό είναι ένα απόλυτα εύλογο ερώτημα και η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει βιβλίο που να προσφέρει ευρεία γνώση, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική, σε όλα τα επίπεδα της αγγειοχειρουργικής. Η αγορά βιβλίων είναι δαπανηρή και για αυτό τον λόγο κρίνεται σημαντικό τέτοια βιβλία να είναι χρήσιμα σε όλους εκείνους που επιθυμούν να τα διαβάσουν. Ο στόχος του συγκεκριμένου βιβλίου είναι να φανεί χρήσιμο τόσο στον εκπαιδευόμενο στην αγγειοχειρουργική όσο και στον ειδικό αγγειοχειρουργό. Για αυτό τον σκοπό οι εκδότες έχουν εξασφαλίσει και αποδώσει μία σαφή σύνοψη για την καλύτερη καθοδήγηση του αναγνώστη. Όλα τα θέματα αγγειοχειρουργικής που κάποιος θα περίμενε να συναντήσει περιλαμβάνονται στο βιβλίο και υπάρχουν επαρκείς παραπομπές στα κείμενα ώστε να το καθιστούν αξιόπιστο. Χρησιμοποιούνται επίσης εικόνες και σχήματα, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη έκταση και δεν αποτελούν τον βασικό λόγο αγοράς του συγκεκριμένου τόμου. Οι θεωρητικές και πρακτικές απόψεις της ανοικτής χειρουργικής, των ενδαγγειακών επεμβάσεων και της λαπαροσκοπικής χειρουργικής καλύπτονται λεπτομερώς, ενώ δεν παραλείπονται η φλεβική νόσος και τα λεμφικά ζητήματα.
Τιμή πώλησης: 75 €
Εγχειρίδιο φροντίδας των ασθενών με παθήσεις των αγγείων
Το 1982, εισαγάγαμε το πρακτικό Εγχειρίδιο της Φροντίδας των Ασθενών στη Χειρουργική των Αγγείων. Αυτό το νέο Εγχειρίδιο της Φροντίδας των Ασθενών με Παθήσεις των Αγγείων κινείται μεταξύ μιας κύριας έμφασης στη χειρουργική των αγγείων μέχρι τις πολυδιάστατες τάσεις στη φροντίδα των ασθενών. Επίσης, οι αυτήν την έκδοση συμμετέχει ένας νέος συνεργαζόμενος συγγραφέας, ο Dr Todd Rasmussen. Ο Dr Rasmussen ανήκει στη "νέα γενιά" των εξειδικευμένων περί την αγγειοχειρουργική. Μεταφέρει την πλέον πρόσφατη προοπτική των φοιτητών, των ειδικευομένων και των υποτρόφων, οι οποίοι επί του παρόντος ολοκληρώνουν την εκπαίδευση τους. Η φρέσκια γνώση του, προστιθέμενη στην εμπειρία των προηγουμένων συγγραφέων παρέχει μία μοναδική ισορροπία σε αυτήν τη νέα έκδοση.
Τιμή πώλησης: 35 €
ABC στις Αρτηριακές και Φλεβικές Παθήσεις
Οι δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες των αρτηριών και των φλεβών εκδηλώνονται κλινικά με ευρύ φάσμα διαταραχών, μεταξύ των οποίων ανευρύσματα, αθηροσκλήρωση, αγγειίτιδα, φλεβική ανεπάρκεια, μικροαγγειακές επιπλοκές, θρομβοεμβολή και έλκη του κάτω άκρου. Πολλές εξ αυτών είναι συνηθισμένες και/ή χρόνιες καταστάσεις που εξετάζονται για πρώτη φορά από ιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αυτό το βιβλίο είναι ένας πρακτικός οδηγός για τις πιο συνηθισμένες διαταραχές και επιχειρεί μια δομημένη προσέγγιση στην κλινική αξιολόγηση, στις διαγνωστικές δοκιμασίες και στην αντιμετώπιση. Τα τελευταία λίγα χρόνια επήλθαν σοβαρές αλλαγές στη χρήση των μη επεμβατικών και των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, π.χ. ευρύτερη χρήση της υπολογιστικής και μαγνητικής αγγειογραφίας και συχνότερη χρήση των διαδερμικών επεμβάσεων για νόσο της καρωτίδας, του κάτω άκρου και των νεφρικών αγγείων. To ABC στις Αρτηριακές και Φλεβικές Παθήσεις (Δεύτερη Έκδοση) εξηγεί τη βασική τεχνολογία και τις εφαρμογές των νέων ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων, ειδικά των CT και MRI, και προσφέρει έναν επικαιροποιημένο και τεκμηριωμένο οδηγό για τη σύγχρονη αντιμετώπιση ασθενών με κοινές αγγειακές παθήσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή. Αυτό το έγκυρο, έγχρωμο, εικονογραφημένο ABC αποτελεί το ιδανικό βοήθημα του μη ειδικού ιατρού της πρωτοβάθμιας φροντίδας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και πρόληψη.
Τιμή πώλησης: 32 €