Ακτινογραφία του Θώρακα : Εύκολη Ανάγνωση (4η έκδοση)
Αυτός ο απλός και δημοφιλής οδηγός για την εξέταση και την ερμηνεία των απεικονίσεων του θώρακα αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για τους φοιτητές της Ιατρικής, τους νέους ιατρούς, τους νοσηλευτές, τους φυσικοθεραπευτές και τους ακτινολόγους. Μεταφρασμένο σε περισσότερες από 12 γλώσσες, αυτό το βιβλίο είναι ευρέως γνωστό για την απλούστερη δυνατή ερμηνεία των ακτινογραφιών του θώρακα.
Τιμή πώλησης: 15 €
Εγχειρίδιο Μαγνητικής Τομογραφίας : Φυσική μαγνητικού συντονισμού, τοποθέτηση ασθενούς, πρωτόκολλα εξετάσεων
Το Εγχειρίδιο Μαγνητικής Τομογραφίας προσφέρει μια εμπεριστατωμένη ανασκόπηση των αρχών του Μαγνητικού Συντονισμού (ΜΣ) και επεξηγεί τη φυσική του ΜΣ, την τοποθέτηση των ασθενών και τα απεικονιστικά πρωτόκολλα σε μια μορφή προσιτή στην ανάγνωση.
Τιμή πώλησης: 45 €
Υπερηχογραφική Απεικόνιση του Μυοσκελετικού Συστήματος: Πρακτικός Οδηγός (2ή έκδοση)
Παρουσιάζουμε τον ιδανικό προσβάσιμο οδηγό για όλες τις κλινικώς χρήσιμες υπερηχογραφικές τεχνικές και τις κύριες εφαρμογές τους στη διάγνωση και την αντιμετώπιση ασθενών. Πλήρως αναθεωρημένο με πλούσιες ενημερώσεις σε όλο το βιβλίο, το σύγγραμμα Μυοσκελετικός Υπέρηχος στην Πράξη περιλαμβάνει όλες τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία των υπερήχων, εξοπλίζοντάς σας ώστε να βελτιστοποιήσετε την ικανότητα να αξιολογείτε αποτελεσματικά τις εικόνες που θα συναντάτε. • Εφαρμόστε όλες τις πιο πρόσφατες γνώσεις στην υπερηχογραφία του μυοσκελετικού με εκτεταμένη κάλυψη του ώμου, του αγκώνα, του καρπού, της άκρας χειρός, του ισχίου, του γόνατος, του άκρου πόδα και του ταρσού, όπως επίσης και παρεμβατικές τεχνικές. • Πραγματοποιήστε τις ακριβέστερες ερμηνείες και διαγνώσεις με τη βοήθεια εκατοντάδων καινούργιων διαγραμμάτων και εικόνων. • Παραπομπές σε πίνακες για την άμεση εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το πιο πιθανό κλινικό πρόβλημα που αξιολογείται.
Τιμή πώλησης: 80 €
Ανατομία της Διαγνωστικής Απεικόνισης (3η έκδοση)
Πλέον στην τρίτη της έκδοση, η Ανατομία της Διαγνωστικής Απεικόνισης αποτελεί ασυναγώνιστο άτλαντα της ανατομίας που εφαρμόζεται στη διαγνωστική απεικόνιση. Το βιβλίο καλύπτει ολόκληρο σώμα του ανθρώπου και χρησιμοποιεί όλες τις απεικονιστικές μεθόδους της κλινικής πράξης• ακτινογραφία, υπολογιστική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, υπέρηχοι και σπινθηρογράφημα. Ένα εισαγωγικό κεφάλαιο περιγράφει συνοπτικά και περιεκτικά τα βασικά στοιχεία των τεχνικών απεικόνισης και εξέτασης που πηγάζουν από τις πιο σύγχρονες τεχνικές εξελίξεις. Ενόψει των τεράστιων βημάτων που έχουν γίνει σε αυτόν τον τομέα τα πρόσφατα χρόνια, όλα τα κεφάλαια επικαιροποιήθηκαν εκτενώς στην τρίτη αυτή έκδοση. Η αρχική και διδακτικά πειστική παρουσίαση του βιβλίου βελτιώθηκε με περισσότερες από 250 καινούργιες εικόνες. Το βιβλίο διαθέτει πλέον περισσότερες από 900 εικόνες, επιλεγμένες προσεκτικά ούτως ώστε να είναι εύχρηστες και ευανάγνωστες, χάρη στην υψηλή τους ποιότητα και την περιεκτική ανατομική ερμηνεία που τοποθετείται σε καθεμία. Τόσο για φοιτητές της ιατρικής όσο και για ασκούμενους ιατρούς, η Ανατομία της Διαγνωστικής Απεικόνισης, Τρίτη Έκδοση θα υπηρετήσει ως πλήρης αναφορά η οποία συνδέει την ανατομία με τη σύγχρονη διαγνωστική απεικόνιση.
Τιμή πώλησης: 77 €
Εισαγωγή στην Εστιασμένη Υπερηχογραφία για τον Ιατρό Μικρών Ζώων (1η έκδοση)
ο σύγγραμμα Εισαγωγή στην εστιασμένη υπερηχογραφία για τον ιατρό μικρών ζώων είναι ένας εξαιρετικά πρακτικός οδηγός, ο οποίος ενσωματώνει τις σύντομες υπερηχογραφικές εξετάσεις στην κτηνιατρική πρακτική. Οι εστιασμένες εξετάσεις κατά την επί τόπου φροντίδα, αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο για τον ταχύ εντοπισμό των νόσων και των επιπλοκών, που δεν είναι άμεσα ορατές μέσω της φυσικής εξέτασης, των εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων, ή των ευρημάτων της ακτινογραφίας. Η Εισαγωγή στην εστιασμένη υπερηχογραφία για τον ιατρό μικρών ζώων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της έκβασης του ασθενούς στην κλινική πράξη, καθώς περικλείει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή αυτών των τεχνικών. Με την κάλυψη όλων των οργανικών συστημάτων με εστιασμένη εξέταση, το βιβλίο παρέχει μία γενική περιγραφή των αρχών της επεμβατικής υπερηχογραφίας, της ιατρικής καταγραφής και των βασικών αρχών της χρήσης ενός υπερηχογραφικού μηχανήματος. Το σύγγραμμα Εισαγωγή στην εστιασμένη υπερηχογραφία για τον ιατρό μικρών ζώων είναι μία ουσιαστική αγορά για κτηνιάτρους και ειδικούς που θέλουν να εφαρμόσουν αυτές τις τεχνικές στην κλινική πράξη. Βασικά Στοιχεία Παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορεί κανείς χρησιμοποιήσει την εστιασμένη εξέταση κατά την επί τόπου φροντίδα, ως εργαλείο για διαγνωστικό προσυμπτωματικό έλεγχο και έλεγχο τραύματος, διαλογή και παρακολούθηση του ασθενούς. Περιγράφει τα ουσιαστικά στοιχεία για την εκτέλεση και ενσωμάτωση της κοιλιακής ΕΥΕΤ (ΚΕΥΕΤ), της θωρακικής ΕΥΕΤ (ΘΕΥΕΤ), και της πνευμονικής εξέτασης ΚΤ-ΠΚΥΕΠ στην πρακτική σας. Τονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εξετάσεις ΕΥΕΤ εξυπηρετούν η βάση για την ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων εκτέλεσης υπερηχογραφικών εξετάσεων για τις επιπρόσθετες εστιασμένες εξετάσεις οργάνων που καλύπτει το βιβλίο. Βελτιώνει την έκβαση των ασθενών ενισχύοντας τον εντοπισμό των νόσων και των επιπλοκών που δεν είναι εμφανείς κατά τη φυσική εξέταση, τις εργαστηριακές εξετάσεις, ή με τις ακτινογραφ
Τιμή πώλησης: 70 €
Νευροαπεικόνιση
Το βιβλίο «Νευροαττεικόνιση» του Jack Ο. Greenberg χαρακτηρίζεται από τη συστηματική και ολοκληρωμε'νη προσε'γγιση όλων των νευροαπεικονιστικών μεθόδων, την πλούσια εικονογράφηση του και την εκτεταμένη βιβλιογραφική τεκμηρίωση των δεδομένων που παραθέτει, ενώ διαθέτει και ένα σημαντικό επιπλέον προτέρημα: ακολουθεί τη δομή του βιβλίου «Αρχές Νευρολογίας» των Adams και Victor, που με τις επανειλημμένες εκδόσεις του έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αξιόπιστα συγγράμματα στο χώρο της νευρολογίας. Η ελληνική έκδοση της Νευροαπει- κόνισης είναι εφάμιλλη της πρωτότυπης και παραδίδεται στο αναγνωστικό κοινό με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές Ιατρικής, τους ειδικευόμενους νευρολόγους και ακτινολόγους, αλλά και όσους ασκούν αυτές τις δύο ειδικότητες.
Τιμή πώλησης: 60 €
Ακτινοανατομία
Ο σκοπός του άτλαντα Ακτινοανατομικής του Καθηγητού Lothar Wicke είναι η συσχέτιση της ανατομικής του ανθρωπίνου σώματος με τις αντίστοιχες ακτινολογικές εικόνες. Η ανατομική του ανθρώπου δεν μεταβάλλεται, άλλα η ιατρική και ιδιαίτερα η διαγνωστική απεικόνιση βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Νέες τεχνικές επεξεργασίας των εικόνων προσφέρουν σήμερα, σε μικρούς χρόνους, δυνατότητες συμβατικής και τρισδιάστατης απεικονίσεως. Επι πλέον υπάρίει η δυνατότητα αγγειογραφικής απεικονίσεως με μή επεμβατικό τρόπο τόσο με την υπολογιστική όσο και με την μαγνητική τομογραφία. Η κατανόηση τ(ον πληροφοριών που περιέχονται οτις απεικονιστικές εξετάσεις απαιτεί πολύ καλή γνώση της φυσιoλoγικής ακτινοανατομίας στην κλασική ακτινολογία, στους υπερήχους, στην υπολογιστική τομογραφία, στη μαγνητική τομογραφία και στην αγγειογραφία. Η κυκλοφορία του γνωστού βιβλίου Ακτινοανατομικής με τον τίτλο "Atlas de Rontgenanatomie" του Καθηγητού Lothar Wicke στην ελληνική με την επιμέλεια της συναδέλφου Κας Ματίλντας Παπαθανασίου έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη βοήθημα στη διάθεση των νέων ακτινολόγων, άλλα και ιατρών συναφών ειδικοτήτων.
Τιμή πώλησης: 70 €
Εγχειρίδιο Ακτινολογίας
Το βιβλίο απευθύνεται στο φοιτητή της Ιατρικής για τη διδακτική κάλυψη του γνωστικού πεδίου της Ακτινολογίας, απευθύνεται όμως και στο τελειόφοιτο γιατρό που χρειάζεται μια εύχρηστη σύνοψη της Ακτινολογίας, είτε στη διάρκεια της ειδικότητας του, είτε κατά την άσκηση της Ιατρικής. Θέλω να ευχαριστήσω το συνάδελφο κ. Δ Πλαχούρα για την επιτυχή μεταγλώττιση του κειμένου στην Ελληνική ιατρική γλώσσα και το συνάδελφο κ. Ν Κουρκουτσάκη για τη βοήθεια του. Είμαι βέβαιος ότι η επιμελημένη και τεχνικά άρτια αυτή έκδοση, που συνεχίζει την εξαιρετική και μακρόχρονη διαδρομή των Επιστημονικών Εκδόσεων Παρισιάνου, είναι ένα χρήσιμο απόκτημα και εμπλουτίζει την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
Τιμή πώλησης: 40 €
Διδακτικό Εγχειρίδιo της (EDY)
Η Έγχρωμη Duplex Υπερηχογραφία του Matthias Hofer είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συμπυκνωμένου, εντούτοις όμως πλήρους εγχειριδίου. Όπως και στα άλλα του βιβλία, ο Dr. Hofer δημιούργησε ένα εξαιρετικά καλά οργανωμένο κείμενο που ξεκινά με μία ανασκόπηση των αρχών της έγχρωμης Doppler απεικόνισης και προχωρά στην εφαρμογή αυτής της σημαντικής τεχνικής σε ολόκληρο το σώμα. Τα πλούσια εικονογραφημένα κεφάλαια αποδεικνύουν την χρησιμότητα του έγχρωμου duplex υπερηχογραφήματος όχι μόνο στην αγγειακή νόσο αλλά επίσης στην αξιολόγηση πολλαπλών οργανικών συστημάτων στον τράχηλο, στον θώρακα, στην κοιλιά και στην πύελο. Κάθε κεφάλαιο ξεκινά με την παρουσίαση φυσιολογικής ανατομίας σε εικόνες έγχρωμου και power doppler εξαιρετικής ποιότητας που είναι καλά επεξηγημένες και συνδυασμένες με ιχνογραφήματα. Η εφαρμογή του έγχρωμου duplex υπερηχογραφήματος στην διερεύνηση και στον χαρακτηρισμό διαφόρων καταστάσεων νόσων παρουσιάζεται με σύντομες περιγραφές και όμορφες εικόνες. Αυτό το βιβλίο είναι μία εξαίρετη εισαγωγή στην απεικόνιση με έγχρωμο duplex υπερηχογράφημα και είναι καλοδεχούμενο στην υπερηχογραφική βιβλιογραφία.
Τιμή πώλησης: 55 €
Άτλας Διαγνωστικής Νευροακτινολογίας
Η ταχύτητα των εξελίξεων είναι τέτοια ώστε κάτι που σήμερα φαίνεται σύγχρονο, αύριουπορεί να είναι ξεπερασμένο. Για το λόγο αυτό, με την εξαίρεση ολιγάριθμων σπανίων περιπτώσεων, έχουν συμπεριληφθεί συνήθη παθολογικά παραδείγματα, από την καθημερινή πρακτική εξάσκηση της νευροακτινολογίας με τις συνήθεις τεχνικές και τις αντίστοιχες κλινικέςπληροφορίες. Το υλικό προέρχεται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, από το Διαγνωστικό Κέντρο "ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ", που αναπτύχθηκε, όπως είναι γνωστό στην ιατρική κοινότητα, με τις άοκνες προσπάθειες της οικογενείας του αείμνηστου Ζ. Καψαλακη.