Εγχειρίδιο Μαγνητικής Τομογραφίας : Φυσική μαγνητικού συντονισμού, τοποθέτηση ασθενούς, πρωτόκολλα εξετάσεων

Εκδότης:
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Συγγραφέας:
MUHAMMED ELMAOGLU, AZIM CELIK
ISBN:
9789605832490
Διαστάσεις:
13 x 20,5
Σελίδες:
392
Έτος έκδοσης:
2017
Επιμέλεια:
Μ. Ζαρίφη, Β. Συργιαμιώτης, Μ. Γ. Δούση
Τιμή πώλησης 45 €
  • 0 Review

Περιγραφή

Το Εγχειρίδιο Μαγνητικής Τομογραφίας προσφέρει μια εμπεριστατωμένη ανασκόπηση των αρχών του Μαγνητικού Συντονισμού (ΜΣ) και επεξηγεί τη φυσική του ΜΣ, την τοποθέτηση των ασθενών και τα απεικονιστικά πρωτόκολλα σε μια μορφή προσιτή στην ανάγνωση. Τα πρώτα πέντε κεφάλαια του βιβλίου εισάγουν τον αναγνώστη στα βασικά της απεικόνισης με ΜΣ και περιλαμβάνουν την αρχή της επαναφοράς, τις ακολουθίες παλμών και τις απεικονιστικές παραμέτρους και επιλογές.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου (κεφάλαια 6-11) κάνει χρήση εκτεταμένων γραφημάτων, εικόνων και πινάκων πρωτοκόλλων για να εξηγήσει τεχνικές και μεθόδους με τις οποίες επιτυγχάνεται η βέλτιστη απεικονιστική ποιότητα, με παράλληλη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών. Ανεξάρτητα κεφάλαια είναι αφιερωμένα σε κάθε βασική ανατομική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του κεντρικού, του μυοσκελετικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. Με χρήση επισημασμένων εικόνων ΜΣ και παραδειγμάτων τοποθέτησης ασθενών σε εξετάσεις, και με παράλληλη συσχέτιση με υποδείγματα πρωτοκόλλων και παραμέτρων, το Εγχειρίδιο Μαγνητικής Τομογραφίας είναι μια πρακτική πηγή πληροφορίας για την απεικόνιση με ΜΣ, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες στη διάρκεια της καθημερινής τους πρακτικής, καθώς και από φοιτητές προκειμένου να μάθουν τις βασικές αρχές απεικόνισης με ΜΣ.