Ο Κόσμος της Επιστήμης: Πρώτες Γνώσεις στη Βιολογία - Χημεία - Φυσική
Ανακαλύψτε τη φύση και το πώς λειτουργεί — από τα απειροελάχιστα σωµάτια µέχρι τα αστέρια, τους πλανήτες και την ίδια τη ζωή...
Τιμή πώλησης: 15 €
Εισαγωγή στη Φυσική Ανθρωπολογία (14η έκδοση)
Αυτό το βιβλίο πραγματεύεται την προέλευση του ανθρώπου και τις επιστημονικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε για να ανιχνεύσουμε τις απαρχές του ανθρώπινου είδους. O άνθρωπος, όπως ακριβώς όλα τα είδη που υπάρχουν στη γη, εξελίχθηκε από προγενέστερες μορφές ζωής. Ως συνέπεια αυτής της μακροχρόνιας κοινής καταγωγής, μοιραζόμαστε με τα άλλα είδη στοιχεία της βιολογίας μας με μία ποικιλία τρόπων: ως προς τη γενετική μας σύσταση, την ανατομία, τη φυσιολογία, ακόμη και τη συμπεριφορά. Αυτές ακριβώς οι κοινές βιολογικές σχέσεις αποτελούν το επίκεντρο της θεματικής του βιβλίου και βασικό σημείο της ανάλυσης κάθε κεφαλαίου.
Τιμή πώλησης: 75 €
Βιολογία: Βασικές Έννοιες (1η έκδοση)
Όταν πρωτοαντικρίσατε την έγχρωμη εικόνα στο εξώφυλλο του ανά χείρας βιβλίου, αναρωτηθήκατε τι παριστάνει; Είναι το κέντρο ενός ηλιοτροπίου; Μια αεροφωτογραφία κάποιας θερμικής πηγής; Μια μικροσκοπική εικόνα λιμναίου ύδατος; Ενδεχομένως κατορθώσατε να αναγνωρίσετε τι πράγματι απεικονίζεται: ένας μεγεθυσμένος ανθρώπινος οφθαλμός. Τα μάτια μας είναι συναρπαστικές δομές που, διά της συντονισμένης δράσης εκατομμυρίων τμημάτων, καθιστούν δυνατή την όραση και ακολούθως την αντίληψη του περιβάλλοντος κόσμου. Πολύ συχνά αυτό που βλέπουμε πυροδοτεί το ενδιαφέρον μας: Τι είναι; Πώς λειτουργεί; Γιατί λειτουργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο; Όλοι σχεδόν έχουμε μια έμφυτη περιέργεια για τον φυσικό κόσμο, πράγμα που συνιστά έναν λόγο για τον οποίο φροντίζουμε οικιακά ζώα, καλλιεργούμε φυτά, απολαμβάνουμε περιπάτους στη φύση και επισκεπτόμαστε ζωολογικούς κήπους και ενυδρεία. Αυτή η έμφυτη περιέργεια βρίσκεται στην καρδιά της βιολογίας και συνιστά την έμπνευση πίσω από το ανά χείρας καινούργιο εγχειρίδιο. Η εικόνα του εξωφύλλου επιλέχθηκε γιατί το βιβλίο Βιολογία: Βασικές έννοιες αφορά την όραση υπό την ευρεία έννοια του όρου – στόχος είναι να δούμε τη γενική εικόνα, να δούμε την ουσία, να δούμε το πώς συνδέονται η βιολογία και η ζωή μας. Αυτό το βιβλίο θα σας βοηθήσει να οπτικοποιήσετε τις πιο σημαντικές βιολογικές έννοιες –τον πυρήνα κάθε θέματος– και να αντιληφθείτε τις σχέσεις αυτών των εννοιών με καθημερινά ζητήματα που επηρεάζουν εσάς και τα οικεία σας πρόσωπα. Το κείμενο είναι εύληπτο και συνοδεύεται από πλήθος εικόνων, προσκαλώντας σας να εξερευνήσετε και να κατανοήσετε τον φυσικό κόσμο. Ελπίζουμε ότι το βιβλίο θα εντείνει το ενδιαφέρον σας για τη βιολογία και ότι θα μπορέσετε να δείτε τον κόσμο με νέα μάτια.
Τιμή πώλησης: 70 €
Εισαγωγή στη Μυκητολογία
Το βιβλίο Εισαγωγή στη Μυκητολογία αποσκοπεί στο να αντιληφθούν οι ενδιαφερόμενοι τις ιδιαιτερότητες των μυκήτων, που δεν καλύπτονται από τα γενικά μαθήματα βοτανικής και ζωολογίας. Χωρίζεται σε 5 μέρη: η εισαγωγή αναφέρει τη θέση των μυκήτων στο έμβιο σύμπαν της γήινης βιόσφαιρας και τα βασικά βιολογικά φαινόμενα που τους αφορούν. Στο κομμάτι της Βασικής Μυκητολογίας παρουσιάζεται η βιολογία και τα χαρακτηριστικά των μυκήτων σε κυτταρικό και οργανισμικό επίπεδο (αναπαραγωγή, παθογονικότητα, προσαρμοστικότητα). Ακολουθούν σύντομες αναφορές στις πλέον γνωστές μυκητοτοξίνες, και στους αντιμυκητιακούς παράγοντες, με εστίαση στους γενικούς μηχανισμούς δράσης. Τελευταίο είναι το κομμάτι με τις βασικές αρχές εργαστηριακού χειρισμού μυκήτων, διαρθρωμένο για τη διευκόλυνση εργαστηριακών Ασκήσεων. Η πρόθεση των συγγραφέων είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης μια σαφή ιδέα των οργανισμών αυτών προτού περάσει στην εξειδικευμένη μελέτη (διάγνωση, βιοτεχνολογία οικοσυστηματικές σπουδές) στα πλαίσια ειδικότητας, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού και να εμπεδώσει καλύτερα τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν στην εργασία του. Υπάρχει εστίαση στη λογική και τους μηχανισμούς που εμπλέκονται σε διάγνωση και θεραπεία μυκητιάσεων, καθώς και σε τυπικά παραδείγματα ώστε να γίνει κατανοητή η επιστημονική διάσταση.
Τιμή πώλησης: 28 €
Βιοπληροφορική: Ένας Πρακτικός Οδηγός για την Ανάλυση των Γονιδίων και των Πρωτεïνών (3η έκδοση)
Αυτή πλήρως αναθεωρημένη έκδοση του παγκοσμίου φήμης μπεστ-σέλερ παρέχει στους αναγνώστες έναν πρακτικό οδηγό που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των βασικών εννοιών στη βιοπληροφορική, από βάσεις δεδομένων έως προγνωστικούς και συγκριτικούς αλγόριθμους. Χρησιμοποιώντας σχετικά βιολογικά παραδείγματα, το βιβλίο παρέχει το υπόβαθρο και της στρατηγικές για τη χρήση πολλών από τις πιο ισχυρές και συνήθεις υπολογιστικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για τις βιολογικές ανακαλύψεις. Η Τρίτη Έκδοση ενισχύει τις βασικές έννοιες που έχουν αντέξει στον χρόνο, ενημερώνοντας παράλληλα τον αναγνώστη για τις νέες και σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το ταχέως εξελισσόμενο πεδίο. Με νέα πλήρως έγχρωμη εμφάνιση και πιο ευκρινή σχεδιασμό, η Βιοπληροφορική, Τρίτη Έκδοση παρέχει την πιο ευανάγνωστη, ενημερωμένη και σχολαστική εισαγωγή στο πεδίο για τους βιολόγους. Η νέα αυτή έκδοση χαρακτηρίζεται από: -Καινούργια κεφάλαια αναφορικά με γενωμικές βάσεις δεδομένων, προγνωστικές μεθόδους με τη χρήση αλληλουχιών RNA, πολυμορφισμούς αλληλουχιών, πρόγνωση της πρωτεϊνικής δομής, διαμοριακές αλληλεπιδράσεις, και πρωτεωμικές προσεγγίσεις για την ταυτοποίηση πρωτεϊνών. -Λεπτομερή παραδείγματα που επεξηγούν τη στρατηγική χρήση των εννοιών που παρουσιάζονται σε κάθε κεφάλαιο, σε συνδυασμό με μια σειρά εκτεταμένων, περισσότερο απαιτητικών προβλημάτων κατάλληλων για χρήση στο μάθημα. -Ειδικά πλαίσια θεμάτων και παραρτήματα που υπογραμμίζουν τις πειραματικές στρατηγικές και τις εξελιγμένες έννοιες. -Βιβλιογραφίες με σημειώσεις, περιεκτικούς καταλόγους σχετικών ιστοσελίδων, και ένα εκτεταμένο γλωσσάρι των συνήθων όρων της βιοπληροφορικής, της γενωμικής και της πρωτεωμικής. Η Βιοπληροφορική, Τρίτη Έκδοση αποτελεί απαραίτητο σύγγραμμα για ερευνητές, καθηγητές και φοιτητές όλων των επιπέδων στη μοριακή βιολογία και τη βιοπληροφορική, όπως επίσης και για ερευνητές που συμμετέχουν στη γενωμική, στην κλινική έρευνα, την πρωτεωμική και την υπολογιστική βιολογία.
Τιμή πώλησης: 97 €
Βασικά Στοιχεία Ενζυμολογίας: Η Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία των Καταλυτικών Πρωτεϊνών (3η έκδοση)
Από την κυκλοφορία της επιτυχούς και δημοφιλούς δεύτερης έκδοσης του βιβλίου Βασικά Στοιχεία Ενζυμολογίας το 1989 έχει σημειωθεί μια μεγάλη αύξηση στη γνώση διαφόρων πτυχών της Ενζυμολογίας, όχι μόνο η μεγάλη επιτάχυνση στον χαρακτηρισμό των δομών των ενζύμων και η ανάπτυξη του πεδίου της Βιοπληροφορικής. Αυτή η νέα έκδοση δίνει έμφαση στη νέα γνώση και εδραιώνει την ισχύ των προηγούμενων εκδόσεων. Όπως και παλαιότερα, το βιβλίο Βασικά Στοιχεία Ενζυμολογίας δίνει μια πλήρη εικόνα στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, περιλαμβάνοντας την απομόνωση και τον χαρακτηρισμό των ενζύμων, τη δομή τους (συμπεριλαμβάνοντας πηγές από το διαδίκτυο), την κινητική των ενζύμων, τους μηχανισμούς και τον έλεγχο της δράσης τους, την αναδίπλωση ενζύμων, πώς αυτά δρουν in vivo, τη σύνθεση και την ελάττωση της λειτουργίας τους, καθώς επίσης την εφαρμογή της Ενζυμολογίας στην κλινική πράξη και στη βιομηχανία. Σε όλο το βιβλίο, αυτά τα θέματα έχουν ενσωματωθεί συμπυκνωμένα.
Τιμή πώλησης: 55 €
Εγχειρίδιο Κλινικής Κυτταρολογίας
H Κυτταρολογία αποτελεί πλέον ένα σηµαντικό όπλο στα χέρια των ιατρών, κλινικών και εργαστηριακών, για την αντιµετώπιση των διαφόρων κακοήθων νοσηµάτων. Tο βιβλίο αυτό δεν έχει σκοπό να εξαντλήσει λεπτοµερειακά όλα τα δεδοµένα στο πεδίο της Κυτταρολογίας. Προσπάθησα να παρουσιάσω συγκεντρωµένα τα σηµαντικότερα της Κυτταρολογικής Επιστήµης, συνοδευόµενα από ένα αριθµό εικόνων που πιστεύω ότι είναι σηµαντικές στον εκπαιδευόµενο αλλά και στον εργαζόµενο Κυτταρολόγο και τις οποίες αντιµετώπισα κατά την µακροχρόνια πορεία µου ως µάχιµη Κυτταρολόγος.
Τιμή πώλησης: 38 €
Φαρμακογονιδιωματική και πρωτεϊνωματική
Η νέα «μοριακή οικονομία», που βασίζεται κυρίως στην κατανόηση των μορίων και των αλληλεπιδράσεών τους, έχει οδηγήσει στη γένεση ενός συναρπαστικού επιστημονικού κλάδου που χαρακτηρίστηκε «κλινική» φαρμακογονιδιωματική ή φαρμακογενετική. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις μας για τη λειτουργία και τη ρύθμιση των πρωτεϊνών (πρωτεϊνωματική), ο κλάδος αυτός έχει συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση της φυσιολογίας των συστημάτων του οργανι- σμού από την οπτική γωνία της «βιολογίας συστημάτων». Χάρη στη νέα αυτή άποψη, η ιατρική πρακτική αξιοποιεί ολοένα και περισσότερο τις εφαρμογές των βιολογικών δεικτών (γονιδιωματικής, πρωτεϊνωματικής και άλλων λειτουρ- γικών δεικτών) με στόχο την εξατομικευμένη ιατρική, δηλαδή μια σύγκλιση πρακτικών ώστε να επιτευχθεί η αντιστοίχιση του σωστού ασθενούς και της σωστής διάγνωσης με το σωστό φάρμακο στη σωστή δόση και στη σωστή χρονική στιγμή. Ως βοήθημα στην υλοποίηση της εξατομικευμένης ιατρικής μέσω της καλής κατανόησης της φαρμακογονιδιωματικής και της πρωτεϊνω- ματικής, το βιβλίο αυτό εξετάζει τα παρακάτω θέματα: • Βασικές αρχές της μοριακής βιολογίας και γενικές κλινικές αρχές σημαντικές για την κατανόηση βασικών εννοιών, μια γενική ανασκόπηση των ηθικών ζητημάτων, μέθοδοι πρόβλεψης της ανταπόκρισης με τη χρήση τεχνητών δικτύων, κανονιστικά ζητήματα, θέματα ασφαλιστικής κάλυψης, ζητήματα διασφάλισης ποιότητας και ανάλυση μελλοντικών αγορών. • Μεθοδολογίες που συνδυάζουν τις επιστήμες της φαρμακογενετικής και της πρωτεϊνωματικής, της μεταβολωματικής και της μεταβονωματικής. • Ειδικές κλινικές εφαρμογές της φαρμακογενετικής για μεγάλες κατηγορίες φαρμάκων, ιατρικές ειδικότητες και ασθένειες, και ο τρόπος με τον οποίον αυτές συνδέονται με πιθανές προσεγγίσεις κλινικής αντιμετώπισης. • Επιλεγμένες εφαρμογές βιοτεχνολογίας με ιδιαίτερη σημασία για την εφαρ- μογή της κλινικής φαρμακογονιδιωματικής και πρωτεϊνωματικής στην κλινική πρακτική. Για τη νέα μοριακή οικονομία που αναπτύσσεται, το σύγγραμμα αυτό προσφέ- ρ
Τιμή πώλησης: 75 €
Η Φυσική στη Βιολογία και την Ιατρική (3η έκδοση)
ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΤΑΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ Το βιβλίο Η Φυσική στη Βιολογία και την Ιατρική, 3η έκδοση καλύπτει θέματα στη φυσική, όπως αυτά βρίσκουν πεδίο εφαρμογής στις επιστήμες για τη ζωή, ειδικά στην ιατρική, τη φυσιολογία, τη νοσηλευτική και άλλα που συνδέονται με την υγεία. Το κείμενο παρέχει σαφείς περιγραφές των ιατρικών συσκευών αλλά και των τεχνικών όπως τα MRI, CAT και το κοχλιακό εμφύτευμα. Η Φυσική στη Βιολογία και την Ιατρική είναι ένα ακριβές εισαγωγικό έργο που καλύπτει και συνδέει τις βασικές αρχές της φυσικής στα ζώντα συστήματα. Αναλύει τα βιολογικά συστήματα και παρουσιάζει πώς τα επιτεύγματα στις επιστήμες της ζωής έχουν ενισχυθεί από τη γνώση των φυσικών ή μηχανικών τεχνικών. • Παρέχει πρακτικές τεχνικές για εφαρμογή της γνώσης της φυσικής στη μελέτη των ζώντων συστημάτων. • Προβάλλει υλικό με ένα ειλικρινή τρόπο που απαιτεί ελάχιστο γνωσιακό υπόβαθρο στη φυσική ή τη βιολογία. • Περιλαμβάνει πολλές εικόνες, παραδείγματα και εικονογραφημένα προβλήματα και παραρτήματα που παρέχουν άνετη πρόσβαση στις πιο σημαντικές έννοιες της Ιατρικής, του Ηλεκτρισμού και της Οπτικής.
Τιμή πώλησης: 42 €
Όραση και Τέχνη - Η βιολογία της όρασης
Στο βιβλίο Όραση και Τέχνη, η νευροβιολόγος του Harvard Margaret Livingstone εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του οπτικού συστήματος του ανθρώπου και δείχνει ότι οι απαντήσεις στα παραπάνω και σε πολλά άλλα ερωτήματα που αφορούν στην τέχνη εξαρτώνται τελικά από τα κύτταρα των οφθαλμών και του εγκεφάλου μας. Στον πρόλογο του σε αυτό το καινοτόμο βιβλίο ο κάτοχος του βραβείου Nobel David Hubel εκφράζει την ελπίδα ότι "στο μέλλον η οπτική νευροβιολογία θα βελτιώσει την τέχνη κατά τον τρόπο που η γνώση των οστών και των μυών εδώ και αιώνες βελτίωσε την ικανότητα των καλλιτεχνών να απεικονίζουν το ανθρώπινο σώμα". Το μέλλον αρχίζει τώρα, με αυτό το σημαντικό βιβλίο.
Τιμή πώλησης: 33 €
Η Ιστορία της Ζωής
Εγκωμιαστικά σχόλια για τη νέα έκδοση «... η Ιστορία της ζωής είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο που δεν έχει κανένα εφάμιλλο μεταξύ των δημοσιευμένων κειμένων που περιγράφουν την μακροεξέλιξη της ζωής πάνω στη Γη, και τους αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες που έχουν επηρεάσει την εξελικτική ιστορία των ζώντων οργανισμών». Robert McMahon, University of Texas at Arlington "Το υλικό του (βιβλίου αυτού) είναι προσιτό ακόμα και στον αμύητο, αλλά είναι ακόμα ικανό να περιλάβει αρκετά επιχειρήματα. Ο Cowen είναι ένας προσηνής και πνευματώδης επιστήμονας που χαίρει μεγάλης εκτίμησης. Το βιβλίο αυτό είναι ένα θαυμάσιο κείμενο, που έχει γραφτεί σε ένα δεσμευτικό ύφος από έναν συγγραφέα που έχει βαθιά και ευρεία γνώση της ιστορίας της ζωής." Emily Buchholtz, Wellesley College Ο σύγχρονος κόσμος περιέχει σήμερα όλα τα είδη πλασμάτων που κάνουν απροσδόκητα πράγματα - αναμένουμε ότι υπήρξαν σύνθετοι και ασυνήθιστοι τρόποι της ζωής στο παρελθόν, και ότι η εξέλιξη πήρε μερικές απροσδόκητες στροφές κατά περιόδους. Ευχάριστα γραμμένη για τους σπουδαστές/φοιτητές, η τέταρτη έκδοση του βιβλίου «Η Ιστορίας της Ζωής» σας πάει στα άκρα της τρέχουσας γνώσης. Αυτό το σύγγραμμα στοχεύει στους σπουδαστές και κάθε ενδιαφερόμενο για την ιστορία της ζωής στον πλανήτη μας. Ερευνά τα «γιατί» των γεγονότων που έλαβαν χώρα και, σε αυτήν την νεότερη έκδοση, ρίχνει μια πιο στενή ματιά στην εξέλιξη της φυσικής γης και στις ισχυρές αλληλεπιδράσεις μεταξύ οργανισμών και περιβάλλοντος. Το βιβλίο καλύπτει τα πεδία της γεωγραφίας, του κλίματος, της ατμόσφαιρας, του ωκεανού και του εδάφους (ένα μεταβαλλόμενο στάδιο) ενώ ακολουθείται από την αλληλεπίδραση των οργανισμών. Επίσης μια καινοτομία σε αυτήν την έκδοση είναι η αφιέρωση μιας ιστοσελίδας (www.blackwellpublishing.com/cowen), η οποία ερευνά πρόσθετους περιβαλλοντικούς παράγοντες και συμπληρωματικά θέματα, ενώ παρέχει αλληλεπιδρούμενες ασκήσεις, ένα λεπτομερές γλωσσάριο, βασικές συνδέσεις κι άλλα δεδομένα σε μορφή που μπορεί κάποιος να «κατεβάσει» στον
Τιμή πώλησης: 47 €
Μοριακή Διαγνωστική
Αυτό το εγχειρίδιο μοριακής διαγνωστικής είναι αρκετά φιλόδοξο, ως προς το αντικείμενο που πραγματεύεται και τη χρήση για την οποία προορίζεται, καθώς δεν απευθύνεται μόνο σε επιστήμονες που ασχολούνται ήδη με τη μοριακή διαγνωστική, αλλά και σε όσους σκοπεύουν να εργαστούν στον τομέα αυτόν. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κείμενο αναφοράς για τις υπάρχουσες και τις υπό εξέλιξη αναλυτικές μεθόδους, κάτι που έλειπε από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Επίσης, περιλαμβάνει μια πρωτοποριακή παρουσίαση των διάφορων τεχνικών μοριακής διαγνωστικής, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στην καθημερινή πρακτική της κλινικής μικροβιολογίας, της ιατροδικαστικής ανάλυσης, της ανάπτυξης φαρμακευτικοί ουσιών και σε άλλα πεδία.