Ιστολογία: Έγχρωμο Εικονογραφημένο Εγχειρίδιο (1η έκδοση)
H Ιστολογία παρέχει στον αναγνώστη ένα ευσύνοπτο κείμενο, πλούσια εικονογραφημένο, το οποίο περιορίζει τις περιγραφές του σε εκείνες που είναι σχετικές με τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και με εκείνα συναφών ειδικοτήτων. Η κατανόηση της ιστολογίας παρέχει τους βασικούς δεσμούς μεταξύ της τοπογραφικής ανατομίας, των φυσιολογικών λειτουργιών και των μοριακών μηχανισμών. Κάθε κεφάλαιο συμπληρώνεται από πλαίσια κλινικών σημειώσεων και από περιεκτικές περιλήψεις.
Τιμή πώλησης: 33 €