Μαθήματα Φαρμακευτικής Χημείας : Κατασταλτικά ΚΝΣ - Ψυχοφάρμακα, Αντιϊσταμινικά, Βιταμίνες, Αντιβακτηριακά Φάρμακα
Η Φαρμακευτική Χημεία είναι ο κλάδος της Φαρμακευτικής που ασχολείται με τη μελέτη της χημείας του φαρμάκου. Ως φάρμακο νοείται η ένωση που λαμβάνεται από τον άνθρωπο (και κατ’επέκταση και από άλλες μορφές ζωής) για θεραπευτικό σκοπό, είτε κυριολεκτικά για θεραπεία είτε για προληπτικούς λόγους.
Τιμή πώλησης: 50 €
Μαθήματα Φαρμακευτικής Χημείας: Ορμόνες και Παράγωγα Φάρμακα, Μη Στεροειδή, Αντιφλεγμονώδη, Φάρμακα Καρδιαγγειακού Συστήματος
Η Φαρμακευτική Χημεία είναι ο κλάδος της Φαρμακευτικής που ασχολείται με τη μελέτη της χημείας του φαρμάκου. Ως φάρμακο νοείται η ένωση που λαμβάνεται από τον άνθρωπο (και κατ’επέκταση και από άλλες μορφές ζωής) για θεραπευτικό σκοπό, είτε κυριολεκτικά για θεραπεία είτε για προληπτικούς λόγους.
Τιμή πώλησης: 45 €
Aulton Φαρμακευτική: Σχεδιασμός και Παρασκευή Φαρμάκων (4η έκδοση)
Η Φαρµακευτική είναι ένα από τα πιο ποικιλόµορφα πεδία σε όλητη φαρµακευτική επιστήµη. Εν συντοµία, αφορά στις επιστηµονικές και τεχνολογικές πτυχές του σχεδιασµού και της παρασκευήςδοσολογικών µορφών ή φαρµάκων. Συνεπώς, η κατανόηση της φαρµακευτικής είναι ζωτικής σηµασίας για όλους τους φαρµακοποιούς και τους επιστήµονες που ασχολούνται µε τη φαρµακευτική οι οποίοι εµπλέκονται στη µετατροπή µιας ουσίας ή δυνητικού φαρµάκου σε ένα φάρµακο το οποίο µπορεί να χορηγηθεί µε ασφάλεια, αποτελεσµατικότητα και ευκολία στον ασθενή. Στην τέταρτη πλέον έκδοση, αυτό το σύγγραµµα µε τις υψηλότερες πωλήσεις, επικαιροποιήθηκε πλήρως ώστε να αντικατοπτρίζει τις ραγδαίες εξελίξεις στη µεθοδολογία της χορήγησης, στησύνθεση των φαρµάκων και στις µεθόδους χορήγησης σε ειδικές οµάδες ασθενών (όπως είναι τα παιδιά και οι ηλικιωµένοι), στη νανοϊατρική και στη φαρµακογνωσία. Συγχρόνως, οι επιµελητές κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια ώστε να διατηρήσουν την προσβασιµότητα στο κείµενο για τους φοιτητές τής φαρµακολογίας και των φαρµακευτικών επιστηµών, διατηρώντας την ισορροπία µεταξύ ενός κατάλληλα εισαγωγικού κειµένου και µια σαφούς αντανάκλασης της προόδου της επιστήµης. Νέα στοιχεία αυτής της έκδοσης  Νέος επιµελητής: KevinTaylor, Καθηγητής Κλινικής Φαρµακευτικής, UCLSchoolofPharmacy, London, UK.  Είκοσιδύο νέοι συνεργάτες.  Έξι νέα κεφάλαια που καλύπτουν: την παρεντερική και οφθαλµική χορήγηση, τον σχεδιασµό και τη χορήγηση φαρµάκων σε παιδιά και ηλικιωµένους, τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε τα φυτικά φάρµακα, τη νανοτεχνολογία και τη νανοϊατρική, και τη χορήγηση βιοφαρµακευτικών. Κριτικές αναγνωστών προηγούµενων εκδόσεων «Για όλους τους φοιτητές της φαρµακολογίας, µέρος του πτυχίου σας θα είναι η µελέτη του σχεδιασµού της σύνθεσης και της φαρµακευτικής. Το βιβλίο αυτό είναι η "Βίβλος" των συγγραµµάτων φαρµακευτικής τεχνολογίας. Το κείµενο είναι ευανάγνωστο, και εξετάζει τις δυσνόητες έννοιες µε κατανοητό τρόπο.
Τιμή πώλησης: 70 €
Φαρμακευτική Τεχνολογία - Μεταφορά και Στοχευμένη Δράση Φαρμάκων: FASTtrack (2η έκδοση)
Πλησιάζουν οι εξετάσεις; Ανατρέχετε σε εγχειρίδια και σημειώσεις και αναρωτιέστε από πού να αρχίσετε; Ακολουθήστε τον συντομότερο δρόμο που προσφέρουν τα βιβλία της σειράς FASTtrack για επιτυχή μελέτη για τις εξετάσεις σας. Η σειρά βιβλίων FASTtrack προσφέρει τις πιο πρόσφατες σημειώσεις και είναι απαραίτητη για όλους του προπτυχιακούς φοιτητές της φαρμακευτικής που επιθυμούν να μελετήσουν και να αυτοαξιολογηθούν για τις επερχόμενες εξετάσεις. Η Φαρμακευτική Τεχνολογία εστιάζει στις γνώσεις που είναι πραγματικά απαραίτητες στον φοιτητή φαρμακευτικής για να επιτύχει στις εξετάσεις, προσφέροντας συνοπτικές πληροφορίες, βασικά σημεία, παρατηρήσεις και ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο αυτοαξιολόγησης που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το παρόν βιβλίο της σειράς FASTtrack εξετάζει συστηματικά τις σημαντικές έννοιες και τα γεγονότα που σχετίζονται με τη χορήγηση και τη στόχευση των φαρμάκων. Σε ολόκληρο το βιβλίο παρέχονται παραδείγματα σχετικά με τα συστήματα χορήγησης με επίκεντρο τα συστήματα τα οποία συνάδουν με την κλινική πραγματικότητα. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται περιεκτικά και εν συντομία και συνοδεύονται από ερωτοαπαντήσεις αυτοαξιολόγησης και νοερούς χάρτες για την υποβοήθηση της εκμάθησης. Το κείμενο αναθεωρήθηκε βάσει της ανατροφοδότησης φοιτητών.
Τιμή πώλησης: 30 €
Στοιχεία Χημείας για Φαρμακοποιούς: Γενική Χημεία, Οργανική Χημεία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων
Το σύγγραμμα Στοιχεία Χημείας για Φαρμακοποιούς αποτελεί μια φιλική προς τον φοιτητή εισαγωγή στις βασικές έννοιες χημείας που είναι απαραίτητες για όλους τους φοιτητές φαρμακευτικών επιστημών. Το βιβλίο παρέχει μια περιεκτική επισκόπηση των ποικίλων ζητημάτων γενικής χημείας, οργανικής χημείας και χημείας φυσικών προϊόντων (σε σχέση με τις φαρμακευτικές ενώσεις). Το βιβλίο έχει διαιρεθεί σε έξι σαφείς ενότητες, με ξεκάθαρη δομή ώστε να διευκολύνει την κατανόηση των φοιτητών. Το βιβλίο ξεκινά με μια εισαγωγή σε γενικά ζητήματα της χημείας και της σημασίας της στη σύγχρονη ζωή, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της στην Ιατρική και στη Φαρμακευτική. Ακολουθεί ανάλυση των ζητημάτων της ατομικής δομής και του χημικού δεσμού και παρουσίαση βασικών στοιχείων στερεοχημείας, καθώς και της σημασίας τους στη Φαρμακευτική – σε σχέση με τη δράση των φαρμάκων και την τοξικότητα. Καλύπτονται ζητήματα αλειφατικών, αρωματικών και ετεροκυκλικών ενώσεων και της φαρμακευτικής τους σημασίας, με τα τελευταία κεφάλαια να εξετάζουν τις οργανικές αντιδράσεις και τις εφαρμογές στους στην ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων φαρμάκων, καθώς και στη χημεία φυσικών προϊόντων. • εύκολη εισαγωγή στις βασικές έννοιες χημείας που απαιτούνται για όλες τις βαθμίδες σπουδών Φαρμακευτικής. • φιλικό προς τον φοιτητή και γραμμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι κατανοητή από φοιτητές που δεν σπουδάζουν Χημεία • περιλαμβάνει μαθησιακούς στόχους στην εισαγωγή κάθε κεφαλαίου • εστιάζει στις φυσικές ιδιότητες και δράσεις των φαρμακευτικών ενώσεων
Τιμή πώλησης: 50 €
Φαρμακογονιδιωματική και πρωτεϊνωματική
Η νέα «μοριακή οικονομία», που βασίζεται κυρίως στην κατανόηση των μορίων και των αλληλεπιδράσεών τους, έχει οδηγήσει στη γένεση ενός συναρπαστικού επιστημονικού κλάδου που χαρακτηρίστηκε «κλινική» φαρμακογονιδιωματική ή φαρμακογενετική. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις μας για τη λειτουργία και τη ρύθμιση των πρωτεϊνών (πρωτεϊνωματική), ο κλάδος αυτός έχει συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση της φυσιολογίας των συστημάτων του οργανι- σμού από την οπτική γωνία της «βιολογίας συστημάτων». Χάρη στη νέα αυτή άποψη, η ιατρική πρακτική αξιοποιεί ολοένα και περισσότερο τις εφαρμογές των βιολογικών δεικτών (γονιδιωματικής, πρωτεϊνωματικής και άλλων λειτουρ- γικών δεικτών) με στόχο την εξατομικευμένη ιατρική, δηλαδή μια σύγκλιση πρακτικών ώστε να επιτευχθεί η αντιστοίχιση του σωστού ασθενούς και της σωστής διάγνωσης με το σωστό φάρμακο στη σωστή δόση και στη σωστή χρονική στιγμή. Ως βοήθημα στην υλοποίηση της εξατομικευμένης ιατρικής μέσω της καλής κατανόησης της φαρμακογονιδιωματικής και της πρωτεϊνω- ματικής, το βιβλίο αυτό εξετάζει τα παρακάτω θέματα: • Βασικές αρχές της μοριακής βιολογίας και γενικές κλινικές αρχές σημαντικές για την κατανόηση βασικών εννοιών, μια γενική ανασκόπηση των ηθικών ζητημάτων, μέθοδοι πρόβλεψης της ανταπόκρισης με τη χρήση τεχνητών δικτύων, κανονιστικά ζητήματα, θέματα ασφαλιστικής κάλυψης, ζητήματα διασφάλισης ποιότητας και ανάλυση μελλοντικών αγορών. • Μεθοδολογίες που συνδυάζουν τις επιστήμες της φαρμακογενετικής και της πρωτεϊνωματικής, της μεταβολωματικής και της μεταβονωματικής. • Ειδικές κλινικές εφαρμογές της φαρμακογενετικής για μεγάλες κατηγορίες φαρμάκων, ιατρικές ειδικότητες και ασθένειες, και ο τρόπος με τον οποίον αυτές συνδέονται με πιθανές προσεγγίσεις κλινικής αντιμετώπισης. • Επιλεγμένες εφαρμογές βιοτεχνολογίας με ιδιαίτερη σημασία για την εφαρ- μογή της κλινικής φαρμακογονιδιωματικής και πρωτεϊνωματικής στην κλινική πρακτική. Για τη νέα μοριακή οικονομία που αναπτύσσεται, το σύγγραμμα αυτό προσφέ- ρ
Τιμή πώλησης: 75 €
Φαρμακευτική Ανάλυση (2η έκδοση)
Η νέα έκδοση της φαρμακευτικής Aνάλυσης Watson θα χαιρετηθεί από όλους τους σπουδαστές της φαρμακολογίας, της φαρμακευτικής επιστήμης, της χημείας, και των σχετικών πεδίων. Η ενθουσιώδης απάντηση στην πρώτη έκδοση ήταν άμεση, και το βιβλίο είναι τώρα γνωστό και αναγνωρισμένο διεθνώς για τη σαφήνειά του ύφους και παρουσίασης. Όλες οι σημαντικότερες τεχνικές φαρμακευτικής ανάλυσης - συμπεριλαμβανομένης της φασματοσκοπίας, της φασματομετρίας, της χρωματογραφίας, και της ηλεκτροφόρησης - καλύπτονται σε ένα σαφές και σύντομο ύφος. Η σχετική θεωρία συνοψίζεται σε μια ρεαλιστική παρουσίαση, αποφεύγοντας την περιττή εσωτερική λεπτομέρεια. Το βιβλίο είναι καλά - γνωστό για την ελκυστική του, εύκολη στην ανάγνωση παρουσίαση, με πάνω από 400 σχέδια και τους χημικούς τύπους. Οι περιλήψεις κεφαλαίου, τα σημεία κλειδιά και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, που διανθίζονται σ' όλο, συμβάλλουν στο φιλικό ύφος για τον σπουδαστή και την προσέγγισή του. Νέο σε αυτήν την έκδοση • Πρόσθετο τμήμα βασικών υπολογισμών στη φαρμακευτική ανάλυση • Περισσότερη λεπτομέρεια στην τριχοειδή ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών • Μια συζήτηση μερικών από τους νέους τύπους της στήλης HPLC και στη διαλυτική επιλεκτικότητα στο HPLC • Πρόσθετο υλικό που παρεμβάλλεται στον έλεγχο της ποιότητας αναλυτικών μεθόδων, της φασματομετρίας των μαζών και της υψηλής υγρής χρωματογραφίας • Πολλές νέες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης Σχόλια από τους αναγνώστες της πρώτης έκδοσης «Ένα θεόσταλτο! Βοήθησε να νοηματοδοτήσει τις σημειώσεις διάλεξής μου!» Δευτεροετής φοιτητής Φαρμακολογίας, Η.Β. «Πολύ χρήσιμο - σαφές και συνοπτικό» Δευτεροετής φοιτητής Φαρμακολογίας, Η.Β. «Ένα πληροφοριακό κείμενο, θα ήταν χρήσιμο στη λειτουργία του εργαστηρίου» Τελειόφοιτος φοιτητής χημείας, Η.Β «Σωστά διαμορφωμένο. Άριστη εργασία!» Δευτεροετής φοιτητής, Αυστραλία «Το χρησιμοποιούμε για τα προγράμματα εσωτερικής εκπαίδευσης» Εκπαιδευτικός ανώτερος υπάλληλος, ΗΠΑ «Καλό μίγμα θεωρίας και πρακτικών πτυχών» Πρωτοετής διδακτορικός φοιτητής,
Τιμή πώλησης: 65 €
Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία: Βασικές Αρχές και Πρακτικές Εφαρμογές
Το βιβλίο «Φαρμακευτική Νανονοτεχνολογία» του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δεμέτζου αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό σύγγραμμα, απαραίτητο εφόδιο για κάθε επαγγελματία του ιατροφαρμακευτικού κλάδου αλλά και για κάθε νέο ερευνητή των φαρμακευτικών επιστημών. Οι Φαρμακευτικές επιστήμες στα πλαίσια του τεχνολογικών εξελίξεων, έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των προϊόντων νανοτεχνολογίας, αλλά και την κατανόηση της συμπεριφοράς των νέων υλικών. Τα πεδία της νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας παρέχουν τη δυνατότητα κατανόησης νέων φαινομένων και ανάδειξης νέων ιδιοτήτων των υλικών, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η χρήση τους για την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών και διαγνωστικών προϊόντων, ασφαλών και αποτελεσματικών. Η παρούσα έκδοση αφενός επιδιώκει με συστηματικό και μεθοδολογικά τεκμηριωμένο τρόπο να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα των νανοσυστημάτων και όλες τις νέες εξελίξεις στον τομέα της φαρμακευτικής νανοτεχνολογίας, αφετέρου δε, να έχει ένα χρηστικό χαρακτήρα για τους εκπαιδευόμενους και νέους ερευνητές που θα θελήσουν να βρουν εντός της συγκεκριμένες προτάσεις και να τις εφαρμόσουν στην ερευνητική πράξη. Ωστόσο, όπως κάθε τεχνολογία αιχμής, έτσι και η νανοτεχνολογία θέτει κρίσιμα ηθικά και νομικά διλήμματα λόγω της πληθώρας των εφαρμογών της. Η μελέτη του ρυθμιστικού πλαισίου και των συνεπειών από τη χρήση ή κατάχρησή της, θα συμβάλλει αποφασιστικά στη μελλοντική αξιοπιστία των μεθόδων της. Το βιβλίο του Καθηγητή Κ. Δεμέτζου επιτυγχάνει να εξοικειώσει τον αναγνώστη με το δίκαιο και τη δεοντολογία χρήσης της νανοτεχνολογίας στον τομέα της Φαρμακευτικής καθιστώντας την ηθική, την αριστεία και την υψηλή ποιότητα ως οδηγούς κάθε μελλοντικής έρευνας. Το έργο του Καθηγητή Κ. Δεμέτζου είναι πραγματικά αξιέπαινο και πιστεύω ότι έχει να προσφέρει ακόμα πολλά στην επιστημονική κοινότητα. Δημήτρης Β. Νανόπουλος Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Διακεκριμένος Καθηγητής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, Texas A&M University Πρόκειται για ένα εξαιρ
Τιμή πώλησης: 65 €