Δυσλεξία: Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες (4η έκδοση)
«Το βιβλίο αυτό θα ωφελήσει πληθώρα ανθρώπων οι οποίοι είναι ικανοί να βοηθήσουν τους νέους, και τους ώριμους, να υπερνικήσουν το εμπόδιο που αποτελεί η δυσλεξία. Λίγοι μπορούν να μεταδώσουν πληροφορίες τόσο επιτυχώς όσο ο Gavin Reid σχετικά με το θέμα αυτό.» Sir Jackie Stewart, Πρόεδρος της Dyslexia Scotland και Αντιπρόεδρος της British Dyslexia Assoaciation Ιδανική για δασκάλους, φοιτητές μαθημάτων που βασίζονται στην εκπαίδευση και εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, η νέα, ενημερωμένη αυτή έκδοση του κορυφαίου σε πωλήσεις εγχειριδίου του Gavin Reid αποτελεί ζωτικής σημασίας βοήθημα για την πρακτική και την έρευνα στα πεδία της δυσλεξίας και του γραμματισμού. Η τέταρτη έκδοση του Δυσλεξία: Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες ενσωματώνει την πιο πρόσφατη θεωρητική και πρακτική έρευνα στο πεδίο της δυσλεξίας και του γραμματισμού. Ενώ δίδεται έμφαση στην ένταξη και στην κάλυψη των αναγκών όλων όσων βρίσκονται στο επικρατούν σύστημα, το βιβλίο καταπιάνεται και με τη βέλτιστη παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εστιάζοντας συγκεκριμένα σε εξατομικευμένες προσεγγίσεις. Τα κεφάλαια εξετάζουν την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, όπως επίσης και τον ρόλο των γονέων. Ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την προσχολική πρακτική συμπληρώνει όλα τα παραπάνω. Άλλα νέα κεφάλαια ταυτοποιούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι και προσφέρουν πρακτικές και διορατικές συμβουλές αναφορικά με το πώς μπορεί κανείς να τα προσεγγίσει και να τα χειριστεί στο πλαίσιο ευρημάτων νέας έρευνας. Τα καινούργια χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν περιλήψεις των περιεχομένων στην αρχή κάθε κεφαλαίου και σημεία για σκέψη στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Τα παραρτήματα περιλαμβάνουν τεστ που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δάσκαλοι, και έναν διεξοδικό κατάλογο των επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας για διάφορους οργανισμούς σχετικούς με τη δυσλεξία και τον γραμματισμό. Ο Dr Gavin Reid είναι σύμβουλος για τις μαθησιακές δυσκολίες το Centre for Child Education and Teaching στο Κουβέιτ
Τιμή πώλησης: 38 €
Hedge's Οδηγός Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης του Hegde (3η έκδοση)
Ευρέως αναγνωρισμένη ως μία από τις πιο πολύτιμες πηγές στη λογοπαθολογία, η 3η έκδοση του Οδηγού Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης του Hegde. Συμπληρωματικός στον Οδηγό Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης (Hegde), προσφέροντας στους κλινικούς και φοιτητές στις επιστήμες και διαταραχές της επικοινωνίας, μία γρήγορη ανασκόπηση των θεραπευτικών τεχνικών. Τα πιο επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός ειδικού λεξικού όρων, ενός βιβλίου κλινικών πληροφοριών και ενός θεραπευτικού εγχειριδίου, συνδυάζονται σε μία εύκολα προσβάσιμη πηγή. Οι θεραπευτικές τεχνικές δίνονται σε μορφή βημάτων. Πληροφορίες που δε σχετίζονται άμεσα με τις θεραπευτικές τεχνικές περιλαμβάνονται στον Οδηγό Διαταραχών Επικοινωνίας (Hegde), επιτρέποντας την πληρέστερη κάλυψη των θεραπευτικών τεχνικών και την πρόσθεση δύο σημαντικών ενοτήτων, καθιστώντας αυτή την έκδοση πιο σχετική και χρήσιμη από ποτέ. Χαρακτηριστικά: • Οι νέες ενότητες περιλαμβάνουν την αναπτυξιακή απραξία, τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, τις ψυχιατρικές διαταραχές που σχετίζονται με τις επικοινωνιακές διαταραχές και τις νέες μορφές άνοιας. • Οι θεραπευτικές επιλογές παρουσιάζονται με αντικειμενικό τρόπο, δίνοντας στον αναγνώστη την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τις θεραπευτικές τεχνικές σε διαφορετικούς ασθενείς. • Η ταχυλαλία, ο νευρογενής τραυλισμός και ο αναπτυξιακός τραυλισμός, έχουν βελτιστοποιηθεί και αναθεωρηθεί στην κύρια ενότητα «Διαταραχές Ροής της Ομιλίας» • Ενότητες που συναντούνται σε διάφορα σημεία εμφανίζονται υπογραμμισμένες, δείχνοντας ότι υπάρχει μία κύρια ενότητα με πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με το θέμα.
Τιμή πώλησης: 37 €
Οδηγός Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης του Hegde (3η έκδοση)
Ευρέως αναγνωρισμένος ως μία από τις πιο πολύτιμες πηγές στη λογοπαθολογία, ο Οδηγός Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης του Hegde βρίκεται πλέον στην 3η του έκδοση. Έχοντας σχεδιαστεί ως συμπληρωματικός τόμος στον Οδηγό Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης του Hegde, 3η έκδοση, προσφέρει στους κλινικούς και στους φοιτητές των επιστημών και διαταραχών της επικοινωνίας μία γρήγορη ανασκόπηση των θεραπευτικών τεχνικών. Τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά ενός εξειδικευμένου λεξικού όρων, ενός βιβλίου κλινικών πληροφοριών και ενός θεραπευτικού εγχειριδίου συνδυάζονται σε αυτή τη μοναδική και εύκολα προσβάσιμη πηγή. Οι τεχνικές αξιολόγησης δίνονται σε μορφή βημάτων. Οι πληροφορίες που δεν σχετίζονται άμεσα με τις τεχνικές αξιολόγησης περιλαμβάνονται στον Οδηγό Διαταραχών Επικοινωνίας του Hegde, επιτρέποντας την πληρέστερη κάλυψη των τεχνικών αξιολόγησης και την πρόσθεση δύο σημαντικών ενοτήτων, καθιστώντας αυτή την έκδοση πιο σχετική και χρήσιμη από ποτέ! Χαρακτηριστικά: • Οι νέες ενότητες περιλαμβάνουν τις εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης, την αναπτυξιακή απραξία, τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, τις ψυχιατρικές διαταραχές που σχετίζονται με τις επικοινωνιακές διαταραχές και τις νέες μορφές άνοιας • Τα εργαλεία της αξιολόγησης παρουσιάζονται με αντικειμενικό τρόπο και αντιπροσωπεύουν τα πιο συνήθη εργαλεία για τις διαταραχές που συναντώνται περισσότερο συχνά • Χρήσιμα διαγράμματα και πίνακες αναδεικνύουν την πληθώρα των πληροφοριών για μια γρήγορη ανασκόπηση • Όπου είναι απαραίτητο, παρέχονται επίσημα αλλά και απλά πρωτόκολλα αξιολόγησης • Η ταχυλαλία, ο νευρογενής τραυλισμός και ο αναπτυξιακός τραυλισμός έχουν βελτιστοποιηθεί και αναθεωρηθεί στην κύρια ενότητα «Διαταραχές ροής της ομιλίας» • Οι ενότητες που συναντώνται σε πολλαπλά σημεία εμφανίζονται υπογραμμισμένες, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει μία κύρια ενότητα με πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με το θέμα
Τιμή πώλησης: 37 €