Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας με μια Ματιά
H Nοσηλευτική ψυχικής υγείας με μια Ματιά προέρχεται από τους εκδότες της επιτυχημένης σε πωλήσεις σειράς με μια Ματιά και αποτελεί τον τέλειο συνεργάτη για τη μελέτη και επανεξέταση των προπτυχιακών φοιτητών σε θέματα ψυχικής υγείας. Βάσει της κατανομής του σε τρία τμήματα, το παρόν βιβλίο εστιάζει αρχικά στις στοιχειώδεις δεξιότητες, ακολούθως εξετάζει ένα εύρος εξειδικευμένων αναγκών και διαταραχών ψυχικής υγείας, και τέλος καλύπτει κομβικές δεξιότητες ηγεσίας. Το περιεκτικό αυτό βιβλίο συνιστά μια δυναμική και λεπτομερή πηγή θεμάτων ψυχικής υγείας τόσο για τους προπτυχιακούς φοιτητές όσο και για τους προσφάτως πτυχιούχους νοσηλευτέ, οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε θέματα ψυχικής υγείας. • Αναλύει τις πολύπλοκες πτυχές της φροντίδας ψυχικής υγείας με ευπρόσιτο τρόπο • Αποτελεί το τέλειο βιβλίο επανεξέτασης και ενίσχυσης γνώσεων • Συνδέεται στενά με τα πρότυπα του NMC για την προπτυχιακή νοσηλευτική εκπαίδευση και το περίγραμμα στοιχειωδών δεξιοτήτων • Ιδιαίτερα εποπτική έγχρωμη παρουσίαση, με εικονογράφηση πλήρους χρώματος • Περιλαμβάνει συνοπτικά σχήματα, σημεία-κλειδιά και συστάσεις για την πρακτική, με σκοπό την προαγωγή της μαθησιακής εμπειρίας • Διαθέσιμο σε ποικίλο εύρος ψηφιακών μορφοποιήσεων – τέλειο για καθ’ οδόν μελέτη και επανεξέταση
Τιμή πώλησης: 25 €
Η Συμβολή της Νοσηλευτικής στην Ψυχιατρική Θεραπευτική
Η νοσηλευτική ασκείται από την αρχαιότητα με εστίαση στην περίθαλψη και στη φροντίδα των ασθενών. Η επαγγελματική ταυτότητα της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, που διαμορφώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, διέπεται από τις αρχές του ουμανισμού και τις φιλοσοφικές θεωρίες που αφορούν στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Η επαγγελματική της ταυτότητα ως επιστήμης στηρίζεται σε τεκμηριωμένες γνώσεις, με προσανατολισμό την προαγωγή της ψυχικής υγείας του πάσχοντος συνανθρώπου μας, σύμφωνα με το βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο προσέγγισης και αντιμετώπισης των ψυχικών διαταραχών. Το βιβλίο αυτό αναδεικνύει τις γνώσεις και τις μακροχρόνιες εμπειρίες των νοσηλευτών, ιδιαιτέρως στον ευαίσθητο τομέα της ψυχικής υγείας. Ο αναγνώστης, ο φοιτητής της Νοσηλευτικής Σχολής και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θα ανακαλύψουν σε αυτό το βιβλίο εμπεριστατωμένες, έγκυρες και αξιόπιστες γνώσεις για τη θεραπεία και την ολιστική φροντίδα του ψυχικά πάσχοντος, με στόχο την αποτελεσματική επιτέλεση του ρόλου του νοσηλευτή στην ψυχιατρική θεραπευτική.
Τιμή πώλησης: 40 €
Trounce Κλινική Φαρμακολογία για Νοσηλευτές (18η έκδοση)
Το ανά χείρας βιβλίο συνιστά βασικό οδηγό για τους νοσηλευτές που θέλουν να κατανοήσουν τη φαρμακολογία και την εφαρμογή της στη φροντίδα του ασθενούς. Εξηγεί τη δράση και τη χρήση των φαρμάκων κατά την αντιμετώπιση και πρόληψη της νόσου και διερευνά τις υποκείμενες αρχές τού εν λόγω πεδίου. Η παρούσα έκδοση είναι πλήρως ενημερωμένη σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στην κλινική φαρμακολογία και τις σύγχρονες τάσεις στην κλινική πράξη. Εισάγει σημαντικά νέα φάρμακα και περιγράφει τη χρήση τους κατά την αντιμετώπιση και την πρόληψη της νόσου. Περιλαμβάνει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες πάνω σε εναλλακτικές θεραπείες όπως η ομοιοπαθητική και η βοτανοθεραπεία. Τα διαγράμματα βελτιώθηκαν, ενημερώθηκαν και έγιναν έγχρωμα. Σημαντικά χαρακτηριστικά • Μαθησιακοί στόχοι σε κάθε κεφάλαιο • Περιλήψεις • Μελέτες περιπτώσεων • Σημεία-κλειδιά για νοσηλευτές • Ειδικά σημεία για την εκπαίδευση του ασθενούς • Κείμενο τεκμηριωμένο με παραπομπές • Εκτεταμένο γλωσσάρι Η Κλινική Φαρμακολογία του Trounce είναι κατάλληλη για όλους τους νοσηλευτές. Συνιστά πολύτιμο βοήθημα τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για εκείνους που ήδη ασκούν το επάγγελμα και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε ανώτερο επίπεδο.
Τιμή πώλησης: 57 €
Ιατρική Ψυχολογία: Εγχειρίδιο για ψυχολόγους, γιατρους και νοσηλευτές
Η έρευνα και η κλινική εμπειρία έχουν συμβάλει στην απόκτηση σημαντικών γνώσεων ψυχολογίας, πράγμα που υποστηρίζει και καθοδηγεί την καλύτερη αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με την υγεία και την ασθένεια. Ο Peter Salmon προσφέρει ένα ισχυρό εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο ενοποιεί αυτήν την γνώση μέσα στα κλινικά πλαίσια και προβλήματα. Το κείμενο βασίζεται στα ειδικά ενδιαφέροντα του συγγραφέα για τις οξείες ασθένειες και την χειρουργική. Μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι πεποιθήσεις, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά των ατόμων (μη ειδικών και επαγγελματιών υγείας) μπορούν να επηρεάσουν δραματικά την κατανόηση, την επικοινωνία και την αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια της διάγνωσης και θεραπείας. Ο Peter Salmon, μία από τις παλαιότερες προσωπικότητες στον χώρο της κλινικής ψυχολογίας της υγείας, διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση γιατρών και υγιειονομικού προσωπικού, όπως επίσης και στην αντιμετώπιση ασθενών και των οικογενειών τους. Αυτό το βιβλίο προσφέρει Έμφαση στις οξείες ασθένειες και τις επεμβάσεις, σε αντίθεση με πολλά άλλα βιβλία που ασχολούνται με τις χρόνιες ασθένειες και την προαγωγή της υγείας. Μια εισαγωγή σε ψυχολογικές έννοιες και μοντέλα, μέσα από την κλινική πραγματικότητα της παρουσίασης, διάγνωσης, επικοινωνίας, θεραπείας και της σχέσης ασθενούς-ειδικού. Καθοδήγηση στην αξιολόγηση της έρευνας και την κλινική πρακτική, η οποία θα βοηθήσει στην κατανόηση συμπεριφορών και σχέσεων στις οξείες ασθένειες, τις επεμβάσεις και τα ευρύτερα ιατρικά πλαίσια. Οι μαθητές, οι επαγγελματίες κλινικής ψυχολογίας της υγείας και υγιειονομικής περίθαλψης, και οι γιατροί θα πρέπει να διαβάσουν το βιβλίο και να βρουν μια προσβάσιμη και έγκυρη περιγραφή σχετικά με το πώς οι ψυχολογικές γνώσεις μπορούν να τους βοηθήσουν, γιατί οι άνθρωποι νιώθουν και συμπεριφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους, και ποιες ιατρικές καταστάσεις μπορούν να βελτιωθούν και να διευκολυνθούν, εάν ενσωματώσουν ψυχολογικές αρχές στην θεραπευτική πράξη.
Τιμή πώλησης: 30 €
ABC στη Στοματική Υγεία (1η έκδοση)
Ασθενείς με στοματικές παθήσεις ή επείγοντα οδοντιατρικά περιστατικά συχνά θα παρουσιαστούν πρώτα στον γενικό οδοντίατρο ή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο παρών οδηγός καλύπτει τις συνηθέστερες στοματικές παθήσεις που απαντώνται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Προσφέρει σαφή, συνεκτική καθοδήγηση για την αντιμετώπιση και πρόληψη των παθήσεων του στόματος, με τη βοήθεια κλινικών εικόνων υψηλής ποιότητας. Παρέχει συμβουλές για την διάκριση των απλών παθήσεων από αυτές που ίσως υποδηλώνουν μια σοβαρότερη υποκείμενη πάθηση. Τα κεφάλαια, γραμμένα και επιμελημένα από κορυφαίους συγγραφείς, περιλαμβάνουν: • Οδοντικές βλάβες, συνέπειες και πρόληψη • Περιοδοντική νόσος • Διογκώσεις, ερυθρές, λευκές και κηλιδώδεις βλάβες • Καρκίνος του στόματος • Στοματικά έλκη και άλλα αίτια στοματοπροσωπικών ενοχλήσεων και πόνου • Βελτίωση της σύγκλεισης και της στοματοπροσωπικής αισθητικής: ορθοδοντική, αποκατάσταση και αντικατάσταση δοντιών • Επείγοντα περιστατικά στην οδοντιατρική • Στοματική υγεία για ασθενείς με ειδικές ανάγκες. Το ΑBC στη Στοματική Υγεία θα αναδειχθεί σε ανεκτίμητο εγχειρίδιο αναφοράς για τον γενικό οδοντίατρο, τον κλινικό νοσηλευτή και κάθε λειτουργό της στοματικής υγείας.
Τιμή πώλησης: 20 €
Προαγωγή της Υγείας
Η δυνατότητα της προαγωγής και προστασίας της υγείας και πρόληψης της νόσου είναι γνωστή από πολλές επιτεύξεις σε όλο τον 20ο αιώνα. Οι Αμερικανοί λαμβάνουν καλύτερη φροντίδα του εαυτού τους καθώς εισέρχονται στον 21ο αιώνα. Η δημόσια ανησυχία σχετικά με τη φυσική ευεξία, την καλή διατροφή και την αποφυγή των κινδύνων της υγείας όπως το κάπνισμα έχει γίνει περισσότερο από μόδα και έχει ενσωματωθεί στον Αμερικανικό τρόπο ζωής. Ο προσωπικός τρόπος ζωής είναι γνωστό ότι επηρεάζει την κατάσταση υγείας των ατόμων και οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ειδικές στρατηγικές για να βοηθήσουν οικογένειες, κοινότητες και ομάδες να διατηρήσουν και να υιοθετήσουν θετικές συμπεριφορές τρόπου ζωής. Οι έμμεσες πληροφορίες για την υγεία και η ενημερωμένη απόφαση ή η άμεση εκπαίδευση υγείας και η προκύπτουσα προαγωγή της υγείας, προστασία της υγείας και οι πρακτικές πρόληψης της νόσου και του τραυματισμού μπορούν όλες να οδηγήσουν σε υιοθέτηση υγιών τρόπων ζωής. Η τρέχουσα τάση να δίδεται έμφαση στην αναπτυσσόμενη υγεία των ανθρώπων υπαγορεύει ότι οι επαγγελματίες φροντίδας υγείας κατανοούν ότι πολλά ζητήματα που περιβάλλουν τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητες σε κοινωνικούς, εργασιακούς και οικογενειακούς χώρους περιλαμβάνουν βιολογικούς, κληρονομικούς, νοητικούς ψυχολογικούς , περιβαλλοντικούς και κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες που μπορούν να θέσουν την υγεία τους σε κίνδυνο. Το πιο σημαντικό είναι ότι αναπτύσσουν παρεμβάσεις για την προαγωγή της υγείας κατανοώντας τους διαφορετικούς ρόλους που αυτοί οι παράγοντες παίζουν στις πεποιθήσεις του ατόμου και στις πρακτικές της υγείας ιδιαίτερα στους τομείς της πρόληψης και προστασίας από τη νόσο και τον τραυματισμό και της προαγωγής της υγείας.
Τιμή πώλησης: 70 €
Ευεξία (Νοσηλευτικές Διαγνώσεις για την προαγωγή της Υγείας)
Η υγεία του πελάτη σας αύριο εξαρτάται από το πόσο αποτελεσματική είναι η προαγωγή της υγείας του σήμερα. Νοσηλευτικές διαγνώσεις για την προαγωγή της υγείας Σήμερα, η προληπτική φροντίδα και η προαγωγή της υγείας του ατόμου έχουν μεγάλη σημασία, στο απαιτητικό περιβάλλον του τομέα υγείας. Ο συνοπτικός και εύχρηστος αυτός οδηγός σας δίνει τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου να είστε σε θέση να καταλήξετε σε αποτελεσματικές και ορθές διαγνώσεις. Με το βοήθημα αυτό μπορείτε να: • Μεγιστοποιήσετε την ευεξία και τη λειτουργική ικανότητα του πελάτη σας, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. • Διαμορφώσετε μεθόδους αξιολόγησης, οι οποίες θα βασίζονται σε δοκιμασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του ατόμου. • Αξιολογήσετε τα δυνατά σημεία κάθε ατόμου, έτσι ώστε να μπορεί να ευεργετηθεί τόσο ο ασθενής, όσο και ο υγιής πελάτης. • Καταλήξετε σε νοσηλευτικές διαγνώσεις ευεξίας που θα αναφέρονται σε άτομα, ομάδες, οικογένειες και κοινότητες. • Συσχετίσετε τη νοσηλευτική διάγνωση ευεξίας με τη συμπεριφορά ενός πελάτη ή μιας ομάδας, καθώς και με τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις. Εφαρμόστε τις νοσηλευτικές διαγνώσεις ευεξίας για τους πελάτες σας σήμερα!!!
Τιμή πώλησης: 30 €
Υγιεινή της Εργασίας (3η έκδοση)
Τα θέματα που σχετίζονται με την υγιεινή της εργασίας, αν και εμφανίστηκαν πρόσφατα, κάνουν όλο και περισσότερο αισθητή την παρουσία τους όσο το περιβάλλον της εργασίας αλλάζει. Έτσι, αυτό το ευρύ αντικείμενο αναπτύσσεται ραγδαία σε κυβερνητικό, επιχειρησιακό και ατομικό επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή είναι ορατή από την εμφάνιση νέων νόμων και μεθόδων ελέγχου και από την έμφαση που δίδεται στις ψυχολογικές επιπτώσεις της εργασίας και στη σημασία της καλής ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής. Στο βιβλίο εξετάζονται οι αρχές της υγιεινής της εργασίας και επισημαίνεται η αναγνώριση, αξιολόγηση/μέτρηση και τελικά η πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων της εργασίας. Στην παρούσα ανανεωμένη έκδοση έχουν προστεθεί εννέα νέα κεφάλαια που καλύπτουν αντικείμενα όπως η ισορροπία εργασίας/ζωής, η οργάνωση της εργασίας και ψυχολογικά θέματα, με στόχο να τηρείται ενήμερος ο αναγνώστης, είτε είναι φοιτητής είτε είναι ειδικός. Κριτικές για προηγούμενες εκδόσεις: "Πολύ ευπρόσδεκτο βιβλίο με καλή εμφάνιση που συνιστούμε ένθερμα." Hazardous Substances "Το βιβλίο αποτελεί θαυμάσια εισαγωγή στον τομέα της υγιεινής της εργασίας." AIHA journal "Εξαιρετική ανασκόπηση της υγιεινής της εργασίας και απαραίτητο βοήθημα για τους σπουδαστές." Occupational Medicine "Πρέπει να γίνει αμέσως το εγχειρίδιο των σπουδαστών της υγιεινής της εργασίας...και να το διαβάσουν όσοι γιατροί είναι νέοι στον τομέα αυτόν." Occupational & Environmental Medicine
Τιμή πώλησης: 50 €