Υγιεινή της Κατοικίας: Πως το σπίτι σας μπορεί να βλάπτει την υγεία της οικογένειάς σας
Η Υγιεινή της Κατοικίας είναι ένα εμπνευσμένο και ιδιαίτερο βιβλίο, που προσεγγίζει με πολύ ξεχωριστό τρόπο την υγεία των ενοίκων μέσα στο οικιακό περιβάλλον. Καθώς ο οργανισμός του ανθρώπου βάλλεται από πολλές πλευρές και καθίσταται «βαρέλι» τοξικών χημικών ουσιών, αξίζει να μελετήσουμε την υγιεινή του σπιτιού. Τα τελευταία χρόνια, πολλά νέα οικοδομικά υλικά χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατασκευή, στην επίπλωση και στη διακόσμηση των κατοικιών, πολλά από τα οποία κρύβουν επικίνδυνους παράγοντες που επιβαρύνουν την υγεία μας. Πρόκειται για μια επίδραση που συχνά διαφεύγει την προσοχή μας, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει καταλυτικά την ποιότητα ζωής μας. Στόχος του βιβλίου δεν είναι να πανικοβάλει και να τρομοκρατήσει τον αναγνώστη. Αντιθέτως, στόχος είναι να αφυπνίσει τον σύγχρονο άνθρωπο, που δέχεται ακούσια νοσογόνους επιδράσεις από το περιβάλλον του, να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τα προβλήματα που αμαυρώνουν την
Τιμή πώλησης: 70 €
Οδηγός στην Ιατρική Βιβλιογραφία: Ένα Εγχειρίδιο για την Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική
Ο Νο 1 οδηγός για τις αρχές και τις κλινικές εφαρμογές της Τεκμηριωμένης Ιατρικής, ενημερωμένος και εκτενής! Καμία άλλη πηγή δεν σας βοηθά να εφαρμόσετε την Τεκμηριωμένη Ιατρική στην καθημερινή κλινική πρακτική, όπως ο Οδηγός χρήσης της Ιατρικής Βιβλιογραφίας. • Πλήρως αναθεωρημένος και ενημερωμένος, προκειμένου να απηχεί τις τελευταίες εξελίξεις στην τεκμηριωμένη ιατρική • Η καινοτόμος οργάνωση σάς καθοδηγεί από τις θεμελιώδεις αρχές της χρήσης της ιατρικής βιβλιογραφίας στις πιο προχωρημένες στρατηγικές και δεξιότητες για χρήση σε καθημερινές καταστάσεις φροντίδας ασθενών • Παραδείγματα από πραγματικές συνθήκες, ληφθέντα μέσα από την ιατρική βιβλιογραφία
Τιμή πώλησης: 65 €
Δοκίμια Επιδημιολογίας
Η Επιστημονική Ιατρική, Οδοντιατρική και Νοσηλευτική, που συναποτελούν τις επιστήμες υγείας, συνίστανται από ένα θεωρητικό (π.χ. την ιατρική επιστήμη) και ένα πρακτικό μέρος (φροντίδα υγείας) που αποτελείται από τρεις επιμέρους πράξεις (την πρόληψη, τη θεραπεία, και την αποκατάσταση). Για να είναι επιστημονικές οι τρεις αυτές παρεμβάσεις σε μεμονωμένα άτομα (κλινική ιατρική) ή ομάδες ατόμων ή πληθυσμούς (κοινοτική ιατρική), θα πρέπει η διάγνωση, η αιτιόγνωση και η πρόγνωση να βασίζονται στην εφαρμοσμένη επιστημονική ιατρική έρευνα. Η φύση της έρευνας αυτής είναι επιδημιολογική εφόσον αναφέρεται σε συναρτήσεις συχνότητας νοσημάτων (επίπτωση, επιπολασμός) που αποτελούν στοιχεία του ορισμού της επιδημιολογικής έρευνας.
Τιμή πώλησης: 47 €
Βασικές Αρχές της Υγιεινής
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους τους Νοσηλευτές και σε όλα τα άτομα που ασχολούνται με την Αγωγή και την προαγωγή της υγείας. Η διατήρηση της υγείας έχει μια βασική προϋπόθεση της αρμονικής ισορροπίας ανάμεσα στο περιβάλλον και στο άτομο. Για την προαγωγή της υγείας δεν φθάνει μόνο η αλματώδης εξέλιξη της Ιατρικής και των άλλων επιστημών αλλά χρειάζεται και συνεργασία του ατόμου. Το άτομο για να συνεργαστεί θα πρέπει να μην αγνοεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Το βιβλίο αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο να βοηθήσει τους σπουδαστές και τα άτομα, τα οποία θέλουν να βελτιώσουν τις συνθήκες υγιεινής. Ας θεωρηθεί η προσπάθεια αυτή ως μια μικρή συμβολη στην εκπαίδευση των σπουδαστών αλλά και εκείνων οι οποίοι θα ήθελαν να ασχοληθούν με την Κοινωνική διάσταση της Υγείας.
Τιμή πώλησης: 15 €
Επιδημιολογία: Αρχές- Μέθοδοι- Εφαρμογές
Στο βιβλίο αυτό περιέχονται οι αρχές και οι μέθοδοι της γενικής επιδημιολογίας καθώς και οι εφαρμογές της στην αιτιολογική έρευνα, στην κλινική ιατρική και στις υγειονομικές υπηρεσίες. 'Αντίθετα, δεν περιλαμβάνονται δεδομένα που αφορούν τήν ειδική επιδημιολογία συγκεκριμένων νοσημάτων, παρά μόνο όταν αυτά χρησιμοποιούνται σαν παραδείγματα. Ή επικέντρωση του βιβλίου στή γενική επιδημιολογία έγινε για δύο λόγους : (i) ή μελέτη της ΰλης της γενικής επιδημιολογίας προϋποθέτει κριτική προσέγγιση και επιστημονικό προβληματισμό, ενώ ή ΰλη τής ειδικής επιδημιολογίας είναι απλή και έχει περιγραφικό χαρακτήρα, (ii) οι αρχές και οι μέθοδοι τής γενικής επιδημιολογίας έχουν τεκμηριωθεί, καθιερωθεί και καταξιωθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ δ ρυθμός ανανεώσεως των δεδομένων τής ειδικής επιδημιολογίας είναι τόσο γρήγορος, ώστε να κάνει αυτόματα παρωχημένο ακόμα και ένα νεοεκδιδόμενο σύγγραμμα.
Τιμή πώλησης: 20 €
ABC της Ασφάλειας του Ασθενούς (1η έκδοση)
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το σύστημα υγείας μπορεί πράγματι να βλάψει τους ανθρώπους που καλείται να βοηθήσει. Ωστόσο, η φροντίδα της υγείας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και δεν αποτελεί έκπληξη το ότι μπορεί να απειληθεί η ασφάλεια του ασθενούς. Στόχος μας κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν να προσφέρουμε μια πρακτική προσέγγιση στην κινητοποίηση και βελτίωση της ασφάλειας του ασθενούς, τόσο σαν πρωτοβάθμια όσο και σαν δευτεροβάθμια φροντίδα. Αποδεχόμαστε πλήρως ότι δίνουμε μόνο μια μικρή εικόνα του διαρκώς επεκτεινόμενου κόσμου που αφορά στην ασφάλεια του ασθενούς. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αν εφαρμόζονταν οι βασικές αρχές, η ασφάλεια του ασθενούς θα βελτιωνόταν σημαντικά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συντελεστές για τη σκληρή εργασία που κατέβαλαν συνδυάζοντας τη μεγάλη ποσότητα υπάρχουσας γνώσης, το National Patient Safety Agency (NPSA) για την εξέταση του χειρογράφου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ανταποκρίνεται στις παρούσες τάσεις, και την ομάδα των επιμελητών του οίκου Blackwell Publishing.
Τιμή πώλησης: 20 €
Εγχειρίδιο: Γενική Ιατρική
Είναι μια ολοκαίνουργια έκδοση της ολοένα και αυξανόμενης σειράς Εγχειρίδιο Βασικών Αρχών. Κάτω από την πλήρη επιμέλεια της έκδοσης των Kumar και Clark, αυτή η σειρά προμηθεύει φοιτητές και νέους ιατρούς με σαφή, πρακτικά κείμενα στις σπουδαιότερες ιατρικές ειδικότητες. Πέρα από τη βασική πληροφόρηση αυτή η έκδοση περιλαμβάνει διαγνωστικά σημεία και πηγές για περαιτέρω μελέτη.
Τιμή πώλησης: 32 €
Γενική & Κλινική Επιδημιολογία (Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία) (2η έκδοση)
Επιδημιολογία είναι η βασική επιστήμη για τη μελέτη της αιτιότητας στον άνθρωπο. Η αιτιολογική έρευνα αφορά τόσο τα πολυάριθμα νοσήματα άγνωστης αιτιολογίας και τη μελέτη συγκεκριμένων επιδημιών, όσο και τη θεραπευτική ιατρική, αφού η θεραπεία αποτελεί ουσιαστικά την αιτία της καλύτερης πρόγνωσης. Το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται στη γενική και την κλινική επιδημιολογία, χωρίς αναφορά σε θέματα ειδικής επιδημιολογίας συγκεκριμένων λοιμωδών ή μη νοσημάτων. Οι ιατρικές γνώσεις αναθεωρούνται και εμπλουτίζονται με ραγδαίους ρυθμούς. Η συνεχής ενημέρωση των ιατρών και των υπεύθυνων λειτουργών υγείας και η κριτική από μέρους τους θεώρηση των δημοσιευόμενων ευρημάτων, γίνεται επιτακτική. Η γνώση της γενικής και κλινικής επιδημιολογίας είναι κατά συνέπεια απαραίτητη, καθώς περισσότερα από τα μισά άρθρα που δημοσιεύονται στα μεγάλα διεθνή ιατρικά περιοδικά βασίζονται σε επιδημιολογικές αρχές και μεθόδους. Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Γενική και Κλινική Επιδημιολογία» γράφηκε με στόχο να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές και τους νέους επιστήμονες της ιατρικής και άλλων επιστημών που υπηρετούν την προστασία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου. Ο Δ. Τριχόπουλος είναι Καθηγητής Πρόληψης Καρκίνου και Καθηγητής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ και Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Η Π. Λάγιου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόσεδρη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ.
Τιμή πώλησης: 56 €
Ιατρική Επιδημιολογία (4η έκδοση)
Η Ιατρική Επιδημιολογία απεικονίζει την ενισχυτική σχέση ανάμεσα στην επιστήμη που βασίζεται σε πληθυσμιακά δεδομένα και τη φροντίδα των ασθενών. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Η πιο ενημερωμένη πληροφόρηση πάνω σε πρότυπα εμφάνισης της νόσου και τους παράγοντες κινδύνου Επιδημιολογικές έννοιες απεικονίζονται μέσα από ένα ευρύ φάσμα κλινικών πεδίων και θεμάτων, όπως οι φλεγμονώδεις νόσοι, ο καρκίνος, η νόσος του Αλτσχάιμερ και οι περιγεννητικές διαταραχές ΝΕΟ: έννοιες κλειδιά σε κάθε κεφάλαιο – υπογραμμίζεται το ουσιώδες περιεχόμενο Προφίλ ασθενών – αποτυπώνεται η σχέση ανάμεσα στην επιστήμη που βασίζεται σε δημογραφικά στοιχεία και τη φροντίδα των ασθενών USMLE-τύπος ερωτήσεων – σας βοηθά να αξιολογήσετε τη γνώση σας πάνω σε σημαντικές έννοιες Αριθμισμένοι πίνακες, γραφήματα και εικόνες διευκολύνουν την κατανόηση και την απομνημόνευση του γνωστικού υλικού
Τιμή πώλησης: 55 €
Προαγωγή της Υγείας
Η δυνατότητα της προαγωγής και προστασίας της υγείας και πρόληψης της νόσου είναι γνωστή από πολλές επιτεύξεις σε όλο τον 20ο αιώνα. Οι Αμερικανοί λαμβάνουν καλύτερη φροντίδα του εαυτού τους καθώς εισέρχονται στον 21ο αιώνα. Η δημόσια ανησυχία σχετικά με τη φυσική ευεξία, την καλή διατροφή και την αποφυγή των κινδύνων της υγείας όπως το κάπνισμα έχει γίνει περισσότερο από μόδα και έχει ενσωματωθεί στον Αμερικανικό τρόπο ζωής. Ο προσωπικός τρόπος ζωής είναι γνωστό ότι επηρεάζει την κατάσταση υγείας των ατόμων και οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ειδικές στρατηγικές για να βοηθήσουν οικογένειες, κοινότητες και ομάδες να διατηρήσουν και να υιοθετήσουν θετικές συμπεριφορές τρόπου ζωής. Οι έμμεσες πληροφορίες για την υγεία και η ενημερωμένη απόφαση ή η άμεση εκπαίδευση υγείας και η προκύπτουσα προαγωγή της υγείας, προστασία της υγείας και οι πρακτικές πρόληψης της νόσου και του τραυματισμού μπορούν όλες να οδηγήσουν σε υιοθέτηση υγιών τρόπων ζωής. Η τρέχουσα τάση να δίδεται έμφαση στην αναπτυσσόμενη υγεία των ανθρώπων υπαγορεύει ότι οι επαγγελματίες φροντίδας υγείας κατανοούν ότι πολλά ζητήματα που περιβάλλουν τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητες σε κοινωνικούς, εργασιακούς και οικογενειακούς χώρους περιλαμβάνουν βιολογικούς, κληρονομικούς, νοητικούς ψυχολογικούς , περιβαλλοντικούς και κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες που μπορούν να θέσουν την υγεία τους σε κίνδυνο. Το πιο σημαντικό είναι ότι αναπτύσσουν παρεμβάσεις για την προαγωγή της υγείας κατανοώντας τους διαφορετικούς ρόλους που αυτοί οι παράγοντες παίζουν στις πεποιθήσεις του ατόμου και στις πρακτικές της υγείας ιδιαίτερα στους τομείς της πρόληψης και προστασίας από τη νόσο και τον τραυματισμό και της προαγωγής της υγείας.
Τιμή πώλησης: 70 €
Υγιεινή της Εργασίας (3η έκδοση)
Τα θέματα που σχετίζονται με την υγιεινή της εργασίας, αν και εμφανίστηκαν πρόσφατα, κάνουν όλο και περισσότερο αισθητή την παρουσία τους όσο το περιβάλλον της εργασίας αλλάζει. Έτσι, αυτό το ευρύ αντικείμενο αναπτύσσεται ραγδαία σε κυβερνητικό, επιχειρησιακό και ατομικό επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή είναι ορατή από την εμφάνιση νέων νόμων και μεθόδων ελέγχου και από την έμφαση που δίδεται στις ψυχολογικές επιπτώσεις της εργασίας και στη σημασία της καλής ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής. Στο βιβλίο εξετάζονται οι αρχές της υγιεινής της εργασίας και επισημαίνεται η αναγνώριση, αξιολόγηση/μέτρηση και τελικά η πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων της εργασίας. Στην παρούσα ανανεωμένη έκδοση έχουν προστεθεί εννέα νέα κεφάλαια που καλύπτουν αντικείμενα όπως η ισορροπία εργασίας/ζωής, η οργάνωση της εργασίας και ψυχολογικά θέματα, με στόχο να τηρείται ενήμερος ο αναγνώστης, είτε είναι φοιτητής είτε είναι ειδικός. Κριτικές για προηγούμενες εκδόσεις: "Πολύ ευπρόσδεκτο βιβλίο με καλή εμφάνιση που συνιστούμε ένθερμα." Hazardous Substances "Το βιβλίο αποτελεί θαυμάσια εισαγωγή στον τομέα της υγιεινής της εργασίας." AIHA journal "Εξαιρετική ανασκόπηση της υγιεινής της εργασίας και απαραίτητο βοήθημα για τους σπουδαστές." Occupational Medicine "Πρέπει να γίνει αμέσως το εγχειρίδιο των σπουδαστών της υγιεινής της εργασίας...και να το διαβάσουν όσοι γιατροί είναι νέοι στον τομέα αυτόν." Occupational & Environmental Medicine
Τιμή πώλησης: 50 €
Κατανοώντας την Πολιτική Υγείας LANGE (4η Έκδοση)
«Συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση από τους αναγνώστες του τρόπου λειτουργίας του συστήματος υγείας στο παρελθόν, τις αλλαγές που έχει υποστεί καθώς και τους πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας του στο μέλλον» —Περιοδικό για τις Πολιτικές και το Δίκαιο της Υγείας Thomas S. Bodenheimer, MD Kevin Grumbach, MD Ως κορυφαίο βιβλίο στον τομέα του, το "Κατανοώντας την Πολιτική Υγείας» παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών θεμάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας σήμερα. Η ανάλυση συγκεκριμένων κλινικών υποθέσεων χρησιμοποιείται σε όλη την έκταση του κειμένου προκειμένου να παράσχει στους σπουδαστές παραδείγματα από την καθημερινή πρακτική ώστε να ενισχύσει την κατανόηση από αυτούς των προκλήσεων της πολιτικής υγείας. Νέο σε αυτήν την έκδοση: Ανάλυση των πιο πρόσφατων αλλαγών στην πολιτική υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντιδιαστολή προς τις πολιτικές υγείας σε άλλες χώρες Ανασκόπηση (αναθεωρημένη) των πιο σύγχρονων δυσχερειών που αντιμετωπίζει το σύστημα της οργανωμένης φροντίδας (managed care) και της συνεχούς αύξησης των δαπανών υγείας Ανάλυση των πιο πρόσφατων αλλαγών στην αποζημίωση των ιατρών και των νοσοκομείων, τον έλεγχο της δαπάνης, την ασφάλιση υγείας και το ανθρώπινο δυναμικό του χώρου της υγείας Νέες θεωρήσεις για τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών και την πρόληψη των ιατρικών λαθών Περισσότερες από 80 «Ερωτήσεις και Ζητήματα προς Συζήτηση» για διδασκαλία ή μελέτη στο τελευταίο κεφάλαιο.
Τιμή πώλησης: 30 €