Εισαγωγή στις Μεταμοσχεύσεις Οργάνων
Οι πολλοί παράγοντες που συμμετέχουν στην επιτυχή έκβαση μιας μεταμόσχευσης απαιτούν και την ενεργό συμμετοχή πολλών ειδικοτήτων. Μπορεί ο χειρουργός να είναι αυτός που διευθύνει την όλη διαδικασία, χωρίς όμως ικανά μέλη της ορχήστρας που διευθύνει το αποτέλεσμα θα ήταν ανεπιτυχές. Έτσι, χωρίς τους ειδικούς παθολόγους, αναλόγως του οργάνου που μεταμοσχεύεται, τους ανοσολόγους, που επιβλέπουν και αντιμετωπίζουν την ανοσολογική αντίδραση του λήπτη, τους αναισθησιολόγους και τους εντατικολόγους, που συμμετέχουν στην περιεγχειρητική περίοδο, αλλά και τους ιατρούς όλων των εργαστηριακών τμημάτων που συμβάλλουν στην πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των επιπλοκών, οι μεταμοσχεύσεις δεν θα εξελίσσονταν στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα. Αυτή η επίτομη έκδοση που εκδίδεται από ένα Κέντρο Μεταμοσχεύσεων με ικανή πείρα και αφοσίωση στο αντικείμενο θα προσφέρει στους μελετητές, τόσο στους έμπειρους όσο και στους νεότερους, τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις για όλες τις πτυχές των μεταμοσχεύσεων.
Τιμή πώλησης: 55 €
Γυναικολογική και Μαιευτική Χειρουργική
Η γυναικολογική και μαιευτική χειρουργική είναι τέχνη η οποία απαιτεί βαθιά γνώση και δεξιότητες. Οι ιδιαιτερότητες κάθε μεμονωμένης περίπτωσης πρέπει να γίνονται κατανοητές για την εξασφάλιση της βέλτιστης χειρουργικής προσέγγισης και την ελαχιστοποίηση των επιπλοκών. Το παρόν εγχειρίδιο προσφέρει εύστοχες και καίριες επιλογές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει ένας χειρουργός μαιευτήρας-γυναικολόγος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια χειρουργική επέμβαση. Το σύγγραμμα είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο καλύπτει τις γενικές προεγχειρητικές, διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές προκλήσεις, και το δεύτερο συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Παρέχει συμβουλές τόσο όσον αφορά σε γενικές γυναικολογικές και μαιευτικές εγχειρήσεις όσο και σε υποειδικότητες του τομέα, όπως είναι η αναπαραγωγική χειρουργική, η ουρογυναικολογική χειρουργική και η γυναικολογική ογκολογία. Τα κεφάλαια είναι περιεκτικά, αρχίζοντας με επεξηγηματικές μελέτες περιπτώσεων οι οποίες ακολουθούνται από το υπόβαθρο, επιλογές αντιμετώπισης και προληπτικές προσεγγίσεις. Σχεδιασμένο για την καθοδήγηση του χειρουργού με ασφάλεια σε όλα τα στάδια, το παρόν σύγγραμμα παρέχει πρακτική βοήθεια βήμα προς βήμα.
Τιμή πώλησης: 89 €
Μεταμόσχευση με μια Ματιά
Η πρώτη βασική επισκόπηση όλων των πτυχών της μεταμόσχευσης με σαφήνεια η οποία δεν απαντάται σε λιγότερο προσβάσιμα βιβλία. Ο νέος αυτός τίτλος της σειράς παρέχει μια σύντομη και περιεκτική επισκόπηση τόσο των επιστημονικών όσο και των κλινικών αρχών και των τύπων της μεταμόσχευσης οργάνων, παρουσιάζοντας τις πληροφορίες με πλήρη εικονογράφηση και καλύπτοντας τα βασικά θέματα της μεταμόσχευσης, μεταξύ των οποίων: • Δότες οργάνων • Συντήρηση οργάνων • Αξιολόγηση των ληπτών μεταμόσχευσης • Ενδείξεις για μεταμόσχευση • Ανοσολογία της μεταμόσχευσης • Ανοσοκαταστολή και οι επιπλοκές της • Επισκόπηση της μεταμόσχευσης οργάνων του θώρακα και της κοιλίας, συμπεριλαμβανομένων των νεφρών, του ήπατος, της καρδιάς και των πνευμόνων. Η Μεταμόσχευση με μια ματιά αποτελεί το ιδανικό βιβλίο για τους φοιτητές της ιατρικής, τους νέους ιατρούς, του ειδικευόμενους στη χειρουργική, του φοιτητές ανοσολογίας, του φαρμακοποιούς και τους νοσηλευτές στην πτέρυγα των μεταμοσχεύσεων.
Τιμή πώλησης: 32 €
Περιεγχειρητική Πρακτική με μια Ματιά
Το νέο αυτό βιβλίο, που αναφέρεται στο σύνολο των πτυχών της φροντίδας των ασθενών στο περιεγχειρητικό περιβάλλον, προέρχεται από τους εκδότες της επιτυχημένης σε πωλήσεις σειράς με μια Ματιά. Από την προεγχειρητική φροντίδα, μέσω των φάσεων της αναισθησίας και της χειρουργικής, ως τη μετεγχειρητική φάση και την ανάνηψη, αυτή η εύκολη στη ανάγνωσή της πηγή αναφορών χρησιμοποιεί τη μοναδική μορφοποίηση με μια Ματιά προκειμένου να μεταβιβάσει ταχέως πληροφορίες απαραίτητων γνώσεων τόσο μέσω κειμένου όσο και εικόνων, επιτρέποντας την άμεση και επαρκή επανεξέταση ζωτικών γνώσεων. • Συγκεντρώνει όλες τις πτυχές της περιεγχειρητικής πρακτικής σε ένα εύκολο στη ανάγνωσή του βιβλίο • Ακολουθεί τη διαδρομή του ασθενή, παρέχοντας υποστήριξη στους επαγγελματίες υγείας του προεγχειρητικού χώρου σε όλες τις πτυχές του ρόλου τους • Καλύπτει κομβικές πληροφορίες σχετικά με τις περιεγχειρητικές επείγουσες καταστάσεις • Περιλαμβάνει ύλη σχετική με προηγμένες δεξιότητες για την υποστήριξη της προαγωγής του ρόλου των επαγγελματιών υγείας • Κάθε θέμα καλύπτεται σε δυο σελίδες, επιτρέποντας εύκολη επανεξέταση και αναφορά Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια απαραίτητη πηγή για τους επαγγελματίες υγείας του περιεγχειρητικού χώρου, τους νοσηλευτές χειρουργείου και τους φοιτητές νοσηλευτικής, καθώς και τους ειδικευόμενους χειρουργούς και αναισθησιολόγους.
Τιμή πώλησης: 32 €
Υπερηχογραφική Απεικόνιση του Μυοσκελετικού Συστήματος: Πρακτικός Οδηγός (2ή έκδοση)
Παρουσιάζουμε τον ιδανικό προσβάσιμο οδηγό για όλες τις κλινικώς χρήσιμες υπερηχογραφικές τεχνικές και τις κύριες εφαρμογές τους στη διάγνωση και την αντιμετώπιση ασθενών. Πλήρως αναθεωρημένο με πλούσιες ενημερώσεις σε όλο το βιβλίο, το σύγγραμμα Μυοσκελετικός Υπέρηχος στην Πράξη περιλαμβάνει όλες τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία των υπερήχων, εξοπλίζοντάς σας ώστε να βελτιστοποιήσετε την ικανότητα να αξιολογείτε αποτελεσματικά τις εικόνες που θα συναντάτε. • Εφαρμόστε όλες τις πιο πρόσφατες γνώσεις στην υπερηχογραφία του μυοσκελετικού με εκτεταμένη κάλυψη του ώμου, του αγκώνα, του καρπού, της άκρας χειρός, του ισχίου, του γόνατος, του άκρου πόδα και του ταρσού, όπως επίσης και παρεμβατικές τεχνικές. • Πραγματοποιήστε τις ακριβέστερες ερμηνείες και διαγνώσεις με τη βοήθεια εκατοντάδων καινούργιων διαγραμμάτων και εικόνων. • Παραπομπές σε πίνακες για την άμεση εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το πιο πιθανό κλινικό πρόβλημα που αξιολογείται.
Τιμή πώλησης: 80 €
Αρχές Χειρούργικής: Θεωρία και Πράξη (6η έκδοση)
Το βιβλίο Αρχές και Πράξη της Χειρουργικής είναι το χειρουργικό εγχειρίδιο που συντροφεύει το διεθνώς επιτυχημένο βιβλίο του Davidson Αρχές και Πράξη της Ιατρικής. Αυτό το περιεκτικό εγχειρίδιο, για τον σπουδαστή της χειρουργικής και τον εκπαιδευόμενο στη χειρουργική, καθοδηγεί τον αναγνώστη στα βασικά χειρουργικά θέματα που θα συναντήσει στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών και έπειτα στην κλινική πράξη. Έχοντας το ίδιο σχήμα και διάταξη με τις Αρχές και Πράξη της Ιατρικής του Davidson, το βιβλίο αυτό είναι πλήρες και επιτρέπει στον σπουδαστή να εκτιμήσει τόσο τις ιατρικές όσο και τις χειρουργικές επιπτώσεις των νόσων που θα συναντήσει στις χειρουργικές κλινικές. Η 6η έκδοση είναι όλη έγχρωμη με περισσότερες από 300 κλινικές, εγχειρητικές και απεικονιστικές φωτογραφίες Περισσότερα από 280 έγχρωμα σχήματα επεξηγούν αρχές και τεχνικές και διευκολύνουν την κατανόηση βασικών σημείων Περιλήψεις εντός πλαισίου σε όλο το βιβλίο διευκολύνουν την επανάληψη Σημαντικά θέματα χειρουργικής πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις προβάλλονται σε πλαίσια σε όλο το βιβλίο Μια διευρυμένη συντακτική ομάδα και ένας κατάλογος 37 δια­κεκριμένων συνεργατών προσθέτουν γνώση και εμπειρία για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες
Τιμή πώλησης: 98 €
Daniels και Worthingham Έλεγχος της Μυϊκής Λειτουργικής Ικανότητας: Όλες οι τεχνικές αξιολόγησης με τα χέρια (9η έκδοση)
Ως ένα πρακτικό εγχειρίδιο στην εκτίμηση της μυϊκής δύναμης και λειτουργίας, αυτό το κλασικό έργο φυσικοθεραπείας καθιστά εύκολη την κατανόηση των διαδικασιών στην εκτίμηση με τα χέρια των μυών και στις δοκιμασίες. Σαφείς, εικονογραφημένες εισαγωγές παρέχουν έναν οδηγό στην τοποθέτηση του ασθενούς , την κατεύθυνση της κίνησης και την κατεύθυνση της αντίστασης. Συμπληρωματικά στην εξέταση με τα χέρια των μυών των υγιών ατόμων και αυτών με αδυναμία ή παράλυση, αυτή η έκδοση περιλαμβάνει νέα κάλυψη των εναλλακτικών δοκιμασιών δύναμης και λειτουργικότητας που είναι κατάλληλες για γηραιότερους ενηλίκους, αλλά και για άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών που είναι σε κακή κατάσταση ή παχύσαρκοι. • ΝΕΟ κεφάλαιο στις δοκιμασίες επιδόσεων καλύπτει τις δοκιμασίες λειτουργικής δύναμης στους ασθενείς όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων των γηραιότερων και αυτών με φθίνουσα λειτουργική ικανότητα. • ΝΕΑ κεφάλαια στην εξέταση των μυών αναφέρονται στον χρόνο της χρήσης της εξέτασης με τα χέρια των μυών, την καταλληλότητα και τα όρια της εξέτασης με τα χέρια και άλλων τύπων αυτής, την εξέταση των μυών σε ποικίλες κλινικές περιπτώσεις και εναλλακτικές επιλογές στην εξέταση των μυών με τα χέρια. • Σχέδια και βέλη μαζί με σαφείς οδηγίες καθιστούν εύκολη την κατανόηση και την εκτέλεση των διαδικασιών εξέτασης των μυών, επιτρέποντάς σας να αξιολογήσετε τα ελλείμματα δύναμης, ισορροπίας και την ποικιλία των κινήσεων. • Περισσότερες από 600 εικόνες παρουσιάζουν την ακολουθία των βημάτων στην εξέταση, την ανατομία και τη νεύρωση των μυών. • Λεπτομέρειες στη μυϊκή ανατομία και νεύρωση συμβάλλουν στη σύνδεση της μυϊκής τοπογραφίας με τη λειτουργία. • Τα πλαίσια Χρήσιμων Υποδείξεων και Αντικαταστάσεων παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες και υπογραμμίζουν τις αντικαταστάσεις των μυών που μπορεί να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης, για να διασφαλίσουν μεγαλύτερη ακρίβεια στην εξέταση. • Ένας αριθμός αναφοράς ταυτοποιεί κάθε μυ στο σώμα, όπως καταχωρίζεται στον Αλφαβητικό Κατά
Τιμή πώλησης: 40 €
Ρευματολογία, Ορθοπαιδική και Τραυματολογία με μια Ματιά (2η έκδοση)
Tο βιβλίο Ρευματολογία, Ορθοπαιδική και Τραυματολογία με μια Ματιά είναι η νέα έκδοση του Musculoskeletal at a Glance. To βιβλίο περιλαμβάνει όχι μόνο τη βασική ανατομία, αλλά επίσης χαρακτηριστικά που συνδέονται με παράπονα ασθενών, την εξέταση και καλύπτεται ιδιαιτέρως η ρευματολογία, καθιστώντας το ιδανικό για τους φοιτητές όλων των επιπέδων. Tο βιβλίο Ρευματολογία, Ορθοπαιδική και Τραυματολογία με μια Ματιά: • Επεκτείνει την αναφορά του στη ρευματολογία για να περιλάβει όλα τα σημαντικά θέματα στη διαδρομή του φοιτητή της Ιατρικής. • Περιλαμβάνει πλήρως εικονογραφημένα κεφάλαια στην εξέταση κάθε συστήματος στο μυοσκελετικό σύστημα. • Παρέχει ασκήσεις αυτοαξιολόγησης σε μελέτες περιστατικών για τον έλεγχο της γνώσης και για την παροχή σχετικών πληροφοριών. • Ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το μυοσκελετικό σύστημα κάτω από έναν τίτλο. Tο βιβλίο Ρευματολογία, Ορθοπαιδική και Τραυματολογία με μια Ματιά είναι ιδανικό για όλους του φοιτητές Ιατρικής που μελετούν το μυοσκελετικό σύστημα ή είναι στην ορθοπαιδική ή ρευματολογική ειδικότητα.
Τιμή πώλησης: 32 €